دریافت فایل: خسارت معنوی ناشی از جرم

مشخصات فایل مورد نظر در مورد خسارت معنوی ناشی از جرم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:خسارت معنوی ناشی از جرم,خسارت معنوی,خسارت,جرم,خسارت مادی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله خسارت معنوی ناشی از جرم,پژوهش خسارت معنوی ناشی از جرم,تحقیق خسارت معنوی ناشی از جرم,پروژه خسارت معنوی ناشی از جرم

مقدمه

از نظر اسلام ، انسان ، برترین موجود عالم است كه خداوند از روح خود در او دمیده و فرشتگان را امر كرد تا بر او سجده كنند و او را به عنوان خلیفه‌ی خود در زمین برگزید اگر چنانچه آدمی حرمت خود را حفظ كند و حركت تكاملی را به درستی طی كند به جایی می‌رسد كه از ملائك هم بالاتر می‌رود و به موقعیتی می‌رسد كه در خیال نمی‌گنجد .

« رسدآدمی به جایی كه به جز خدا نبیند بنگر كه تا چه حد است مقام آدمیت »

انسان با چنین موقعیت و جایگاه ممتازی هم سلامت و تمامیت جسمانی و اموال و متعلقات او مورد تأكید است و باید از هر گونه تعرض مصون بماند و هم حفظ حرمت و شخصیت او از جنبه‌های گوناگون در اسلام مورد احترام بوده و بر صیانت آن تاكید شده است ، و بر خسارت‌های وارده بر آن عنایت بیشتری دارد . زیرا پیامبر عظیم الشأن اسلام هدف از بعثت خود را كامل نمودن فضایل اخلاقی عنوان می‌كند كه یكی از وجوه فضایل اخلاقی رعایت حقوق معنوی افراد است .

پس خسارت منحصر به ضرر مادی نبوده ،‌بلكه ، به مهمترین بعد از ابعاد وجود شخصیت انسان كه همان بعد معنوی و روحانی باشد ایراد لطمه نموده و آن را متضرّر می‌نماید كه غالباً زیان‌های مادی قابل جبران و طریق جبران آن نیز مشخص است و در بسیاری موارد اعاده وضع به حالت سابق آن به نحو كامل وجود دارد ، اما به دلیل دشواری اندازه‌گیری زیان معنوی و تقویم آن به پول و گاهی عدم امكان این اندازه‌گیری و سنجش آن با پول ، و یا مرسوم نبودن چنین ارزیابی در نظام‌های مختلف حقوقی ، در خصوص امكان جبران آن ،‌وحدت نظر وجود ندارد ، اگر چه در اكثر كشورها ، این نوع خسارت ، نیز مشمول قاعده‌ی جبران خسارت دانسته شده است . و از این حیث تفاوتی با خسارت‌های مالی ندارد . ولی در برخی كشورها به طور صریح غیر قابل جبران اعلام گردیده ، یا حداقل در امكان جبران آن تردید شده است . در نظام حقوقی ما نیز ، نسبت به امكان جبران این گونه خسارتها و حدود و ثغور آن ابهام جدی وجود دارد و درپاره‌ای از اظهار نظرها كه از سوی مراجع قانونی چون شورای نگهبان و شورای عالی قضایی سابق مبنی بر عدم امكان جبران این خسارت به طریق مادی و مغایرت آن با موازین شرعی شده است ، این تردید را بوجود آورده كه امكان مطالبه‌ی خسارت معنوی وجود ندارد . هر چند شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد كلی از جمله قاعده‌ی « لاضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده نفی عسر و حرج ، ایراد هر گونه ضرر وخسارت را به اشخاص چه ضررهای مادی و چه ضررهای معنوی به طور كلی ممنوع نموده است . بر همین اساس چگونه ممكن است به جبران خسارتهای مادی تاكید داشته باشد ، اما توجهی به خسارت معنوی و لزوم جبران آن نداشته باشد ؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، از جمله در اصول 39 و 40 ایراد هر گونه ضرر و خسارت ممنوع شده و طبق اصل 22 و 23 32 ق 10 . از لطمه به حقوق معنوی انسانها منع شده است و اگر خسارتی به حیثیت و شرافت و سرمایه معنوی كسی وارد آید طبق اصل 171 ق . ا . باید جبران شود و در قوانین عادی نیز تلویحاًو یا با الصراحه اشاراتی راجع به خسارت معنوی شده است كه این امر نشانگر توجه شایان قانونگذار ما به موضوع خسارت معنوی می‌باشد . به هر صورت حقیر سعی بر آن دارم كه با بررسی در محدوده‌ی قوانین و مقررات لازم الاجراء فعلی ، بالاخص قانون اساسی و قانون مسئولیت مدنی و آیین دادرسی كیفری و مجازات اسلامی و منابع معتبر فقهی به بحث و تجزیه و تحلیل پیرامون به ویژه در آثار حقوقی وكیفری آن بپردازم ، تا انشاء الله با تبیین وجاهت و مشروعیت این موضوع ، توجه و رسیدگی وجبران ، مورد عمل مراجع محترم قضایی و مورد توجه و تاكید اساتید گرامی واقعی گردد، باشد تا زمینه‌ی دستیابی بیشتر به نظم واقعی و استقرار عدالت و ایجاد محیط مساعد جهت ارتقاء فضائل اخلاقی ، تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی ،ایجاد امنیت و آسایش همگانی و سایر اهداف مندرج در قانون اساسی فراهم آید ، و با وضع قوانین متقن و محكم ، و مرتفع نمودن نواقص موجود در این زمینه ، مراجع محترم قضایی و امنیتی ، همانگونه كه اموال مردم را از تعدیات و تجاوزات محفوظ می‌دارند ، با اتكا به چنین قوانین مستحكم ، حیثیت و اعتبار و احساسات اشخاص حقیقی را نیز كه از اهمیت و اولویت بیشتری برخوردار است از تعرضات و تعدیات محفوظ و مصون دارند و ضمانت‌های اجرایی برای این قوانین الزام آور وجود داشته باشد تا متجاوزین را از فكر تجاوز و تعدی به افراد باز دارد و خسارهای وارده به زیان دیدگان را مرتفع نماید .

