خرید فایل تحلیل و طراحی میکروبلاگ

نمونه ای دیگر از بهترین فایل ها با عنوان تحلیل و طراحی میکروبلاگ آماده دریافت می باشد.
کلمات کلیدی:تحلیل و طراحی, میکروبلاگ,وبلاگ,وبلاگ نویسی,وب سایت,پروژه,تحقیق,مقاله ,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله ,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

پروژه ی پیش رو طراحی یک میکروبلاگ می باشد. این وب سایت، وب سایتی اجتماعی که قابلیت اطلاع رسانی نسبتاً گسترده ای در قالب وبلاگ نویسی دارد، ولی با وبلاگ نویسی سنتی متفاوت است. در میکروبلاگ کاربران محتوای پست های خود را با تعداد کاراکتری محدود و یا از طریق یک عکس ، یا ویدئو یا یک لینک به مخاطبان خود اطلاع رسانی می کنند، که این اطلاع رسانی در صورتی که شخصی، شخص دیگری را دنبال کرده باشد قابل دسترسی می باشد.

کلمات کلیدی :میکروبلاگ ، وبلاگ نویسی

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

فصل اول:کلیات پروژه. 3

1-1-مقدمه. 4

1-2-قابلیت ها4

1-2-1-قابلیت ورود یگانه. 4

1-2-2-تعیین سطح دسترسی به اطلاعات.. 4

1-2-3-عضویت... 4

1-2-4-حساب کاربری.. 4

1-2-5-جست و جو کردن.. 5

1-2-6-ارسال و دریافت پیام. 5

1-2-7-پیشنهادات.. 5

1-2-8-دنبال کردن افراد. 5

1-2-9-رویدادها5

1-3-تکنولوژی.. 5

1-3-1-Entity Framework. 6

1-3-2-ASP.Net MVC3. 6

1-3-3-LINQ. 7

1-4-متدولوژی.. 8

1-4-1- تعریف متدولوژی.. 8

1-5-ذینفعان.. 9

1-5-1-اعضای سایت... 9

فصل دوم:پروژه میکروبلاگ... 10

2-1-مقدمه. 11

2-2-شرح نمودار Usecase. 11

2-2-1-روابط بینUsecase. 11

2-3-جزئیات Usecase و فرم های مرتبط.. 13

2-3-1-Usecaseجستجوی فرد. 13

2-3-2- فرمSearch User14

2-3-3-Usecaseثبت پست... 15

2-3-4- فرمCreate Post16

2-3-5-Usecaseثبت نام کردن.. 16

2-3-6- فرمRegisteration. 18

2-3-7-Usecaseجستجوی پست... 18

2-3-8-Usecaseارائه پیشنهادات.. 19

2-3-9-Usecaseنظردادن در مورد پست... 20

2-3-10-فرم Create Comment . 21

2-3-11-Usecaseدنبال کردن شخص 21

2-3-12-فرم Following. 22

2-3-13-Usecaseارسال دعوتنامه. 23

2-3-14-Usecaseثبت پست در لیست... 23

2-3-15-Usecaseاعلام رویداد به افراد. 24

2-3-16-Usecaseارسال پیام. 25

2-3-17-فرم Send Message. 26

2-3-18-Usecaseورود به سیستم. 26

2-3-19-فرمLogin. 27

2-3-20-Usecaseتنظیمات کاربری. 28

فصل سوم:جداول پایگاه داده29

3-1-مقدمه. 39

3-2-مدل موجودیت... 39

3-3-Entity های پروژه40

3-3-1-Account Setting. 40

3-3-2-Users. 40

3-3-3-Posts. 41

3-3-4-Messages. 41

3-3-5-Follows. 42

3-3-6-Comment42

3-3-7-Categories. 43

3-4-جداول پروژه36

3-4-1-AccountSetting 43

3-4-2-Aspnet_Users44

3-4-3- Category44

3-4-4-Comment 44

3-4-5-Follow 45

3-4-6-Message. 45

3-4-7-Posts46

نتیجه گیری.. 47

پیوست الف- فهرست واژگان. 48

پیوست ب– نمونه کدها49

منابع و ماخذ. 61

فهرست جداول

شماره جدول شماره صفحه

جدول3-1:جدول AccountSetting32

جدول 3-2:جدول Users 32

جدول 3-3:جدولCategories33

جدول 3-4:جدولComments33

جدول 3-5:جدولFollows34

جدول 3-6:جدولMessages34

جدول 3-7:جدولPosts35

فهرست شکل ها

شماره شکل شماره صفحه

شکل 1-1: معماری سه لایه …...............…...…………………………………………..……6

شکل 2-1:نمودارUsecase..…...........…...…………………………………………..……12

شکل 2-2:فرمSearch User……..…..……………………….....…………………..……14

شکل 2-3:فرمCreate Post..…....….................………………............……………..……16

شکل 2-4:فرمRegisteration……..…....………...……………….....……………..……18

