خرید فایل بررسی اثر تیمارهای مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان بررسی اثر تیمارهای مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:تیمارهای مختلف, شكستن خواب,جوانه‌زنی, شش گونه گیاه دارویی,خواب بذر,جوانه‌زنی ,زیره سبز,زیره سیاه ایرانی, بادرنجبویه,كرفس كوهی,سرخارگل, چویل,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه

بررسی اثر تیمارهای مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زنی شش گونه گیاه دارویی

بذر اغلب گیاهان دارویی به دلیل سازگاری اكولوژیكی با شرایط محیطی، دارای انواع خواب می‌باشند. شناخت عوامل اكوفیزیولوژیكی مؤثر بر رفع خواب و ایجاد شرایط بهینه برای جوانه‌زنی بذر گیاهان دارویی جهت تولید و پرورش آنها، یك امر ضروری است. به همین منظور جهت ارزیابی اثر تیمارهای مختلف بر شكستن خواب و تحریك جوانه‌زنی بذور شش گونه مهم گیاهان دارویی شامل زیره سبز (Cuminum cyminum L.)، زیره سیاه ایرانی (Bunium percicum B.)، كرفس كوهی (Kelussia odoratissima M.)، بادرنجبویه (Melussia officinalis L.)، سرخارگل (Echinacea purpurea L.) و چویل (Ferulago angulata B.) از کلکسیون بخش تحقیقات گیاهان دارویی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اصفهان جمع‌آوری شد. آزمایش جوانه‌زنی در قالب طرح كاملاً تصادفی با 10 تیمار، در 4 تكرار انجام شد. تیمارها شامل: 1- شاهد (آب مقطر) 2-محلول نیترات پتاسیم یك درصد 3-محلول نیترات پتاسیم سه درصد 4-محلول 500 قسمت در میلیون(ppm) جیبرلیك اسید(Gibberellic acid). 5-محلول 1000 ppm جیبرلیك اسید 6- آب گرم (50 درجه سانتی‌گراد) 7-سرمادهی مرطوب 8-سائیدن مكانیكی بذر 9-تنش اسمزی بذر با PEG (Polyethylene glycol) 6000،( 5/1- بار ) 10-تنش اسمزی بذر با پلی اتیلن گلیكول (PEG) 6000،) 3- بار). نتایج این بررسی نشان داد كه بهترین تیمار برای رفع خواب بذر زیره سبز كه منجر به بیشترین سرعت و درصد جوانه‌زنی شد، سرمادهی مرطوب و جیبرلیك اسید 500 و 1000 ppm بود. برای گیاه سرخارگل، تیمارهای جیبرلیك اسید 500 و 1000 ppm بیشترین سرعت و درصد جوانه‌زنی را باعث شدند. برای رفع خواب بذر بادرنجبویه، بهترین پیش‌تیمار پلی‌اتیلن گلیكول 5/1- و 3- بار و جیبرلیك اسید 1000 ppm بود. بیشترین درصد و سرعت جوانه‌زنی بذر زیره سیاه با اعمال ‌تیمارهای سرمادهی مرطوب 8 هفته‌ای و جیبرلیك اسید 1000 ppmمشاهده شد. در گیاه كرفس كوهی و چویل، تنها تیماری كه باعث جوانه‌زنی و شكستن خواب بذر این گیاه شد، تیمار سرمادهی مرطوب 10 هفته‌ای بود.

كلمات كلیدی:

خواب بذر، جوانه‌زنی، زیره سبز، زیره سیاه ایرانی، بادرنجبویه، كرفس كوهی، سرخارگل، چویل.

فهرست مطالب

چکیده

1-مقدمه

2-مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- خواص دارویی و اهمیت زیره سبز

2-2-خواص دارویی و اهمیت زیره سیاه ایرانی

2-3-خواص دارویی و اهمیت كرفس كوهی

2-4-خواص دارویی و اهمیت بادرنجبویه

2-5-خواص دارویی و اهمیت سرخارگل

2-6-خواص دارویی و اهمیت چویل

2-7-تعریف پیش‌تیمار بذر (پرایمینگ بذر)

2-7-1-تعریف جوانه‌زنی بذر

2-7-2-نیازهای جوانه‌زنی

2-7-3-خواب بذر

2-8-اهداف پیش تیمار و مكانیسم آن

2-9-روش‌های پیش تیمار

2-9-1-روش های مكانیكی

2-9-2-روشهای شیمیایی

3-مواد و روش‌ها

3-1-مشخصات تیمارهای آزمایشی مورد استفاده

4-نتایج و بحث

4-1-آزمون تترازولیوم

4-2-1-اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه‌زنی بذر زیره سبز

4-2-2-اثر تیمارهای مختلف بر سرعت جوانه‌زنی بذر زیره سبز

4-2-3-اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشك ساقه‌چه زیره سبز

4-2-4-اثر تیمارهای مختلف بر میانگین زمان جوانه‌زنی بذر زیره سبز

4-2-5-نتیجه‌گیری

4-3-زیره سیاه ایرانی (Bonium percicum B.)

4-3-1-اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه‌زنی بذر زیره سیاه ایرانی

4-3-2-اثر تیمارهای مختلف بر سرعت جوانه‌زنی بذر زیره سیاه ایرانی

4-2-3-اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشك ساقه‌چه زیره سیاه ایرانی

4-2-4-اثر تیمارهای مختلف بر میانگین زمان جوانه‌زنی بذر زیره سیاه ایرانی

4-2-5-نتیجه‌گیری

4-4-كرفس كوهی (Kelussia odoratissima M.)