حقیقت امر آن است كه برخلاف خسارت‌های مادی ، مصادیق دیگر خسارت تحت عنوان « خسارت معنوی » به جهت آن كه كثرت بروز این نوع خسارت‌ها واهمیت آن در جامعه‌ی امروز به گونه‌ای است كه در خیلی از موارد خسارات وارده بر روح و روان و شخصیت و احساسات و عواطف فرد سنگین‌تر از خسارت جسمی و مالی بوده و قابل مقایسه با آن نیست و از سوی دیگر غفلت و بی‌توجهی نسبت به این گونه خسارات در نظام حقوقی مبتنی بر اسلام ، باروح و قوانین اسلامی مغایرت دارد و آن را غیر عادلانه و غیركارآمد جلوه می‌دهد و موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، لذا پرداختن به این موضوع و دست‌یابی به راه‌كارهای آن از اهمیت خاصی برخوردار است . بنابراین با وسع اندك علمی خود تنگناهای نظری و عملی ، را مورد بحث و فحص قرار داده ، تا پاسخ قانع كننده‌ای در مسایل مورد نظر خود بیابم . لذا در این پایان نامه سعی بر آن است تا به پرسش‌های ذیل پاسخ داده شود .

1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود ؟

2- اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد ؟

3- شیوه‌ها و ملاك‌های جبران خسارت معنوی چیست ؟

4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است ؟

5- خسارت معنوی ناشی از فوت توسط چه اشخاصی قابل مطالبه است ؟ و آیا این نوع خسارت‌ها قابل انتقال و ورّاث هست یا خیر ؟

6- موضع مقننین ایران و فرانسه و عملكرد آنان در خصوص این موضوع به چه نحو است ؟

7- آیا در حقوق كشورهای دیگر منجمله كشور فرانسه جبران مالی خسارت معنوی مورد پذیرش است یا نه ؟

دراین نوشتار سعی شده است با تتبع در منابع فقهی و منابع حقوقی ایران و فرانسه و بكارگیری روش تحقیق كتابخانه‌ای و گردآوری منابع و اطلاعات وتحلیل و نقد وارزیابی آنها فرضیه‌های زیر اثبات شود :

1- همانگونه كه ضررهای مادی صرف باید با وسایل مادی از جمله پول جبران گردند ، ضررهای صرف معنوی نیز در درجه‌ی اول ، باید با وسایل صرف معنوی مثل اعاده حیثیت و عذرخواهی در مجامع یا جرائد جبران گردند .

