دریافت فایل: روش تحقیق بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران

مشخصات فایل مورد نظر در مورد روش تحقیق بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران فارغ التحصیل از كارشناسی مشاوره در آموزش و پرورش, میزان كارایی آموخته های مشاوران فارغ التحصیل از كارشناسی مشاوره در آموزش و پرورش

بررسی میزان كارایی آموخته های مشاوران فارغ التحصیل از كارشناسی مشاوره در آموزش و پرورش

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

فصل اول

مقدمه

39

بیان مسئله

39

هدف های پژوهش

40

محدودیت ها پژوهش

40

تعریف واژه های و اصطلاحات

41

فصل دوم (كلیات طرح، ادبیات و پیشینه پژوهش)

مقدمه

2

تعریف راهنمایی

2

فلسفه راهنمایی

2

تاریخچه راهنمایی

3

انواع راهنمایی

6

خدمات راهنمایی

6

خدمات مشاوره ای

7

راهنمایی مشاوره در آموزش و پرورش

9

آموزش متوسطه در ایران

15

فرایند هدایت تحصیلی در نظام جدید آموزش و پرورش

17

برنامه های آماده سازی حرفه ای و تربیت مشاور

20

فصل اول

ادبیات و پیشینه پژوهش

1-2) كلیات

مقدمه:

در این پژوهش، ارتباط بین برنامه های و شیوه های تربیت مشاور در دانشگاهها با نیازهای شغلی – حرفه ای مشاوران در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می گیرد. این بخش حاوی ادبیات و پیشینه تحقیق است كه شامل چهار مبحث عمده بدین شرح است: كلیات مربوط به خدمات راهنمایی و مشاوره؛ راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش با تأكید بر دوره متوسطه: برنامه های آ‌ماده سازی حرفه ای و تربیت مشاوران، به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد؛ و در پایان پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع (در ایران و خارج) عنوان شده است.

راهنمایی به مفهوم كلی آن با خلقت انسان همراه است و خداوند متعال پس از آفرینش انسان از طریق بعثت پیامبران، بشر را پیوسته در جهت میل به كمال و سعادت در دنیا و آخرت راهنمایی نموده است. مفهوم هدایت و ارشاد از دیرباز در فرهنگ و ادبیات غنی زبان فارسی پیوسته مورد تاكید و دارای اهمیت زیاد بوده است. لیكن راهنمایی به معنی علمی و تخصصی آن با صنعتی شدن جوامع و پیدایش نیازهای متنوع و نیز مسائل و مشكلات روانی و اجتماعی از تكنولوژی جدید در زندگی امروز مفهومی وسیع به خود گرفته است.

امروز راهنمایی دارای معانی گوناگونی است و یك دیدگاه، مجموعه ای از خدمات، و در نهایت یك رشته تحصیلی است.

خدمات راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره عبارت است از یك فرایند تخصصی و منظم و كمك به افراد از طریق روشهای آموزشی و تفسیری به منظور نیل به شناخت بهتر خصوصیات و توانایی های بالقوه فرد و ارتباط رضایت بخش او با فرصتها و امكانات اجتماعی و محیطی زندگی خویش.

به بیان دیگر خدمات راهنمایی مشاوره برنامه ای است كه توسط كارشناسان این رشته در نظام مدرسه به مورد اجرا درمی آید؛ و وظیفه اصلی آن كاربرد مهارتها و نظریه های ارائه شده در علوم رفتاری است. كه در یك فرایند كمكی فرد را، در شناخت خود و محیط و استفاده مطلوب از توانایی و قابلیت هایش یاری می دهد.

فلسفه خدمات راهنمایی و مشاوره

روانشناسان معتقدند كه اكثریت قریب به اتفاق افراد قابلیت رشد و سازگاری و تعدیل به مقتضیات محیط را دارا می باشند و می توانند خود را با شرایط و فرصتهای محیط وفق بدهند. این وظیفه در حیطه فعالیتهای راهنمایی و مشاوره است تا افراد را یاری دهد تا منطبق با استعدادهای ذاتی به بهترین شكل رشد و تكامل یابند. در حقیقت فلسفه راهنمایی و مشاوره فردی كردن آموزش و پرورش است؛ تا فرد را در جهت – خود – رهبری و شكوفایی استعداد و توانایی ها، برای یك زندگی با هدف و سازنده برخوردار نماید.

