لینک فایل کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی

دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریاییرا مشاهده می نمایید .
کلمات کلیدی:ماهوراه , انتشار امواج , ارتباط , سکو های دریایی,کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی,تحقیق,پژوهش,پروژه,مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود پروژه,دانلود مقاله

انتشار امواج ماوراء افق

کلیات

مقدمه

این فصل اختصاص به انتشار امواج ماوراء افق با استفاده ا لایه تروپوسفر در ارتفاعات چندین کیلومتری سطح زمین دارد. بطوریکه در فصول قبل بیان شد افق رادیویی یک فرستنده که آنتن آن در ارتفاع ht از سطح زمین قرار دارد با فرض آنکه از کلیه ارتفاعات مسیر صرفنظر و فقط انحنای سطح زمین مدنظر باشد از رابطه زیر تبعیت می نماید.

که بعنوان مثال برای شرایط هوای استاندارد 33/1=K و ارتفاع 30 متری آنتن این فاصله به حدود 6/22 کیلومتر بالغ می گردد. برای آنکه بتوان امواج را مستقیماً و بدون نیاز به ایستگاههای واسط به فواصلی دورتر از افق رادیویی ارسال داشت از تکنیکهای خاص می بایست بهره گرفت که یکی از مهمترین آنها با کارآئی مناسب بهره گیری از ارتباطات تروپواسکاتر می باشد که در این فصل به توضیحاتی در خصوص آن پرداخته می شود.

روش های ارتباطات ماوراء افق

روش های ارسال و دریافت امواج رادیویی با استفاده از هاپ های بلند و از طریق ارتباطات رادیویی ماورای افق عبارتند از:

ارتباطات HF و MF

در این روش از شکست و بازتاب برای ارسال امواج تا فواصل هزاران کیلومتر استفاده می شود. پهنای باند متوسط مجاز ارسال در حد یک یا دو کانال تلفنی است. محدودیت اساسی دیگری که برای استفاده از زیر باندهای این طیف وجود دارد وابستگی اینگونه ارتباطات به ساعت شبانه روز و شلوغی آن می باشد. این روش بویژه قبل از مطرح شدن ارتباطات ماهواره ای بطور وسیعی استفاده می گردید.

اسکاتر یونسفری

این روش از اسکاترینگ امواج رادیویی در لایه یونسفر (یک پدیده مشابه تروپواسکاتر) بهره می برد و در فرکانس های VHF تا MHz 100 می تواند هاپ هائی تا چندین هزار کیلومتر را تشکیل دهد.

پهنای باند متوسط در این روش خیلی محدود است، به طوریکه فقط امکان ارسال چند کانال تلفنی وجود دارد. همچنین محدودیت های ناشی از محوشدگی سبب شده است که از این روش بندرت استفاده شود.

ترکش های شهابی

در این روش از انعکاسات حاصل از دنباله های یونیزه شده شهابها که همیشه در لایه های بالای اتمسفر وجود دارند بهره گیری می شود. به خاطر فیزیک پدیده، پیوستگی ارسال تأمین نگردیده و امواج باید در قالب ترکشها ارسال شوند. این پدیده در حال مطالعه است و در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرد.

فهرست:

انتشار امواج ماوراء افق
کلیات
مقدمه
روش های ارتباطات ماوراء افق
ارتباطات HF و MF
ترکش های شهابی
تروپواسکاتر
ماهواره ها
جایگاه فعلی ارتباطات تروپواسکاتر
مشخصات و کاربردهای اصلی
مزایای سیستم های تروپواسکاتر
انتشار امواج تروپوسفر
هندسه مسیر امواج تروپواسکاتر
پارامترهای هندسی
محاسبه شعاع مؤثر زمین
قدرت سیگنال دریافتی
تقسیم بندی مناطق جهان

محاسبات تلفات امواج تروپواسکاتر
مقدمه
تلفات انتشار امواج
تلفات در دشوارترین ماه
انتشار امواج پخش همگانی
کلیات
مقدمه
ویژگی های سرویسهای پخش همگانی
شبکه های پخش همگانی
باندهای فرکانس
باند فرکانس تا MHz 30
باند فرکانس VHF/UHF
باند فرکانس ماهواره ای
پخش همگانی در باند LF/MF/HF
پدیده های عام
پدیده های خاص
پخش همگانی ماهواره ای
کاربردها
پارامترهای فنی
پایانه TVRO
انتشار امواج ماهواره ای
پدیده های عام
پدیده های خاص
پخش همگانی در باند VHF/UHF – پخش محلی
مقدمه
انتشار امواج پخش همگانی در باند VHF/UHF
محیط انتشار
پدیدهای انتشار امواج
پدیده های عام
افت مسیر
بازتاب امواج و نمودار تداخل
تداخل امواج مسیرهای چندگانه
اثر داپـر
محوطه های سرپوشیده
اثر پهنای باند کانال
تخمین پوشش
معیار دریافت
حداقل سطح سیگنال
نواحی پوشش و تداخل
تلفات مسیر امواج
نمودارها
مبانی و اصول پایه
حداکثر میدان دریافتی
ارتفاع آنتن فرستنده
باز بودن مسیر امواج
تعمیم روابط
تعمیم ارتفاع آنتن
تعمیم فرکانس کانال RF
تعمیم درصد زمانی
تعمیم فاصله
ضرایب اصلاح
ارتفاع آنتن گیرنده
مسیرهای درون و حومه شهر
زاویه ترخیص گیرنده
نمودار ضریب اصلاح برحسب زاویه ترخیص
درصد مکان و زمان
منابع

