خرید فایل تحلیل و طراحی میکروبلاگ

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحلیل و طراحی میکروبلاگ آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:تحلیل و طراحی, میکروبلاگ,وبلاگ,وبلاگ نویسی,وب سایت,پروژه,تحقیق,مقاله ,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

پروژه ی پیش رو طراحی یک میکروبلاگ می باشد. این وب سایت، وب سایتی اجتماعی که قابلیت اطلاع رسانی نسبتاً گسترده ای در قالب وبلاگ نویسی دارد، ولی با وبلاگ نویسی سنتی متفاوت است. در میکروبلاگ کاربران محتوای پست های خود را با تعداد کاراکتری محدود و یا از طریق یک عکس ، یا ویدئو یا یک لینک به مخاطبان خود اطلاع رسانی می کنند، که این اطلاع رسانی در صورتی که شخصی، شخص دیگری را دنبال کرده باشد قابل دسترسی می باشد.

کلمات کلیدی :میکروبلاگ ، وبلاگ نویسی

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پروژه. 3

1-1-مقدمه. 4

1-2-قابلیت ها4

1-2-1-قابلیت ورود یگانه. 4

1-2-2-تعیین سطح دسترسی به اطلاعات.. 4

1-2-3-عضویت... 4

1-2-4-حساب کاربری.. 4

1-2-5-جست و جو کردن.. 5

1-2-6-ارسال و دریافت پیام. 5

1-2-7-پیشنهادات.. 5

1-2-8-دنبال کردن افراد. 5

1-2-9-رویدادها5

1-3-تکنولوژی.. 5

1-3-1-Entity Framework. 6

1-3-2-ASP.Net MVC3. 6

1-3-3-LINQ. 7

1-4-متدولوژی.. 8

1-4-1- تعریف متدولوژی.. 8

1-5-ذینفعان.. 9

1-5-1-اعضای سایت... 9

فصل دوم:پروژه میکروبلاگ... 10

2-1-مقدمه. 11

2-2-شرح نمودار Usecase. 11

2-2-1-روابط بینUsecase. 11

2-3-جزئیات Usecase و فرم های مرتبط.. 13

2-3-1-Usecaseجستجوی فرد. 13

2-3-2- فرمSearch User14

2-3-3-Usecaseثبت پست... 15

2-3-4- فرمCreate Post16

2-3-5-Usecaseثبت نام کردن.. 16

2-3-6- فرمRegisteration. 18

2-3-7-Usecaseجستجوی پست... 18

2-3-8-Usecaseارائه پیشنهادات.. 19

2-3-9-Usecaseنظردادن در مورد پست... 20

2-3-10-فرم Create Comment . 21

2-3-11-Usecaseدنبال کردن شخص 21

2-3-12-فرم Following. 22

2-3-13-Usecaseارسال دعوتنامه. 23

2-3-14-Usecaseثبت پست در لیست... 23

2-3-15-Usecaseاعلام رویداد به افراد. 24

2-3-16-Usecaseارسال پیام. 25

2-3-17-فرم Send Message. 26

2-3-18-Usecaseورود به سیستم. 26

2-3-19-فرمLogin. 27

2-3-20-Usecaseتنظیمات کاربری. 28

فصل سوم:جداول پایگاه داده29

3-1-مقدمه. 39

3-2-مدل موجودیت... 39

3-3-Entity های پروژه40

3-3-1-Account Setting. 40

3-3-2-Users. 40

3-3-3-Posts. 41

3-3-4-Messages. 41

3-3-5-Follows. 42

3-3-6-Comment42

3-3-7-Categories. 43

3-4-جداول پروژه36

3-4-1-AccountSetting 43

3-4-2-Aspnet_Users44

3-4-3- Category44

3-4-4-Comment 44

3-4-5-Follow 45

3-4-6-Message. 45

3-4-7-Posts46

نتیجه گیری.. 47

پیوست الف- فهرست واژگان. 48

پیوست ب– نمونه کدها49

منابع و ماخذ. 61

فهرست جداول

شماره جدول شماره صفحه

جدول3-1:جدول AccountSetting32

جدول 3-2:جدول Users 32

جدول 3-3:جدولCategories33

جدول 3-4:جدولComments33

جدول 3-5:جدولFollows34

جدول 3-6:جدولMessages34

جدول 3-7:جدولPosts35

فهرست شکل ها

شماره شکل شماره صفحه

شکل 1-1: معماری سه لایه …...............…...…………………………………………..……6

شکل 2-1:نمودارUsecase..…...........…...…………………………………………..……12

شکل 2-2:فرمSearch User……..…..……………………….....…………………..……14

شکل 2-3:فرمCreate Post..…....….................………………............……………..……16

شکل 2-4:فرمRegisteration……..…....………...……………….....……………..……18

شکل 2-5:فرمCreateComment…......…........………..…………….....…………..……21

شکل 2-6:فرمFollowing….......…...........……….....……………………………..……22

