لینک فایل رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسررا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:اضطراب ,انگیزه پیشرفت , دانشجویان,رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر,بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسرچکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونۀ آماری این تحقیق عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است دو پرسشنامۀ انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد.
برای محاسبۀ آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده است :
با توجه به محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون در فرضیۀ 3 فرضیه صفر رد می شود و فرضیۀ محقق تائید می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و در فرضیۀ 4 فرضیۀ صفر رد می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد.
پس نتیجه می گیریم که بین انگیزۀ پیشرفت و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و اضطراب ممکن است در انگیزۀ دانشجویان تأثیر به سزایی داشته باشد
و با توجه به محاسبۀ آزمون T استودنت در مقایسۀ دو گروه مستقل انگیزۀ و پیشرفت در دختران و پسران نتیجۀ به دست آمده نشان گر این است که فرضیۀ صفر تائید می شود و فرض پژوهش رد می شود.


چكیده 1

فصل اول (كلیات...) 2
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت مساله 5
فرضیه های تحقیق 6
هدف تحقیق 8

فصل دوم (ادبیات....) 9
پیشینه نظری 10

فصل سوم (روش شناسی...) 42
جامعه آماری 43
ابزار پژوهش 43
روش نمونه گیری 45
روش آماری 46

فصل چهارم (تجزیه و...) 47

فصل پنجم (بحث و...) 58
محدودیتهای پژوهش 60
پیشنهادات 61
منابع 62

ادامه مطلب و دریافت فایل

بررسی تطبیقی شبه جمله در دستور زبان فارسی و عربی:بررسی تطبیقی, شبه جمله ,دستور زبان فارسی و عربی,ادبیات تطبیقی ,دستور زبان فارسی,دستور زبان عربی, شبه جمله,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

پاورپوینت طراحی فونداسیون سطحی:طراحی فونداسیون سطحی,پاورپوينت طراحی فونداسیون سطحی,دانلود پاورپوينت طراحی فونداسیون,فونداسیون سطحی,طراحی فونداسیون,فونداسیون,عمران,پاورپوینت عمران,دانلود پاورپوینت عمران

پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول:پاورپوینت طراحی استراتژیهای محصول ,طراحی محصول,سطوح محصول,طبقه بندی محصول,کالاهای بازاری,طبقه بندی کالاهای صنعتی,روش های متمایز کردن محصولات,تغییر ویژگیهای محصول,تغییر سبک محصول,بازاریابی نام های تجاری لوکس,سلسه مراتب محصولات,سیستم ها و آمیخته های محصول,تجزیه و تحلیل خط محصول,تعیین طول خط محصول,قیمت گذاری آمیخته محصول,قیمت گذاری خط محصول,بسته بندی,

تحقیق ارتباطات سازمانی و راهکارهای بهبود آن در سازمان:ارتباطات,ارتباطات سازمانی,ارتباطات سازمانی و راهکارهای بهبود آن در سازمان,راهکارهای بهبود ارتباطات سازمانی,دانلود تحقیق ارتباطات سازمانی و راهکارهای بهبود آن در سازمان,دانلود تحقیق راهکارهای بهبود ارتباطات سازمانی

پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند:دانلود پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند,بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند,آشنایی با دنیل لیبسکیند,پاورپوینت معرفی دنیل لیبسکیند,موزه یهود در برلین,موزه جنگ منچستر,دنیل لیبسکیند,برج هرمی,پاورپوینت بیوگرافی و آثار دنیل لیبسکیند,آثار دنیل لیبسکیند

پاورپوینت ارزیابی آبشستگی موضعی پایه پلها:دانلود پاورپوینت ارزیابی آبشستگی موضعی پایه پلها ,ارزیابی آبشستگی موضعی پایه پلها ,ارزیابی آبشستگی موضعی پایه پلها (مطالعه موردی پل بشار بالا دست),پل بشار بالا دست,پروژه پل,پاورپوینت آبشستگی پایه پل,آبشستگی پایه پل

پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان:پاورپوینت تدوین رسالت در سازمان,تدوین رسالت در سازمان,مقاله تدوین رسالت در سازمان,تحقیق تدوین رسالت در سازمان,فايده تدوين رسالت,نحوه تدوين رسالت,شناخت محيط ,محيط كلان ,محيط رقابتي , محيط دروني,آناليز ذينفعان,مراحل شناخت ذينفعان,تجزیه و تحلیل SWOT,ويژگي هدف اختصاصي,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضای روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی :مبانی نظری و پیشینه تحقیق فضای روانشناختی و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,فضای روانشناختی ,خود ارزشیابی های محوری , اشتیاق شغلی

پاورپوینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون:انواع مجازات های جایگزین حبس,مجازات های جایگزین حبس,پاورپوینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون,دانلود پاورپوینت مجازات های جایگزین حبس و جزئیات آنها در قانون,پاورپوینت مجازات های جایگزین حبس,رشته حقوق,پاورپوینت رشته حقوق,دانلود پاورپوینت رشته حقوق

بررسی اثر بخشی درمان براساس رویکرد طرحواره- محور بر افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی:طرحواره,رضایت زناشویی,ازدواج