ادامه مطلب و دریافت فایل

كنترل اتوماتیك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظیم پارامترهای آن توسط الگوریتم ژنتیك:تنظیم اتوماتیك فشارخون ,كنترلر PID ,الگوریتم ژنتیك , تنظیم پارامترهای كنترلر PID با الگوریتم ژنتیك,تحقیق,پژوهش,پروژه,مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود پروژه,دانلود مقاله

پاورپوینت كاستن فاصله بین دولت و شهروند:دانلود پاورپوینت كاستن فاصله بین دولت و شهروند,فایل پاورپوینت كاستن فاصله بین دولت و شهروند,پاورپوینت در مورد كاستن فاصله بین دولت و شهروند

پاورپوینت زندگینامه و آثار پیتر ایزنمن:دانلود پاورپوینت زندگینامه و آثار پیتر ایزنمن,پیتر ایزنمن,زندگینامه و آثار پیتر ایزنمن,پاورپوینت معرفی پیتر ایزنمن,مرکز هنری وکسنر,خانه ی شش اثر پیتر ایزنمن,پاورپوینت آشنایی با پیتر ایزنمن,آثار پیتر ایزنمن,پاورپوینت زندگینامه و آثار پیتر ایزن

پاورپوینت جزئیات اتصالات در ساختمان:دانلود پاورپوینت جزئیات اتصالات در ساختمان,جزئیات اتصالات در ساختمان,جزئیات اتصال در و پنجره در ساختمان,آشنایی با جزئیات اتصالات در ساختمان,اتصال نعل درگاه فلزی,اتصالات دیوار,پاورپوینت جزئیات اتصالات در ساختمان,جزئیات کاسه توالت,دتایل اجرائی

پاورپوینت نخبه گرایی چیست:پاورپوینت نخبه گرایی چیست,دانلود پاورپوینت نخبه گرایی چیست,پاورپوینت رایگان نخبه گرایی چیست,پاورپوینت نخبه گرایی کلاسیک چیست,پاورپوینت نخبه گرایی دمکراتیک چیست,پاورپوینت تعریف نخبه گرایی چیست,پاورپوینت مفهوم نخبه گرایی چیست,پاورپوینت آشنایی با نخبه گرایی,دانلود نخبه گرایی چیست,نخبه گرایی چیست,پروژه نخبه گرایی چیست,تحقیق نخبه گرایی چیست,دانلود پاورپوینت نخبه گرایی کلاسیک چیست,دانلود پاورپوینت نخبه گرایی دمکراتیک چیست,دانلود پاورپوینت آشنایی با نخبه گرایی,

پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه:پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه,دانلود پاورپوینت ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه,پاورپوینت رایگان ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه,دانلود پاورپوینت رایگان ضرورت برنامه ریزی آموزشی در جامعه,پاورپوینت اهمیت برنامه ریزی در سیستم آموزشی,دانلود پاورپوینت اهمیت برنامه ریزی در سیستم آموزشی,پاورپوینت برنامه ریزی آموزشی چیست,دانلود پا

پاورپوینت مبانی لرزه شناسی:مبانی لرزه شناسی,پاورپوینت مبانی لرزه شناسی,دانلود پاورپوینت مبانی لرزه شناسی,لرزه شناسی,پاورپوینت لرزه شناسی,دانلود پاورپوینت لرزه شناسی,جابجایی قاره‌ها و تكتونیك صفحه‌ای,پاورپوینت جابجایی قاره‌ها و تكتونیك صفحه‌ای,دانلود پاورپوینت جابجایی قاره‌ها و تكتونیك صفحه‌ای,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی ع

پاورپوینت ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی:ايمني كارگاه و کارگاه های ساختمانی

پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی ورودی شهرها:پیشینه و مبانی نظری تحلیل فضایی ورودی شهرها,مبانی نظری تحلیل فضایی ورودی شهرها,پیشینه نظری تحلیل فضایی ورودی شهرها,پیشینه و مبانی نظری,تحلیل فضایی ورودی شهرها,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد (ترجمه فارسی):Vendor managedinventoryintrampshipping,صورت اموال مدیریت شده فروشنده در بارگیری آزاد