امروزه ملل و جوامع گوناگون بر اثر تحولات همه جانبه اجتماعی – اقتصادی و سیاسی بیش از هر موقع لزوم راهنمایی و مشاوره افراد، به ویژه جوانان را به منظور جلوگیری از به هدر رفتن استعدادها و نیروهای انسانی آنان، درك كرده است. كارشناسان این فن با شناخت نیازهای فردی و اجتماعی و ملی می كوشند تا با روشهای تخصصی، افرادی را كه فاقد اطلاعات لازم در باره خود و محیط هستند از این واقعیتها آگاه سازند.

ادامه مطلب و دریافت فایل

تحقیق در مورد هنر بین النهرین:بین النهرین,تمدن بین النهرین,معماری بین النهرین,هنر بین النهرین,تحقیق در مورد هنر بین النهرین,دانلود تحقیق در مورد هنر بین النهرین,پژوهش در مورد هنر بین النهرین,دانلود پژوهش در مورد هنر بین النهرین,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت تغییر فرم در معماری:دانلود پاورپوینت تغییر فرم در معماری,تغییر فرم,پاورپوینت تغییر فرم در معماری,فرم و فضا,پاورپوینت فرم های مختلف در معماری,پاورپوینت فرم و فضا,پاورپوینت تغییر فرم,پاورپوینت معماری,فرم در معماری,کنجها

پاورپوینت ارگانیگ برای درس انسان، طبیعت، معماری:پاورپوینت انسان، طبیعت، معماری, انسان، طبیعت، معماری,پاورپوینت ,انسان، ,طبیعت، ,معماری

بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در كارمندان استانداری زنجان:رضایت شغلی,استفاده بهینه از زمان,اشتغال مناسب

جامعه مدنی و مشارکت نوجوان:جامعه مدنی, مشارکت نوجوان,دین,حاکمیت دینی,مدرنیسم,مدرنیته

مبانی و پیشینه نظری رسانه:رسانه,مبانی و پیشینه نظری رسانه,مبانی نظری رسانه,پیشینه نظری رسانه,دانلود مبانی و پیشینه نظری رسانه

پاورپوینت علائم هشدار دهنده لزوم مرمت:مرمت سازه ها,علائم هشدار دهنده لزوم مرمت,پاورپوینت علائم هشدار دهنده لزوم مرمت,دانلود پاورپوینت علائم هشدار دهنده لزوم مرمت ,پاورپوینت علائم هشدار دهنده لزوم مرمت,دانلود پروژه علائم هشدار دهنده لزوم مرمت,پروژه علائم هشدار دهنده لزوم مرمت,دانلود تحقیق علائم هشدار دهنده لزوم مرمت ,تحقیق علائم هشدار دهنده لزوم مرمت ,دانلود جزوه علائم ه

پاورپوینت آب فراوان هوای پاک (درس 4 مطالعات اجتماعی کلاس نهم):آب فراوان هوای پاک,پاورپوینت آب فراوان هوای پاک,دانلود پاورپوینت آب فراوان هوای پاک,مطالعات اجتماعی,پاورپوینت مطالعات اجتماعی,دانلود پاورپوینت مطالعات اجتماعی,پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی نهم آب فراوان هوای پاک,پاورپوینت درس 4 مطالعات اجتماعی نهم,پاورپوینت آب فراوان هوای پاک,پاورپوینت درس آب فراوان هوای پاک,پاورپوینت درس 4 اجتماعی نهم

پاورپوینت معماری سبک ژاپن کالبد سیال، الگوی زندگی:معماری سبک ژاپن,پاورپوینت معماری سبک ژاپن,دانلود پاورپوینت معماری سبک ژاپن,معماری ژاپن,پاورپوینت معماری ژاپن,دانلود پاورپوینت معماری ژاپن,معماری سبک ژاپن کالبد سیال، الگوی زندگی,پاورپوینت معماری سبک ژاپن کالبد سیال، الگوی زندگی,دانلود پاورپوینت معماری سبک ژاپن کالبد سیال، الگوی زندگی,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,مع

مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد:افسردگی ,زنان شاغل ,غیر شاغل,پروژه,مقاله,پژوهش,پایان نامه,مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,پروژه مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,مقاله مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,پژوهش مقایسه میزان افسردگی درزنان شاغل و غیر شاغل در شهرستان بجنورد,پایان نامه مقا