شکل 2-5:فرمCreateComment…......…........………..…………….....…………..……21

شکل 2-6:فرمFollowing….......…...........……….....……………………………..……22

شکل 2-7:فرمSend Message ……..……....…………….....……………………..……26

شکل 2-8:فرمLogin…….......…....…………….....………………..……………..……27

شکل 3-1:نمودار موجودیتMembership....…........……….……..…………………..……30

شکل3-2:نمودار موجودیت..….........………...……………………………………..……31

شکل3-3:AccountSetting.….......…….…...………………………………………. 42

شکل3-4: aspnet Users..…........………...….…………………………………..….43

شکل3-5:Post..…........………...……………………………………..…..................…44

شکل3-6: Message...….......………....……………………………………..……......44

شکل3-7: Follow..….......………...……….……………………………..…...........….45

شکل3-8: Comment..….......………...……………………..….……………..……45

شکل3-8:Category ..…........………...……………………..………………..…..…46

ادامه مطلب و دریافت فایل

تحقیق در مورد امتیاز تنباکو:امتیاز تنباکو,انحصار تنباکو,واقعه ی رژی,تحقیق در مورد امتیاز تنباکو,دانلود تحقیق در مورد امتیاز تنباکو,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت درمانگاه عمومی:دانلود پاورپوینت طرح معماری درمانگاه عمومی,درمانگاه عمومی,طرح معماری درمانگاه عمومی,مطالعات معماری,مطالعات درمانگاه,طرح درمانگاه,پاورپوینت درمانگاه عمومی,طرح معماری درمانگاه عمومی,پاورپوینت درمانگاه,پاورپوینت مطالعه طرح درمانگاه عمومی

مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی:سلامت روانی, دانشجویان ,تربیتی , روانشناسی,مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی,مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روانشناسی با دانشجویان دانشكده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی,سلامت روانی دانشجویان,مقایسه سلامت روانی دانشجویان دانشكده علوم تربیتی و روان

پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله :پاورپوینت آشنایی با مسجد شیخ لطف الله ,تاریخچه مسجد شیخ لطف‌الله,محراب مسجد شیخ لطف‌الله,تزئینات کاشی‌کاری,ویژگی‌های مسجد شیخ لطف‌الله,تصاویری از مسجد شیخ لطف‌الله,

پاورپوینت هندسه فراکتال:دانلود پاورپوینت هندسه فراکتال,هندسه فراکتال,فراکتال در معماری,فراكتال های طبیعی ,فرمهای مندلبرت ,پاورپوینت هندسه فراکتال,منظره های فراكتال,فراكتال در طبیعت,فراكتال و هنر,انسان طبیعت معماری

سیستمهای اندازه گیری پیشرفته (كمپراتور):سیستمهای اندازه گیری پیشرفته,كمپراتور,پروژه ,تحقیق ,مقاله,جزوه,پژوهش,دانلود پروژه ,دانلود تحقیق ,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود پژوهش

مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع:مبانی نظری آثار و احکام فسخ، اقاله و انفساخ در عقد بیع,مبانی نظری آثار و احکام فسخ,مبانی نظری اقاله و انفساخ در عقد بیع,مبانی نظری, آثار و احکام فسخ, اقاله و انفساخ در عقد بیع

پیشینه پژوهش آمادگی نیروهای بومی و داوطلب در حوادث غیرمترقبه:آمادگی نیروهای بومی و داوطلب در حوادث غیرمترقبه,آمادگی نیروهای بومی و داوطلب در حوادث غیرمترقبه

مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح:آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح,مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری آثار و احکام فسخ و انفساخ در عقد نکاح,مبانی نظری عقد نکاح

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VM کپنهاگ دانمارک:پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VM کپنهاگ دانمارک,پاورپوینت, تحلیل مجتمع مسکونی VM کپنهاگ دانمارک, تحلیل مجتمع مسکونی, VM کپنهاگ دانمارک