لینک مستقیم فایل ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:سبکهای یادگیری وابسته , نابسته,پیشرفت تحصیلی ,زبان فارسی ,دانش آموزان ,دانش آموز دو زبانه, پیشرفت تحصیلی زبان فارسی,سبک یادگیری وابستهنابسته به زمینه,دوزبانگی, دوره راهنمایی, جنسیت

چکیده

این پژوهش کوشیده است تا از منظر تفاوتهای فردی، نوع رابطه ی سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان را در منطقه ای دو زبانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش و الگوی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم راهنمایی است که در سال تحصیلی ٨٧- ٨۶ در آموزشگاههای شهر سقز مشغول به تحصیل بوده اند که به صورت تصادفی 142 نفر از آنان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. از آزمون گروهی شکلهای نهفته برای سنجش سبکهای یادگیری و از آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی شریفی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آمار استنباطی شامل مقایسه میانگین ها و آزمون t و نیز رگرسیون استفاده شده است. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزانی كه سبك یادگیری شان نابسته به زمینه است به مراتب بهتر از دانش آموزانی است كه وابسته به زمینه اند. با كنترل متغیر جنسیت، باز نتیجه ثابت است یعنی هم در دانش آموزان دختر و هم پسر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی در سبك یادگیری نابسته به زمینه به مراتب بیشتر از سبك یادگیری وابسته به زمینه است. بنا براین فرضیه اول تأیید می شود. در هر یك از خرده آزمون های پیشرفت تحصیلی، دانش آموزانی كه سبك یادگیری نابسته به زمینه دارند نمرات بهتری از دانش آموزانی كه سبك یادگیری وابسته به زمینه دارند كسب كرده اند. اما در خرده آزمون فصاحت جلمه تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار نمی باشد. از مجموع متغیر های وارد شده به معادله رگرسیون، متغیر سبك یادگیری نابسته به زمینه با ضریب 34/0 تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی داراست. در مرتبه بعد متغیر جنس نیز با ضریب مسیر 26/0 با علامت مثبت در مرتبه دوم قرار دارد و نشان از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر می دهد. همچنین ضریب مسیرتحصیلات پدر به میزان 25/0 در مرتبه سوم قرار دارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

عوامل مؤثر بر یادگیری زبان دوم

1-ویژگی های روان شناختی زبان آموز

الف) عوامل شناختی

ب - عوامل عاطفی

ج – عوامل حرکتی

2- عوامل و موقعیت های اجتماعی و فرهنگی

3- ویژگی های زبان اول و دوم

4- عوامل زیست شناختی

5- سبكهای یادگیری

انواع تقسیم بندیهای سبکهای یادگیری

سبکهای یادگیری وابسته به زمینه– نابسته به زمینه

ویژگی‌های افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

ارتباط سبكهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با یادگیری زبان دوم

پیشرفت تحصیلی

روش شناسی پژوهش

یافته های پژوهش

متغیرسبک یادگیری(پیش بین)

متغیر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی(ملاک)

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

تحلیل مسیر رگرسیونی

بحث و نتیجه گیری

منابع

جدول (1) مقایسه هر یك از شاخصهای پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان

جدول( 2) مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی بین دو سبك یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه

جدول( 3) مقایسه میانگین زیر آزمونهای پیشرفت تحصیلی زبان فارسی بین دو سبك یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه

جدول شماره (4) متغیر های مستقل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

جدول (5) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

نمودار(1) تحلیل مسیر رگرسیونی

ادامه مطلب و دریافت فایل

تولید کابل کواکسیال:تولید کابل کواکسیال,کابل,کواکسیال

پاورپوینت قاعده مندی منظم:پاورپوینت قاعده مندی منظم,پاورپوینت قاعده مندی منظم در معماری,پاورپوینت معماری منظم,پاورپوینت منظم,پاورپوینت قاعده مندی معماری,پاورپوینت نظم در معماری,پاورپوینت نظم در مبانی نظری,پاورپوینت قاعده مندی منظم در مبانی نظری,قاعده مندی منظم,قاعده مندی منظم در معماری,معماری منظم,منظم,قاعده مندی معماری,نظم در معماری,نظم در مبانی نظری,قاعده

معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری:معیارها و موانع, وحدت اسلامی, اتحاد اسلامی,آثار شهید آیت الله مطهری,معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی,معیارها و موانع وحدت اسلامی اتحاد اسلامی در آثار شهید آیت الله مطهری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت اصول گودبرداری:اصول گودبرداری,پاورپوینت اصول گودبرداری,دانلود پاورپوینت اصول گودبرداری,انواع روش‌های پایدار سازی گود,پاورپوینت انواع روش‌های پایدار سازی گود,دانلود پاورپوینت انواع روش‌های پایدار سازی گود,نشانه‌های خطرناك بودن گود,پاورپوینت نشانه‌های خطرناك بودن گود,دانلود پاورپوینت نشانه‌های خطرناك بودن گود,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی

بررسی عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی:یادگیری, دروس ,بخوانیم و بنویسیم ,پایه اول و دوم ابتدایی,پروژه,پایان نامه,مقاله,تحقیق,عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم,پروژه عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم,پایان نامه عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم,مقاله عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم,تحقیق عوامل موثر بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویس

مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه:مبانی نظری وپیشینه تحقیق یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه,مبانی نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال پیشینه نظری نظری یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه, یادگیری الکترونیکی ترکیبی در روش تدریس فعال فناورانه

پاورپوینت معرفی شغل مدیر وب سایت / وبمستر:پاورپوینت در مورد شغل مدیر وب سایت وبمستر,پاورپوینت در رابطه با شغل مدیر وب سایت وبمستر,پاورپوینت با عنوان شغل مدیر وب سایت وبمستر,پاورپوینت با موضوع شغل مدیر وب سایت وبمستر,معرفی شغل مدیر وب سایت وبمستر,مهمترین وظایف مدیر سایت (وبمستر),دانش و مهارت مورد نیاز مدیر وب سایت,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مدیریت وب سایت

آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی+ همراه با نسخه آندروید:آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی,نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی ,آیین نامه راهنمایی و رانندگی,گواهینامه ی رانندگی, آموزش جامع رانندگی

پروژه کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی:پروژه کارافرینی دبستان غیر انتفاعی,طرح توجیهی دبستان غیر انتفاعی,کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی,دانلود پروژه دبستان غیر انتفاعی,دانلود کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی,طرح توجیه فنی دبستان غیر انتفاعی,توجیه اقتصادی دبستان غیر انتفاعی

پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمان:دانلود پاورپوینت تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمان,تاثیر پوشش گیاهی در صرفه جویی انرژی ساختمان,پاورپوینت معماری, مصرف انرژی در تابستان,کاهش مصرف انرژی در زمستان,طراحى بادشکنهاى گیاهى,پاورپوینت صرفه جویی انرژی در ساختمان با پوشش گیاهی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تح