2- اگر خسارت معنوی با توسل به روشهای غیر مادی قابل جبران نباشد ضمن اقدامات غیر مادی (مثل اعاده حیثیت و ...) اقدامات جبران كننده‌ی مادی نیز باید به عمل آید .

3- شناسایی حقوق و سرمایه‌های معنوی و حمایت از آن ریشه در مفاهیم اخلاقی و قواعد حقوق اسلامی دارد .

4- حقوق كشورهای دیگر ، جبران مالی خسارت معنوی را مورد پذیرش قرار داده‌اند .

اهداف این تحقیق ، ارائه بحث تحلیلی و عمیق از خسارت معنوی و تبیین نقاط مبهم و خطاهای قانونی در حقوق ایران و بررسی این موضوع به خصوص با نگاه نو به مسائل دینی و مطالعه‌ی تطبیقی بحث در نظام حقوقی كشورهای ایران و فرانسه و یافتن راه حل مناسب و ارائه در موارد ابهام و اجمال بوده است .

این نوشتار در دو بخش نگارش یافته كه بخش اول آن به كلیات اختصاص یافته است و مطالب این بخش در دو فصل تحت عناوین 1- مفهوم ومبانی تئوریك خسارت معنوی 2- مسئولیت ناشی ازخسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های حقوق فرانسه ارائه گردیده است .

بخش دوم نیز به جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن اختصاص یافته است كه در دو فصل مستقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم آن مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی و در فصل چهارم روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد ذی حق مطالبه خسارات معنوی بحث شده است .


فهرست مطالب:

مقدمه ........................................ 1

بخش اول : كلیات .............................. 5

فصل اول : مفهوم و مبانی تئوریك خسارت معنوی ... 6

مبحث اول : معانی و ملاك‌ها و ریشه‌های تاریخی مفهوم خسارت معنوی 7

1-1-1- معنی لغوی خسارت ........................ 7

1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت ...................... 9

1-1-3- انواع تقسیمات خسارت و معیار آن ........ 11

الف – خسارت ناشی از نقض قرارداد ......... 12

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع 13

ج- خسارت ناشی ازارتكاب جرم............... 13

1-1-4- ملاك تشخیص خسارت مادی از معنوی ......... 16

1-1-5- تعریف خسارت معنوی ..................... 18

1-1-6- تقسیمات خسارت معنوی ................... 22

1-1-7- پیشینه‌ تاریخی مفهوم خسارت معنوی در اسلام و قوانین كهن 24

1-1-8- پیشینه تاریخی خسارت معنوی در حقوق ایران 26

1-1-9- نگاهی تاریخی به خسارت معنوی در فرانسه . 26

مبحث دوم : اركان مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی و شرایط مطالبه آن ............................................. 27

1-2-1- وجود ضرر ............................. 27

1-2-2- ارتكاب فعل زیانبار نامشروع ........... 29

1-2-3- رابطه سببیت بین فعل زیانبار نامشروع و خسارت موجود 31

1-2-4- دفاع مشروع ........................... 31

1-2-5- اجرای حكم قانون یا مقام صلاحیت‌دار ..... 32

1-2-6- اجبار ................................ 33

1-2-7- اضطرار ............................... 34

1-2-8- اجرای حق ............................. 34

1-2-9- شرایط ضرر قابل جبران در خسارت معنوی .. 35

الف –خسارت باید قطعی و مسلم باشد............. 35

ب- خسارت باید مستقیم باشد ................... 37

ج - خسارت باید جبران نشده باشد .............. 39

د- خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد ............. 41

مبحث سوم : مبانی مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی 42

1-3-1- نظریه تقصیر .......................... 42

1-3-2- ایرادها به نظریه‌ی تقصیر .............. 45

1-3-3- نظریه خطر ............................ 45

1-3-4- ایرادها به نظریه خطر ................. 46

1-3-5- نظریه تضمین حق ....................... 47

1-3-6- نظریه مختلط .......................... 48

1-3-7- مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ایراد خسارت معنوی درحقوق موضوعه
ایران و فرانسه .............................. 49

