شما با عنوان بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:شیوه‌های فرزندپروری ,عامل هوش ,رشد اجتماعی, دانش‌آموزان

منظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریكه با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی می‌خوانند كه نه تنها با دیگران است ، بلكه با آنان همكاری می كند. به بیان دیگر اجتماعی شدن به یادگیری گفته می‌شود كه سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی را به دنبال داشته‌باشد. از عواملی كه می‌تواند در رشد اجتماعی فرد مؤثر بوده، خانواده و شیوه‌های تربیتی فرزندان است و علاوه بر آن عامل هوش نیز می‌تواند با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. هدف كلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش 400 دانش‌آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند كه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی 27 سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه 30 سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه‌های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می‌باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده‌ها از روش‌های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده‌است. تحلیل نتایج نشان داد كه بین متغیر شیوة تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول ۲

کلیات ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهداف تحقیق ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

فرضیه‌های پژوهش ۱۰

فصل دوم ۱۳

ادبیات تحقیق ۱۳

مقدمه ۱۴

قسمت یکم ۱۵

مبانی نظری رشد اجتماع ۱۵

رشد ۱۶

دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول ۱۶

رشد پیوسته : ۱۶

رشد اجتماعی ۱۷

۱- تعریف رشد اجتماعی ۱۷

۲-شاخص های رشد اجتماعی ۲۳

۳- الگوی رشد و تکامل اجتماعی ۲۵

نظریه های مربوط به رشد اجتماعی ۲۹

الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام ۳۰

ب – روان تحلیل گری ۳۱

ج – یادگیری اجتماعی ۳۲

د – یادگیری عامل ۳۲

ه – یادگیری مشاهدهای ۳۲

و – کردار شناسی ۳۳

ز – تحول روانی – اجتماعی ۳۳

ح- نظریه شناختی ۳۵

ط- رشد داوری اخلاقی ۳۶

ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان) ۳۷

عوامل موثر بر رشد اجتماعی ۳۷

۱- خانواده ۳۸

۲- مدرسه ۳۸

۳- گروه همسالان ۳۹

۴- اجتماع و فرهنگ آن ۴۰

۵- هوش ۴۰

قسمت دوم ۴۲

مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری ۴۲

تربیت و آثار سازنده آن ۴۳

خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک ۴۴

انواع خانواده ۵۱

قسمت سوم ۵۸

مبانی نظری هوش ۵۸

هوش ۵۹

هوش چیست؟ ۶۰

تعارف هوش ۶۲

عوامل مؤثر در هوش ۶۴

ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی ۶۵

قسمت چهارم ۶۷

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۶۷

الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۸

تحقیقات انجام شده خارج از کشور ۷۱

فصل سوم ۷۵

روش تحقیق ۷۵

مقدمه: ۷۶

روش تحقیق: ۷۶

جامعه آماری: ۷۶

نمونه و روش نمونه‌گیری: ۷۶

ابزار پژوهش: ۷۷

روش جمع‌آوری داده‌ها ۸۱

روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ۸۱

فصل چهارم ۸۳

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۳

مقدمه ۸۴

توصیف داده‌های پژوهش ۸۵

تحلیل داده‌های پژوهشی ۸۷

فصل پنجم ۱۰۳

بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۳

بحث ۱۰۴

محدودیت‌های پژوهش ۱۰۷

پیشنهادهای پژوهش ۱۰۸

پیشنهادهای کاربردی ۱۰۹

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت حیطه مامایی و عملکرد آنها18اسلاید:دانلود پاورپوینت مدیریت در حیطه مامایی پاورپوینت مدیریت در حیطه مامایی پاورپوینت مامایی مدیریت مامایی

پروژه عددی معادلات دیفرانسیل:كارشناسی حل عددی معادلات دیفرانسیل,تحقیق,پروژه,پژوهش,مقاله,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پایان نامه

پاورپوینت انواع غلتک ها:انواع غلتک,پاورپوینت انواع غلتک,دانلود پاورپوینت انواع غلتک,ماشین آلات راهسازی,ماشین آلات,غلتک های پاچه بزی,sheeps foot rollers,غلتک های شبکه ای,grid mesh rollers,غلتک های ارتعاشی,vibratory mesh rollers,غلتک های فولادی صاف,smooth steel drum,غلتک های پانوماتیک,pneumatic rollers,غلتک های کفشک دار,segmented pad rollers,پاورپوینت ماشی

مبانی نظری بزه ، بزهکار ، بزهکاری ، رفتارهای پر خطر:مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری ، رفتارهای پر خطر,مبانی نظری بزه، بزهکار، بزهکاری,رفتارهای پر خطر,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت تحلیل بیمارستان میلاد تهران:دانلود پاورپوینت تحلیل بیمارستان میلاد تهران,بررسی بیمارستان میلاد,پاورپوینت بیمارستان,پاورپوینت تحلیل بیمارستان میلاد تهران,پاورپوینت معماری,معماری بیمارستان,بیمارستان میلاد,پاورپوینت آشنایی با بیمارستان میلاد,پروژه تحلیل بیمارستان میلاد

پاورپوینت روستای تاریخی وصخره ای میمند:دانلود پاورپوینت روستای تاریخی وصخره ای میمند ,پاورپوینت ,روستای تاریخی, میمند

پاورپوینت سیمان پرتلند:سیمان پرتلند,سیمان,پاورپوینت سیمان پرتلند,دانلود پاورپوینت سیمان پرتلند,مقاله سیمان پرتلند,پروژه سیمان پرتلند,دانلود پروژه سیمان پرتلند,جزوه سیمان پرتلند,دانلود سیمان پرتلند,پژوهش سیمان پرتلند,دانلود پژوهش سیمان پرتلند,تحقیق سیمان پرتلند,عمران,مقاله عمران,دانلود مقاله عمران,پروژه عمران,دانلود پروژه عمران,جزوه عمران,دانلود جزوه عم

پاورپوینت ارسی در معماری سنتی:دانلود پاورپوینت ارسی در معماری سنتی,ارسی در معماری سنتی,ارسی,پاورپوینت ارسی در معماری,ارسی پنجره های رو به نور,پاورپوینت آشنایی با ارسی,پاورپوینت ارسی در معماری سنتی,پاورپوینت ارسی,پنجره,شیشه رنگی

مبانی و پیشینه نظری نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی:مبانی و پیشینه نظری نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی, پیشینه نظری نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی,مبانی نظری نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی,مبانی و پیشینه نظری, نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی

کتاب 101 جمله انگیزشی:جملات انگیزشی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق