لینک فایل رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسررا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:اضطراب ,انگیزه پیشرفت , دانشجویان,رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر,بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسرچکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونۀ آماری این تحقیق عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است دو پرسشنامۀ انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد.
برای محاسبۀ آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده است :
با توجه به محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون در فرضیۀ 3 فرضیه صفر رد می شود و فرضیۀ محقق تائید می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و در فرضیۀ 4 فرضیۀ صفر رد می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد.
پس نتیجه می گیریم که بین انگیزۀ پیشرفت و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و اضطراب ممکن است در انگیزۀ دانشجویان تأثیر به سزایی داشته باشد
و با توجه به محاسبۀ آزمون T استودنت در مقایسۀ دو گروه مستقل انگیزۀ و پیشرفت در دختران و پسران نتیجۀ به دست آمده نشان گر این است که فرضیۀ صفر تائید می شود و فرض پژوهش رد می شود.


چكیده 1

فصل اول (كلیات...) 2
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت مساله 5
فرضیه های تحقیق 6
هدف تحقیق 8

فصل دوم (ادبیات....) 9
پیشینه نظری 10

فصل سوم (روش شناسی...) 42
جامعه آماری 43
ابزار پژوهش 43
روش نمونه گیری 45
روش آماری 46

فصل چهارم (تجزیه و...) 47

فصل پنجم (بحث و...) 58
محدودیتهای پژوهش 60
پیشنهادات 61
منابع 62

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان):دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان هدایت,دانلود پاورپوینت هدایت از طریق ارتباطات (فصل چهاردهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),فراگرد ارتباطات,ساده ترین فراگرد ارتباطی,عناصر فراگرد ارتباطات,عوامل ایجاد اختلال,ارتباطات یکجانبه و دوجانبه,انواع مسیرهای ارتباطی,ارتباطات افقی,ارتباطات عمودی,ار

پیشینه پژوهش سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی، افکار خودکارآمدی، عملکرد روانی و پیشرفت آکادمیک:پیشینه پژوهش سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی، افکار خودکارآمدی، عملکرد روانی و پیشرفت آکادمیک,پیشینه سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی، افکار خودکارآمدی، عملکرد روانی و پیشرفت آکادمیک, پژوهش سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی، افکار خودکارآمدی، عملکرد روانی و پیشرفت آکادمیک,پیشینه پژوهش, سبک یادگیری و پیشرفت تحصیلی، افکار خودکارآمدی، عملکرد روانی و پیشرفت آکا

پاورپوینت گزارش کارآموزی محور جنوبی راستۀ وزیر (بازار قزوین) مرمت و ساماندهی محور جنوبی راستۀ وزیر بر اساس الگو های سنتی:پاورپوینت گزارش کارآموزی ,پاورپوینت گزارش کارآموزی محور جنوبی راستۀ وزیر ,پاورپوینت مرمت و ساماندهی محور جنوبی راستۀ وزیر بر اساس الگو های سنتی,پاورپوینت مرمت و ساماندهی ,پاورپوینت مرمت و ساماندهی محور جنوبی راستۀ وزیر ,پاورپوینت گزارش کارآموزی ,گزارش کارآموزی محور جنوبی راستۀ وزیر ,مرمت و ساماندهی محور جنوبی راستۀ وزیر بر اساس الگو های سنت

مبانی نظری صنعت بیمه:دانلود مبانی نظری صنعت بیمه,مبانی نظری,پیشینه تحقیق,دانلود مبانی نظری,دانلود پیشینه تحقیق

پاورپوینت روانشناسی تربیتی:پاورپوینت روانشناسی تربیتی 223 اسلاید, پاورپوینت روانشناسی تربیتی با بهترین گرافیک با 223 اسلاید زیبا و متحرک ,روانشناسی تربیتی ,پاورپوینت روانشناسی تربیتی ,روانشناسی تربیتی در قالب پاور پوینت

مبانی نظری جهت گیری هدف پیشرفت:مبانی نظری جهت گیری هدف پیشرفت,پیشینه نظری جهت گیری هدف پیشرفت, جهت گیری هدف پیشرفت

زمینه‌های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان:زمینه های روانی اعتیاد,اعتیاد,پیشگیری از اعتیاد,درمان اعتیاد,تعریف اعتیاد,مواد مخدر و انواع آن,زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان,تحقیق درمورد اعتیاد,تحقیق پیشگیری از اعتیاد,مقاله درمان اعتیاد,بررسی زمینه های روانی اعتیاد پیشگیری و درمان,دانلود مقاله اعتیاد,تحقیق مواد مخدر و انواع آن,وابستگی جسمانی و روانی به دارو,پروژه,پژوهش,م

مبانی نظری هوش هیجانی، خودانگیختگی:مبانی نظری هوش هیجانی، خودانگیختگی,مبانی نظری خودانگیختگی,مبانی نظری هوش هیجانی,مبانی نظری, هوش هیجانی, خودانگیختگی

پاورپوینت معرفی شغل مربی آموزش رانندگی:پاورپوینت در مورد شغل مربی آموزش رانندگی,پاورپوینت در رابطه با شغل مربی آموزش رانندگی,پاورپوینت با عنوان شغل مربی آموزش رانندگی,پاورپوینت با موضوع شغل مربی آموزش رانندگی,معرفی شغل مربی آموزش رانندگی,وظایف مربی آموزش رانندگی,مهارت و دانش مورد نیاز مربی آموزش رانندگی,تحصیلات لازم و ورود به شغل مربی آموزش رانندگی,فرصت های شغلی و بازارکار مربی

علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان:گرایش ,جوانان , نوجوانان,قرص های روان گردان,پروژه,مقاله,پژوهش,پایان نامه,علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان,پروژه علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان,مقاله علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان,پژوهش علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان,پایان نامه علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص