دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور

هم اکنون فایل با مشخصه ی مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,سلامت روانی و رضایت جنسی زنان نابارور و بارور ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق, سلامت روانی ,رضایت جنسی زنان نابارور و بارور ,رضایت جنسی,زنان نابارور و بارور

عنوان:

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 40

انجمن ملی بهداشت روانی آمریکا[1] ویژگیهای افراد دارای سلامت روانی را در دو طبقه اساسی: (1) احساس رضایت و آسودگی در مورد خود، و (2) احساس رضایت درباره دیگران و توانایی انجام امور زندگی دسته بندی کرده است. از این دیدگاه، سازگاری فرایندی پیوسته است که نیاز به ساختن دارد. چون سازگاری یک رفتار همگن فردی است که سایر اعضای جامعه نیز می توانند نمودهای آن را در شخص بازشناسی کنند (پاتاک[2]، 1990).بنابراین، سلامت روانی صرف فقدان اختلال یا بیماری روانی نیست بلکه شامل وجود عوامل مثبت مانند امیدواری، عزت نفس و شادکامی است (ریف و سینگر[3]، 1998).بنابراین، سلامت روانی یک فرایند رشدی[4] به شمار می آید که چگونگی پیدایش و تحول آن تحت تاثیر شرایط اجتماعی و فردی افراد در طی رشد می باشد.

2-1-1- رویکرد روانکاوی

از دیدگاه روانکاوی[5]،مشکلات انسان در گذشته ریشه دارند. تثبیت ها[6] و نیروگذاری های روانی[7] ناپخته در گذشته منجر به جستجوی الگوهای ارضا کننده لیبیدویی[8] نامتناسب می­شوند. این الگوهای نامناسب نیز موجب محرومیت، اضطراب و یکدندگی فرد در آینده می­شوند و مانع کوشش او برای کسب رضایتمندی متناسب می­شوند. ضربه اولیه مانع هدایت و کنترل غرایز به شکل پخته و معقول می­شوند. من برتر[9] سخت گیر هر گونه بیان غرایز را مهار می­کند و فرد را تحت فشار قرار می­دهد تا بخش اعظم انرژی روانی خود را صرف نگهداری این مهارها کند. چنین افرادی انرژی اندکی را صرف پرداختن به واقعیت می­کنند. بنابراین، بهنظر فروید سلامت روانی- شناختی یک ایده آل است نه یک هنجار آماری (خدارحیمی، 1374).به عقیده فروید ویژگی­های خاصی برای سلامت روان شناختی ضرورت دارد. نخستین ویژگی خودآگاهی است. به نظر فروید، خودآگاهی برای سلامت روان شناختی کفایت کننده نیست. به عقیده وی، انسان متعارف کسی است که مراحل رشد روان جنسی را با موفقیت گذرانیده باشد و در هیچ یک از مراحل بیش از حد تثبیت نشده باشد. فروید در حیطه روان شناسی نامتعارف افراد را به دو گروه روان نژند[10] و روان پریش[11] تقسیم کرد و هسته مرکزی بیماری روانی را اضطراب[12]

می­داند. به عقیده فروید نوع مکانیزم­های دفاعی[13] مورد استفاده افراد سالم، روان نژند و روان پریش متفاوت است (خدارحیمی،1374 ،دوراند و بارلو[14]، 2010 ).

[1] American Mental Health National Association (AMHA)

[2] Pathak

[3] Ryff and Singer

[4] Developmental

1 Psychoanalysis

[6] Fixations

[7] Cathaxis

[8] Libido

[9] Superego

[10] Neurosis

[11] Psychosis

[12] Anxiety

[13] Defense mechanisms

[14] Durand and Barlow

فهرست مطالب

رویکردهای نظری در سلامت روانی

رویکرد روانکاوی

رویکرد زیست شناختی

رویکرد روانی – اجتماعی

رویکرد انسانگرایی

رویکرد شناختی

رویکرد رفتاری

روان شناسی مثبت نگری رویکرد

نظریه دو عاملی سلامت روانی

نظریه بوم شناسی

الگوی شخصی – فرهنگی و ساختاری

رویکردهای نظری در رضايت جنسي

رویكرد بالینی و تشخیصی در بدكاري جنسي

رویكرد زیستی در بدكاري جنسي

نظریه راهبردهای جنسی

رویكرد روان شناسی باروری در بدكاري جنسي

نظریه استرس

مدل زیستی –روانی واجتماعی بدکاری جنسی در ناباروری

مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی

پیشینه ی مطالعات خارجی

پیشینه ی مطالعات داخلی

فهرست منابع و مأخذ

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی اثرات مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری (WLQ) بر کیفیت تصمیم‌های استراتژیک در سازمان آموزش وپرورش تهران:مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری ,WLQ, کیفیت تصمیم‌های استراتژیک ,سازمان آموزش وپرورش تهران,کیفیت زندگی کاری,کیفیت تصمیمات استراتژیک,شیوه مدیریت و سرپرستی,طراحی شغل,فضای کار,حقوق و دستمزد,خدمات رفاهی و درمانی, آموزش کارکنان,عوامل محیطی

