دانلود فایل: مسئولیت ظهر نویس در قانون چك

هم اکنون فایل با مشخصه ی مسئولیت ظهر نویس در قانون چك آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مسئولیت ظهر نویس در قانون چك, مسئولیت ,ظهر نویس ,قانون چك

شرح مختصر:

اصولاً چك وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چكهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چكهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا كند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانك محال علیه رعایت كند . طبق اصول و قواعد حاكم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چك است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چك پیش از آن باشد .

1- مقدمه

استفاده از چك به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار كاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یك سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چك در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می كنند .

كاربرد چك در معاملات اعتباری به صورت صدور چكهای وعده دار جلوه می كند . این در حالی است كه به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چك ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چك ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یك این قانون : « صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز كه یك ماده عنوان ماده 3 مكرر به قانون صدور چك اضافه كرده مقرر شده است كه « چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را كه مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چكهای وعده دار حمایت كیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود كه با عدم حمایت كیفری ، صدور چكهای وعده دار متوقف می گردد و چك جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چك ، مصوب 1355 ، چك وعده دار در میان چكهایی نام برده شد كه جنبه كیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چكهای وعده دار كاسته نشد ، كه گاهی صادر كنندگان چك سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاكم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چك پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چكهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر كنندگان چكهای وعده دار كه منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین كند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر كننده چك وعده دار در صورت شكایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محكوم می شد .

این سیاست كیفری قانونگذار پس از كذشت یك دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چك توفیقی نیافت و درصد بالایی از چكهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر كنندگان چك نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چك وعده دار نسبت به چكهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چك ، مجازات كمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چك مصوب 1355 را احیاء كرد و صدور چك وعده دار از صورت كیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه كیفری چك ، سعی بر آن است تا یكی از مشكلات حقوقی مربوط به این نوع چك در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چك از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چكهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چك یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چك ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاكم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاكم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چكهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

فهرست مطالب

چكیده

مقدمه

طرح بحث

اصل عدم توجه ایرادات

نظریه ظاهر

رویه قضایی و نقد آن

رویه قضایی

نقد رویه قضایی

نتیجه گیری

منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت كلیات بازاریابی بین المللی:پاورپوینت كلیات بازاریابی بین‌المللی, كلیات بازاریابی بین‌المللی,پاورپوینت بازاریابی بین‌المللی, بازاریابی بین‌المللی

دانلود پاورپوینت شخصیت و رابطه آن با رفتار سازمانی:دانلود پاورپوینت شخصیت و رابطه آن با رفتار سازمانی,شخصیت (personality),توانایی ها (Abilities),آیا شخصیت واقعی است ؟,جنبه های شخصیتی مرتبط با کار,پنج بعد عمده شخصیت و رفتار سازمانی,الگوی رفتاری نوعA ,الگوی رفتاری نوعB ,عوامل مؤثر در عدم دستری به سمت عالی اجرایی در نوع A,نوع A ) و(B و روابط میان فردی,شخصیت بیش فعال,رابطه بین شخصیت بیش ف

پاورپوینت بررسی و تحلیل مدرسه ی بوزآر:دانلود پاورپوینت بررسی و تحلیل مدرسه ی بوزآر,بررسی و تحلیل مدرسه ی بوزآر,پاورپوینت آشنایی با مدرسه ی بوزآر,سبک بوزآر,پاورپوینت مدرسه ی بوزآر پاریس,پاورپوینت بررسی و تحلیل مدرسه ی بوزآر,نمونه خارجی مدرسه,مدرسه معماری,مدرسه ی بوزآر,هوشنگ سيحون

خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سلنیوم:خصوصیات فیزیكی و شیمیایی سلینوم,خصوصیات,فیزیكی و شیمیایی,سلینوم

خلاصه کتاب خط مشی های سیاسی نهج البلاغه:خلاصه کتاب,خط مشی های سیاسی نهج البلاغه,نهج البلاغه,دانلود خط مشی های سیاسی نهج البلاغه

مبانی نظری الکل ومصرف مشروبات الکلی در جوانان:مبانی نظری الکل ومصرف مشروبات الکلی در جوانان,مبانی نظری الکل ,مبانی نظری مصرف مشروبات الکلی در جوانان,مبانی نظری, الکل ومصرف مشروبات الکلی در جوانان

پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی:فضای سبز برای مجتمع های مسکونی,دانلود پاورپوینت فضای سبز برای مجتمع های مسکونی,انسان ، طبیعت ، معماری,دانلود پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری,دانلود پروژه فضای سبز برای مجتمع های مسکونی,دانلود پروژه انسان ، طبیعت ، معماری,مدیریت فضای سبز,فضای سبز ومجتمع مسکونی,احداث فضای سبز,معماری منظر,تقسیم بندی معماری منظر

پاورپوینت تفاوت رهبری و مدیریت:پاورپوینت تفاوت رهبری و مدیریت,دانلود پاورپوینت تفاوت رهبری و مدیریت,پاورپوینت رایگان تفاوت رهبری و مدیریت,دانلود پاورپوینت رایگان تفاوت رهبری و مدیریت,پاورپوینت تفاوتهای مدیریت و رهبری در سازمان چیست,دانلود پاورپوینت تفاوتهای مدیریت و رهبری در سازمان چیست,پاورپوینت تفاوت‌های عمده بین مدیران و رهبران سازمانی,دانلود پاورپوینت تفاوت‌های عمده

پاورپوینت ابزار بندی و رفتار نگاری در مهندسی دیواره های شیبدار:دانلودپاورپوینت ابزار بندی و رفتار نگاری در مهندسی دیواره های شیبدار,ابزار بندی و رفتار نگاری در مهندسی دیواره های شیبدار,رفتار دیواره های شیبدار,زمین لغزش,پاورپوینت ابزاربندی دیواره های شیبدار,پاورپوینت ابزار بندی و رفتار نگاری در مهندسی دیواره

پاورپوینت انواع سیستم‌های مهاربندی:سیستم‌ مهار بندی فولادی,انواع سیستم‌های مهاربندی,پاورپوینت انواع سیستم‌های مهاربندی,سیستم‌ مهار بندی فولادی در سازه‌ی بتنی,سیستم های مهاربندی ,ویژگی‌های اساسی سیستم مهاربندی‌,نقش سیستم‌های مختلف مهار بندی در مقاوم سازی سازه‌های فولادی