1-3-8- فقه و حقوق اسلامی و نظریه تقصیر و نظریه خطر 49

فصل دوم : مسئولیت ناشی از خسارت معنوی در حقوق اسلام و اندیشه‌های دكترین‌های
حقوقی فرانسه ................................ 51

مبحث اول : خسارت معنوی در حقوق اسلام ......... 52

2-1-1- مستندات و مدارك قاعده لاضرر ........... 52

2-1-2- انطباق عنوان ضرر با خسارت معنوی ...... 56

2-1-3- انطباق عنوان ضرار با خسارت معنوی ..... 57

2-1-4- شمول لفظی قاعده لاضرر بر اثبات جواز مطالبه‌ی خسارت معنوی 58

2-1-5- قاعده نفی عسر و حرج و جبران خسارت معنوی 65

2-1-6- انطباق عنوان حرج بر خسارت معنوی ...... 66

2-1-7- قاعده اتلاف و تسبیب ................... 69

2-1-8- وجوه افتراق و اشتراك ، اتلاف و مباشرت و تسبیب 70

2-1-9- قاعده غرور ........................... 72

2-1-10- بنای عقلا و جبران خسارت معنوی ........ 74

مبحث دوم : مفهوم و ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی 76

2-2-1-معنای دیه در لغت واصطلاح فقه و حقوق .... 76

2-2-2- پیشینه‌ی تاریخی دیه ................... 77

2-2-3- ماهیت دیه و جبران خسارت معنوی ........ 79

2-2-4- مطالبه‌ی خسارت‌های معنوی زاید بر دیه ... 81

مبحث سوم : تعزیر و جبران خسارت معنوی ........ 83

2-3-1- معنای تعزیر در لغت و اصطلاح فقه ....... 84

2-3-2- مفهوم و ماهیت تعزیر و جبران خسارت معنوی 85

2-3-3- تعزیر مالی كیفر خصوصی یا جبران خسارت معنوی 87

2-3-4- تعزیر مالی دردهای جسمانی ناشی از جنایت بر جسم ، لطمه به عرض و
خسارت ناشی از سب ............................ 88

مبحث چهارم : قصاص ، حد قذف و امكان جبران مالی خسارت معنوی 90

2-4-1- معنای قصاص در لغت و اصطلاح فقه ........ 90

2-4-2- مفهوم و ماهیت قصاص و امكان جبران مالی خسارت معنوی 91

2-4-3- معنای قذف در لغت و اصطلاح فقه ......... 92

2-4-4- ماهیت حد قذف و احكام قذف ............. 93

2-4-5- امكان تبدیل حد قذف به جبران مالی خسارت معنوی 94

2-4-6- ایلاء و خسارت معنوی ................... 95

مبحث پنجم : دیدگاه فقهای اسلام در جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-1- نظریه‌ی عدم جواز جبران مالی خسارت معنوی 96

2-5-2- نظریه مالی ........................... 97

2-5-3- نظریه امكان جبران خسارت مالی ......... 97

مبحث ششم : خسارت معنوی دراندیشه‌های حقوق فرانسه 99

2-6-1- اصول نظریه‌ی امكان جبران مالی خسارت معنوی ... 99

2-6-2- اصول نظریه‌ی امكان جبران خسارت معنوی . 105

بخش دوم : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران و فرانسه و مصادیق و روش‌های جبران آن ................... 110

فصل سوم : مطالعه‌ی تطبیقی و مصادیق خاص خسارت معنوی 111

مبحث اول : جایگاه خسارت معنوی در قوانین موضوعه 112

3-1-1- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون اساسی 112

3-1-2- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در مسئولیت مدنی 119

3-1-3- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق مدنی 125

3-1-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی كیفری ............................................ 129

3-1-5- خسارت معنوی در آئین دادرسی مدنی ..... 132

3-1-6- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در حقوق اداری 132

3-1-7- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی ............................................ 136

3-1-8- موضع قوانین مطبوعات نسبت به ایراد خسارت معنوی 146

مبحث دوم : مصادیق خاص خسارت معنوی در مطبوعات 149

3-2-1- توهین به اشخاص و افترا به وسیله مطبوعات 149

3-2-2- توهین به مقدسات در مطبوعات .......... 153

3-2-3- توهین به مقامات رسمی در مطبوعات ..... 155

3-2-4- خسارت معنوی در رسانه‌ها .............. 156

3-2-5- سوء استفاده از عنوان صاحب پروانه و نام و علامت روزنامه دیگر ............................................ 156