پاورپوینت بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان:بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان,پاورپوینت بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان,دانلود پاورپوینت بررسی و چگونگی اتاق خواب مهمان,طراحی اتاق خواب مهمان,پاورپوینت طراحی اتاق خواب مهمان,دانلود پاورپوینت طراحی اتاق خواب مهمان,راز چیدمان دکوراسیون اتاق خواب مهمان,پاورپوینت راز چیدمان دکوراسیون اتاق خواب مهمان,دانلود پاورپوینت راز چیدمان دکوراسیون اتاق خ

پاورپوینت تاریخچه روانشناسی:تاریخچه روانشناسی,پاورپوینت تاریخچه روانشناسی,دانلود پاورپوینت تاریخچه روانشناسی,روان شناسی در ایران ,پاورپوینت روان شناسی در ایران ,دانلود پاورپوینت روان شناسی در ایران ,روان شناسی در انگلستان,پاورپوینت روان شناسی در انگلستان,دانلود پاورپوینت روان شناسی در انگلستان,روان شناسی,پاورپوینت روان شناسی ,دانلود پاورپوینت روان شناسی,تحقیق روا

پاورپوینت راه های ورود نم و رطوبت به دیوار ساختمان و دلیل ایجاد لکه شوره و روش رفع نم:راه های نفوذ نم و رطوبت به دیوار ساختمان,پاورپوینت راه های نفوذ نم و رطوبت به دیوار ساختمان,دانلود پاورپوینت راه های نفوذ نم و رطوبت به دیوار ساختمان,دلیل ایجاد لکه شوره دردیوارو سقف,پاورپوینت دلیل ایجاد لکه شوره دردیوارو سقف,دانلود پاورپوینت دلیل ایجاد لکه شوره دردیوارو سقف,روش رفع نم,پاورپوینت روش رفع نم,دانلود پاورپوینت روش رفع نم,جلوگ

پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی:دانلود پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی,پاورپوینت نورگیری در معماری سنتی,نورگیری در معماری سنتی,نورگیری ,معماری سنتی

پاورپوینت ناهمواری های ایران (درس 4 جفرافیای ایران کلاس دهم):ناهمواری های ایران,پاورپوینت ناهمواری های ایران,دانلود پاورپوینت ناهمواری های ایران,جفرافیای ایران,پاورپوینت جفرافیای ایران,دانلود پاورپوینت جفرافیای ایران,پاورپوینت درس 4 جفرافیای ایران دهم ناهمواری های ایران,پاورپوینت درس 4 جفرافیای ایران دهم,پاورپوینت ناهمواری های ایران,پاورپوینت درس ناهمواری های ایران, ناهمواری های ایران,پاورپوینت

پاورپوینت جزوه درس برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C:زبان C,کامپیوتر به زبان C,برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C,درس برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C,جزوه درس برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C,پاورپوینت جزوه درس برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C,جزوه درس برنامه نویسی کامپیوتر,برنامه نویسی کامپیوتر,دانلود جزوه برنامه نویسی به زبان C,C,سی پلاس پلاس,دسته بندی زبانهای برنامه نویسی,انواع برنامه های

مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش:مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد، عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش,مبانی نظری جابجایی مقام و حقوق و دستمزد,مبانی نظری عملکرد کارکنان، آموزش و پرورش

پاورپوینت هدف رفتاری:دانلود پاورپوینت هدف رفتاری,پاورپوینت هدف رفتاری,هدف رفتاری,تحقیق درمورد هدف رفتاری,هدف,رفتاری,شركت افراد درفعالیتها,تعریف انگیزش,انگیزش رفتاری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت معماری و هنر اسلامی مصر:پاورپوینت آشنایی با معماری و هنر اسلامی مصر,معماری و هنر اسلامی مصر,پاورپوینت معماری اسلامی مصر,مسجد جامع الازهر,مسجد حاکم,سلسله های اسلامی در مصر,پاورپوینت بررسی معماری اسلامی مصر,مصر,معماری اسلامی,پاورپوینت آشنایی با هنر و معماری مصر