4-4-1-اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه‌زنی بذر كرفس كوهی

4-4-2-اثر تیمارهای مختلف بر سرعت جوانه‌زنی بذر كرفس كوهی

4-4-3-نتیجه‌گیری

4-5-بادرنجبویه (Melissa officinalis L .)

4-5-1-اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه

4-5-2-اثر تیمارهای مختلف بر سرعت جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه

4-5-3-اثر تیمارهای مختلف بر میانگین زمان جوانه‌زنی بذر بادرنجبویه

4-5-4-نتیجه‌گیری

4-6- سرخارگل (Echinacea purpurea L.)

4-6-1-اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه‌زنی بذر سرخارگل

4-6-2-اثر تیمارهای مختلف بر سرعت جوانه‌زنی بذر سرخارگل

4-6-3-اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشك ساقه‌چه سرخارگل

4-6-4-اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشك ریشه‌چه سرخارگل

4-6-5-اثر تیمارهای مختلف بر میانگین زمان جوانه‌زنی بذر سرخارگل

4-6-6- اثر تیمارهای مختلف بر وزن خشك گیاهچه سرخارگل

4-6-7-نتیجه‌گیری

4-7-چویل ( B. Ferulago angulata )

4-7-1-اثر تیمارهای مختلف بر درصد جوانه‌زنی بذرچویل

4-7-2-اثر تیمارهای مختلف بر سرعت جوانه‌زنی بذر چویل

4-7-3-نتیجه‌گیری

خلاصه نتایج

پیشنهادات

فهرست منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی فرآیند ماشین وایرکات:پاورپوینت بررسی فرآیند ماشین وایرکات,فرآیند ماشین وایرکات,ماشین وایرکات,تحقیق فرآیند ماشین وایرکات, مبانی فرایند وایرکات,کاربرد های فرایند وایرکات,نظارت و کنترل فرایند وایرکات,مشكلات ماشينكاري وایرکات,توسعه فراوری فرایند وایرکات,مدل سازی فرایند وایرکات,بهینه سازی متغیر های فرایند وایرکات,توسعه وپیشرفت فرایند وایرکات,

پاورپوینت تحلیل دانشگاه پیری ریس:بررسی موقعیت دانشگاه,کانسپت طرح

پاورپوینت کاوش و نگرشی بر رباتیک:پاورپوینت کاوش و نگرشی بر رباتیک,دانلود پاورپوینت کاوش و نگرشی بر رباتیک,بررسی کاوش و نگرشی بر رباتیک,تحقیق کاوش بر رباتیک,مقاله رباتیک,کاوش و نگرشی بر رباتیک,کاوش رباتیک,رباتیک,انواع ربات,رباتهای پرنده,مشهورترین رباتها,تاریخچه ربات ها

پاورپوینت آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار:پاورپوینت آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار ,آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار ,اصول کرم بندی سطح کار ,دانلود پاورپوینت آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار ,دانلود پروژه آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار  ,پروژه آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار  ,دانلود تحقیق آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار  ,تحقیق آشنایی با اصول کرم بندی سطح کار  ,دانلود جزوه آشن

پاورپوینت تئوری محدودیت ها:دانلود پاورپوینت تئوری محدودیت ها,نظریه ی تئوری محدودیت,معیارهای تئوری محدودیت,توان عملیاتی(دستیافت،عملکرد),سرمایه گذاری در موجودیها,هزینه های عملیاتی,فرایند اجرای تئوری محدودیت,شناسایی محدودیتهای سیستم ,بهره برداری از محدودیت های سیستم,شناسایی محدودیت های سیستم,بهره برداری از محدودیت های سیستم,تسری اثر تصمیم گیری به سایر منابع فاقد محد

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی:مبانی نظری و پیشینه سرمایه ی اجتماعی,مبانی نظری سرمایه ی اجتماعی, پیشینه نظری سرمایه ی اجتماعی,مبانی نظری و پیشینه, سرمایه ی اجتماعی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

پاورپوینت معرفی شغل حسابرس:پاورپوینت در مورد شغل حسابرس,پاورپوینت در رابطه با شغل حسابرس,پاورپوینت با عنوان شغل حسابرس,پاورپوینت با موضوع شغل حسابرس,حسابرس کیست و چه کار انجام می دهد ,حسابرس کیست ,مهارت های مورد نیاز حسابرس کدامند ,تقسیم بندی حسابرسان,محل کار و ساعت کار حسابرس,وظایف و مسئولیت های حسابرس,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی کلزا:محلول پاشی ,عناصر کم مصرف, آهن, روی ,کود آهن,کود روی,عملکرد,روغن, عملکرد کمی و کیفی, کلزا,پروژه,پایان نامه ,تحقیق,مقاله ,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه ,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود پژوهش

بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی:جو سازمانی ,تمایل کارکنان,مشارکت ,تصمیم گیری های سازمانی

پاورپوینت فوكو و مسئله تاریخ:پاورپوینت فــوكو و مسئله تاریـخ,دانلود پاورپوینت فــوكو و مسئله تاریـخ,پاورپوینت رایگان فــوكو و مسئله تاریـخ,پاورپوینت نظریه عدم استمرار در تاریخ,پاورپوینت تاریخ نگری میشل فوکو,پاورپوینت دیرینه شناسى میشل فوکو,پاورپوینت تبارشناسى میشل فوکو,دانلود فــوكو و مسئله تاریـخ,فــوكو و مسئله تاریـخ,تحقیق فــوكو و مسئله تاریـخ,پروژه فــوكو و مسئل