مبحث سوم : مصادیقی از افعال زیانبار خسارت معنوی ... 158

3-3-1- تجاوز به حق معنوی پدید آورنده ....... 158

3-3-2- تجاوز به حق مخترع ................... 164

3-3-3- سوء‌استفاده از اسم تجارتی ............ 167

3-3-4- سوء استفاده از طرح و مدل‌های صنعتی ... 169

3-3-5- رقابت نامشروع یا رقابت مكارانه ...... 170

3-3-6- خسارت تأخیر تأدیه ................... 171

3-3-7- بازداشت قانونی ...................... 174

3-3-8- لطمه به عواطف و احساسات ............. 178

3-3-9- غصب نام خانوادگی .................... 181

3-3- 10- سلب آزادی ......................... 183

3-3-11- به هم زدن وصلت ..................... 186

مبحث چهارم: ایراد خسارت معنوی به جمع نامحصور 189

3-4-1- ایراد خسارت معنوی به سندیكاها ....... 191

3-4-2-ایراد خسارت معنوی به انجمن‌ها ......... 192

مبحث پنجم : كودكان و خسارت معنوی ........... 194

3-5-1- مسئولیت كودكان در فقه و حقوق اسلامی .. 195

3-5-2- جبران ضرر و خسارت به عهده ی كیست .... 197

الف ) تقصیر سرپرست ......................... 198

ب) عدم تقصیر سرپرست ........................ 199

فصل چهارم : روش‌های جبران خسارت معنوی و افراد مستحق مطالبه‌ی آن ............................................ 203

مبحث اول : راههای جبران انواع خسارت معنوی .. 204

4-1-1- نگاه كلی به روش‌های جبران خسارت معنوی 204

4-1-2- انواع جبران خسارت معنوی ............. 206

4-1-3- اعاده وضعیت سابق یا روش عینی ........ 207

4-1-4- پرداخت غرامت یا جبران خسارت معنوی از راه دادن معادل 210

4-1-5- جبران خسارت به روش نمادین و اسمی .... 217

4-1-6- پرداخت غرامت كیفری و تنبیهی ......... 218

مبحث دوم :نحوه‌ی ارزیابی و تعیین میزان انواع خسارت معنوی 219

4-2-1- نحوه‌ی ارزیابی خسارت معنوی و تفاوت تألم پذیری افراد 219

4-2-2- روش تعیین مبلغ جبران خسارت .......... 221

4-2-3- ملاك زمان ارزیابی .................... 222

4-2-4- ملاك ارزیابی خسارت در فرض تعدد اسباب . 224

4-2-5- ارزیابی و تقویم خسارت معنوی ناشی از آسیب‌های جسمی 227

4-2-6- روش‌های جبران خسارت معنوی در لطمه‌های روحی ... 231

مبحث سوم : مطالبه‌ی خسارت معنوی ............. 235

4-3-1- افراد مستحق مطالبه‌ی خسارت معنوی ..... 235

4-3-2- مطالبه خسارت معنوی وارده به متوفی از ناحیه‌ی وراث وبازماندگان زیان دیده................................... 241

4-3-3- مطالبه‌ی خسارت معنوی وارده قبل ازفوت متوفی 241

4-3-4- نظریه‌ی عدم امكان انتقال حق مطالبه‌ی خسارت معنوی به ورثه ............................................ 242

4-3-5- نظریه‌ی انتقال حق مطالبه‌ی ورثه درصورت مطالبه زیان دیده قبل از فوت ........................................ 243

4-3-6- نظریه‌ی امكان انتقال حق مطالبه به ورثه 244

4-3-7- دعوای مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از فوت مجنی علیه ازناحیه وراث ............................................ 246

4-3-8- مطالبه‌ی خسارت معنوی ناشی از جرح منجر به فوت مجنی علیه ازناحیه وراث به عنوان قائم مقام او ................. 247

4-3-9- قوانین و رویه‌های قضایی در زمینه‌ی مطالبه جبران خسارت شخصی ............................................ 249