شکل 2-7:فرمSend Message ……..……....…………….....……………………..……26

شکل 2-8:فرمLogin…….......…....…………….....………………..……………..……27

شکل 3-1:نمودار موجودیتMembership....…........……….……..…………………..……30

شکل3-2:نمودار موجودیت..….........………...……………………………………..……31

شکل3-3:AccountSetting.….......…….…...………………………………………. 42

شکل3-4: aspnet Users..…........………...….…………………………………..….43

شکل3-5:Post..…........………...……………………………………..…..................…44

شکل3-6: Message...….......………....……………………………………..……......44

شکل3-7: Follow..….......………...……….……………………………..…...........….45

شکل3-8: Comment..….......………...……………………..….……………..……45

شکل3-8:Category ..…........………...……………………..………………..…..…46

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مجتمع مسکونی Pasaje SantaFe:دانلود پاورپوینت مجتمع مسکونی Pasaje Santa Fe,پاورپوینت مجتمع مسکونی Pasaje Santa Fe,Pasaje Santa Fe,مجتمع مسکونی نمونه خارجی,مجتمع مسکونی Pasaje Santa Fe,پاورپوینت مجتمع مسکونی نمونه خارجی,پاورپوینت Pasaje Santa Fe,طراحی معماری مجتمع مسکونی

بررسی تاثیر پدر و مادر بر خلق خوی كودكان كه در م نزل هستند و كودكان مهد كودك:پدر , مادر,خلق خوی كودكان ,کودكان مهد كودك

پاورپوینت سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله:پاورپوینت آشنایی با سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله,سازه های بنایی مقاوم در برابر زلزله,پاورپوینت سازه های بنائی,رفتار لرزه ای ساختمان های بنایی,سازه های مقاوم در برابر زلزله,پاورپوینت تقویت و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح

پاورپوینت عامل های منطقی در هوش مصنوعي:عامل های منطقی در هوش مصنوعي

مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی:انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی,مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری انعقاد قرارداد ارفاقی، جایگاه فروش و تقسیم اموال تاجر در ختم ورشکستگی

بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختاراکسید روی:بررسی پارامترهای موثر در ساخت وریستورهای نانو ساختاراکسید روی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت سبک و مکتب (پودمان 1 هنر کلاس دهم):سبک و مکتب,پاورپوینت سبک و مکتب,دانلود پاورپوینت سبک و مکتب,پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم ( سبک و مکتب ),پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم,پاورپوینت سبک و مکتب,پاورپوینت پودمان 1 هنر کلاس دهم سبک و مکتب,سبک و مکتب,پاورپوینت هنر کلاس دهم

پاورپوینت خانه شناور با انرژی خورشیدی:پاورپوینت خانه شناور با انرژی خورشیدی,خانه شناور با انرژی خورشیدی,پاورپوینت,آپارتمان,نمونه مشابهی از خانه های مسکونی,نمونه مشابه,نمونه مشابه مسکونی,خانه مسکونی,نمونه خانه مسکونی,معماری نمونه مشابه مسکونی,تجزیه و تحلیل خانه مسکونی,نقد و بررسی,تجزیه و تحلیل,تجزیه و تحلیل نمونه مشابهی از خانه های مسکونی

پاورپوینت طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل:پرورش و نگهداری زنبور عسل, زنبور عسل, نگهداری زنبور عسل,پاورپوینت پرورش و نگهداری زنبور عسل,تحقیق زنبور عسل,بررسی پرورش و نگهداری زنبور عسل,مقاله عسل,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت زگیل تناسلی چیست؟ علایم, عوارض و درمان آن:زگیل تناسلی چیست؟,پاورپوینت زگیل تناسلی چیست؟ علایم عوارض و درمان آن ,درمانهای زگیل تناسلی چیست؟,علایم ابتلا به زگیل های تناسلی,چگونگی درمان زگیل تناسلی,پزشکی,پاورپوینت پزشکی,علایم عوارض و درمان زگیل تناسلی