شما با عنوان بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان

هم اکنون فایل با مشخصه ی بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:شیوه‌های فرزندپروری ,عامل هوش ,رشد اجتماعی, دانش‌آموزان

منظور از رشد اجتماعی، ساخت فرد در روابط اجتماعی است به طوریكه با افراد جامعه‌اش هماهنگ و سازگار باشد. وقتی فردی را اجتماعی می‌خوانند كه نه تنها با دیگران است ، بلكه با آنان همكاری می كند. به بیان دیگر اجتماعی شدن به یادگیری گفته می‌شود كه سازگاری با جامعه و محیط فرهنگی را به دنبال داشته‌باشد. از عواملی كه می‌تواند در رشد اجتماعی فرد مؤثر بوده، خانواده و شیوه‌های تربیتی فرزندان است و علاوه بر آن عامل هوش نیز می‌تواند با رشد اجتماعی در ارتباط باشد. هدف كلی این تحقیق بررسی ارتباط بین شیوه‌های فرزندپروری و عامل هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان دختر شهر رشت در دوره دبیرستان است . آزمودنیهای این پژوهش 400 دانش‌آموز دختر دوره دبیرستان ناحیه دو شهر رشت هستند كه با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه رشد اجتماعی 27 سؤالی آلیس واتیزمن، پرسشنامه 30 سؤالی دایانا باوم ریند برای شیوه‌های فرزند پروری و تست ریون برای هوش می‌باشد. به منظور بررسی و آزمون فرضیات تحقیق و توصیف داده‌ها از روش‌های استنباطی تحلیل رگرسیون همزمان و روش ضریب همبستگی استفاده شده‌است. تحلیل نتایج نشان داد كه بین متغیر شیوة تربیتی آزادمنش و هوش با رشد اجتماعی دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد و این ارتباط از نوع مثبت و مستقیم است.

فهرست مطالب

چکیده: ۱

فصل اول ۲

کلیات ۲

مقدمه ۳

بیان مسئله ۵

اهداف تحقیق ۷

اهمیت و ضرورت تحقیق ۸

فرضیه‌های پژوهش ۱۰

فصل دوم ۱۳

ادبیات تحقیق ۱۳

مقدمه ۱۴

قسمت یکم ۱۵

مبانی نظری رشد اجتماع ۱۵

رشد ۱۶

دو نظریه در مورد کیفیت و نحوه رشد و تحول ۱۶

رشد پیوسته : ۱۶

رشد اجتماعی ۱۷

۱- تعریف رشد اجتماعی ۱۷

۲-شاخص های رشد اجتماعی ۲۳

۳- الگوی رشد و تکامل اجتماعی ۲۵

نظریه های مربوط به رشد اجتماعی ۲۹

الف – رشد اجتماعی از نظر اسلام ۳۰

ب – روان تحلیل گری ۳۱

ج – یادگیری اجتماعی ۳۲

د – یادگیری عامل ۳۲

ه – یادگیری مشاهدهای ۳۲

و – کردار شناسی ۳۳

ز – تحول روانی – اجتماعی ۳۳

ح- نظریه شناختی ۳۵

ط- رشد داوری اخلاقی ۳۶

ظ- دیدگاه چارلز هورتن کولی (خود آیینه‌سان) ۳۷

عوامل موثر بر رشد اجتماعی ۳۷

۱- خانواده ۳۸

۲- مدرسه ۳۸

۳- گروه همسالان ۳۹

۴- اجتماع و فرهنگ آن ۴۰

۵- هوش ۴۰

قسمت دوم ۴۲

مبانی نظری شیوه‌های فرزند پروری ۴۲

تربیت و آثار سازنده آن ۴۳

خانواده و اهمیت آن در تربیت کودک ۴۴

انواع خانواده ۵۱

قسمت سوم ۵۸

مبانی نظری هوش ۵۸

هوش ۵۹

هوش چیست؟ ۶۰

تعارف هوش ۶۲

عوامل مؤثر در هوش ۶۴

ماهیت هوشی و رابطه آن با تستهای هوشی ۶۵

قسمت چهارم ۶۷

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور ۶۷

الف – تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۶۸

تحقیقات انجام شده خارج از کشور ۷۱

فصل سوم ۷۵

روش تحقیق ۷۵

مقدمه: ۷۶

روش تحقیق: ۷۶

جامعه آماری: ۷۶

نمونه و روش نمونه‌گیری: ۷۶

ابزار پژوهش: ۷۷

روش جمع‌آوری داده‌ها ۸۱

روش آماری و تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها ۸۱

فصل چهارم ۸۳

تجزیه و تحلیل داده‌ها ۸۳

مقدمه ۸۴

توصیف داده‌های پژوهش ۸۵

تحلیل داده‌های پژوهشی ۸۷

فصل پنجم ۱۰۳

بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۳

بحث ۱۰۴

محدودیت‌های پژوهش ۱۰۷

پیشنهادهای پژوهش ۱۰۸

پیشنهادهای کاربردی ۱۰۹

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ:آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ,دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ, فشارسنج , استتوسکوپ,پاورپوینت آشنایی با دستگاه های فشارسنج و استتوسکوپ

پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی:پروتکل روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی ,پروتکل, روانشناسی آموزش روش درمانی کاهش استرس بر پایه ذهن آگاهی

پاورپوینت دموکراسی مستقیم چیست:پاورپوینت دموکراسی مستقیم چیست,دانلود پاورپوینت دموکراسی مستقیم چیست,پاورپوینت رایگان دموکراسی مستقیم چیست,پاورپوینت دموكراسی روسویی چیست,پاورپوینت دموكراسی ديجيتال چیست,پاورپوینت تعریف دموکراسی مستقیم,پاورپوینت مفهوم دموکراسی مستقیم,پاورپوینت آشنایی با دموکراسی مستقیم,دانلود دموکراسی مستقیم چیست,دموکراسی مستقیم چیست,پروژه دموکراسی مستقیم چیست,تحقیق دموکراسی مستقیم چیست,دانلود پاورپوینت دموكراسی روسویی چیست,دانلود پاورپوینت دموكراسی ديجيتال چیست,

جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق):دانلود جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) ، دانلود ، جزوه زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) ، دانلود جزوه ، زبان تخصصی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه والهیات ، فروشگاه اینترنتی کوثر، فروشگاه اینترنتی ، فروشگاه کوثر ، کسب درآمد اینترنتی ، کسب درآمد از اینترنت ،همکاری در فروش فایل ، سیستم فروشگاه دهی ، کارافرینی ،کسب و کار، کارافرینی وکسب درام

پاورپوینت سرپرستی تیم ها , اردوها و کاروان های ورزش:سرپرستی تیم های ورزشی,سرپرستی اردوهای ورزشی,سرپرستی کاروان های ورزشی,سرپرستی تیم ها و اردوها و کاروان های ورزش,پاورپوینت سرپرستی تیم ها اردوها و کاروان های ورزش,تحقیق سرپرستی تیم ها و کاروان های ورزش,دانلود مقاله سرپرستی اردوها و کاروان های ورزش,تعریف و ساختار تیم ورزشی,مدیریت ورزشی چیست,تعریف سرپرستی ورزشی,وظایف سرپرست تیم,تعاریفی از

پاورپوینت مقایسه دیدگاه پیاژه و پردازش اطلاعات:مقایسه دیدگاه پیاژه و پردازش اطلاعات,پاورپوینت مقایسه دیدگاه پیاژه و پردازش اطلاعات,دانلود پاورپوینت مقایسه دیدگاه پیاژه و پردازش اطلاعات,دیدگاه پیاژه و پردازش اطلاعات,پاورپوینت دیدگاه پیاژه و پردازش اطلاعات,دانلود پاورپوینت دیدگاه پیاژه و پردازش اطلاعات,نظریه پیاژه و نظریه ذهن,پاورپوینت نظریه پیاژه و نظریه ذهن,دانلود پاورپوینت نظریه پیاژه

دانلود پروژه مالی انبارداری:پروژه مالی,مالی,انبارداری,پروژه مالی انبارداری,دانلود پروژه مالی انبارداری,دانلود پروژه مالی,پروژه,دانلود پروژه

تحقیق درباره شغل دامپزشک:تحقیق در مورد شغل دامپزشک,تحقیق در رابطه با شغل دامپزشک,تحقیق با عنوان شغل دامپزشک,تحقیق با موضوع شغل دامپزشک,معرفی شغل دامپزشک,وظایف دامپزشک,مهارت و دانش مورد نیاز دامپزشک,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل دامپزشکی,بازارکار و فرصت های شغلی دامپزشکی,میزان درآمد دامپزشک,شخصیت های مناسب دامپزشک,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت موضع وجودی تحلیلی رولو می:پاورپوینت درمان وجودی رولو می,پاورپوینت موضع وجودی تحلیلی رولو می,دانلود پاورپوینت موضع وجودی تحلیلی رولو می,دانلود موضع وجودی تحلیلی رولو می,موضع وجودی تحلیلی رولو می,روانشناسی شخصیت,پاورپوینت روانشناسی شخصیت,دانلود پاورپوینت روانشناسی شخصیت,نظریه های شخصیت ,دانلود نظریه های شخصیت,دانلود پاورپوینت نظریه های شخصیت,دانلود,روانشناسی

پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران کلاس یازدهم (دوره دوم مشروطه):پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران کلاس یازدهم (دوره دوم مشروطه) ,پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران کلاس یازدهم ,پاورپوینت دوره دوم مشروطه,دوره دوم مشروطه,پاورپوینت درس 6 تاریخ معاصر ایران,پاورپوینت تاریخ معاصر ایران کلاس یازدهم