مبحث چهارم : اسباب رفع یا كاهش مسئولیت مدنی در خسارت معنوی 251

4-4-1- اسباب معافیت ........................ 252

4-4-2- قوه قاهره یا حوادث پیش‌بینی نشده ..... 254

4-4-3- تقصیر زیان دیده ..................... 255

4-4-4- رضایت زیان دیده ..................... 257

نتیجه‌گیری و پیشنهاد ........................ 260

5-1- نتیجه‌گیری ............................. 261

5-2- پیشنهادات ............................. 264

1- فهرست منابع ............................. 266

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آرماتور بندی:آرماتور بندی ,پاورپوینت آرماتور بندی ,دانلود پاورپوینت آرماتور بندی,جزئیات آرماتوربندی ,پاورپوینت جزئیات آرماتوربندی ,دانلود پاورپوینت جزئیات آرماتوربندی , جاگذاری و بستن آرماتورها ,پاورپوینت جاگذاری و بستن آرماتورها ,دانلود پاورپوینت جاگذاری و بستن آرماتورها ,جزئیات آرماتوربندی,پاورپوینت جزئیات آرماتوربندی,دانلود پاورپوینت جزئیات آرمات

پاورپوینت شیشه هوشمند:دانلود پاورپوینت شیشه هوشمند,شیشه های هوشمند به عنوان مصالح نوین ,پاورپوینت معرفی شیشه هوشمند,شیشه هوشمند,پاورپوینت معماری,پنجره هوشمند,دانلود بررسی عایق در صنعت ساختمان

پاورپوینت مجتمع تجاری الماس شرق:دانلود پاورپوینت مجتمع تجاری الماس شرق,مجتمع تجاری الماس شرق,پاورپوینت بررسی و تحلیل مجتمع تجاری الماس شرق,الماس شرق,مجتمع تجاری,تحلیل مجتمع تجاری الماس شرق,پاورپوینت مجتمع تجاری الماس شرق,مجتمع تجاری الماس شرق مشهد

پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن –۳۶SF- (فرم کوتاه):پرسشنامه ,زمینه‌یابی سلامت ویر و شربورن ,۳۶SF

دانلود پاورپوینت انگیزش و نظریه های آن:دانلود پاورپوینت انگیزش و نظریه های آن,تعریف انگیزش,چهار نکته اساسی در تعریف انگیزش ,فرآیند انگیزش ,رابطه بین انگیزه ، رفتار ، هدف ,شکل ساده فرآیند انگیزه ,انواع نیاز ها ,انواع فعالیت ها ,جایگاه انگیزه ها و هدف ها (نظریه کوه یخی –بل و فرینچ) ,تأثیر بالقوه انگیزش بر عملکرد (تحقیقات ویلیام جیمز) ,قدرت انگیزه ,انگیزه های درونی و بیرونی ,ن

اپیدمیولوژی بالینی بیوتروریسم:عوامل سببی بیو تروریسم,تشخیص افتراقی طغیان طبیعی و حمله بیولوژیك,نقش متخصصین بیمارى هاى عفونى در مقابله با بیوتروریسم ,اصول پیشگیری از جنگ‌های بیولوژیك,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه, دانلود تحقیق

موبایل یاب پیشرفته:موبایل یاب پیشرفته,ردیاب موبایل,ردیاب پیشرفته,دانلود رایگان موبایل یاب پیشرفته,ردیابی پیشرفته خانواده,ردیابی پیشرفته موبایل

پرسشنامه درونگرایی برونگرایی ( ویژه زنان ):پرسشنامه درونگراییبرونگرایی ( ویژه زنان )

پاورپوینت سازه های بتن آرمه و توضیحاتی مختصر در مورد اجرای آن:دانلود پاورپوینت سازه های بتن آرمه و توضیحاتی مختصر در مورد اجرای آن,پاورپوینت سازه های بتن آرمه,پاورپوینت مراحل اجرای سازه بتنی,اصول اجرای سازه بتن آرمه,پاورپوینت سازه های بتن آرمه و توضیحاتی مختصر در مورد اجرای آن,سازه های,سازه بتنی

مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری:جهات و آثار ابطال رای داوری,مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری جهات و آثار ابطال رای داوری,مبانی نظری ابطال رای داوری