لینک مستقیم فایل ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان

با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل ارتباط سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:سبکهای یادگیری وابسته , نابسته,پیشرفت تحصیلی ,زبان فارسی ,دانش آموزان ,دانش آموز دو زبانه, پیشرفت تحصیلی زبان فارسی,سبک یادگیری وابستهنابسته به زمینه,دوزبانگی, دوره راهنمایی, جنسیت

چکیده

این پژوهش کوشیده است تا از منظر تفاوتهای فردی، نوع رابطه ی سبکهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزان را در منطقه ای دو زبانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از روش و الگوی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری مورد پژوهش شامل دانش آموزان سال سوم راهنمایی است که در سال تحصیلی ٨٧- ٨۶ در آموزشگاههای شهر سقز مشغول به تحصیل بوده اند که به صورت تصادفی 142 نفر از آنان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. از آزمون گروهی شکلهای نهفته برای سنجش سبکهای یادگیری و از آزمون پیشرفت تحصیلی زبان فارسی شریفی استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی از آمار استنباطی شامل مقایسه میانگین ها و آزمون t و نیز رگرسیون استفاده شده است. میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی زبان فارسی دانش آموزانی كه سبك یادگیری شان نابسته به زمینه است به مراتب بهتر از دانش آموزانی است كه وابسته به زمینه اند. با كنترل متغیر جنسیت، باز نتیجه ثابت است یعنی هم در دانش آموزان دختر و هم پسر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی در سبك یادگیری نابسته به زمینه به مراتب بیشتر از سبك یادگیری وابسته به زمینه است. بنا براین فرضیه اول تأیید می شود. در هر یك از خرده آزمون های پیشرفت تحصیلی، دانش آموزانی كه سبك یادگیری نابسته به زمینه دارند نمرات بهتری از دانش آموزانی كه سبك یادگیری وابسته به زمینه دارند كسب كرده اند. اما در خرده آزمون فصاحت جلمه تفاوت مشاهده شده بین دو گروه معنی دار نمی باشد. از مجموع متغیر های وارد شده به معادله رگرسیون، متغیر سبك یادگیری نابسته به زمینه با ضریب 34/0 تأثیر مثبت و بیشترین تأثیر را بر پیشرفت تحصیلی داراست. در مرتبه بعد متغیر جنس نیز با ضریب مسیر 26/0 با علامت مثبت در مرتبه دوم قرار دارد و نشان از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر نسبت به دانش آموزان پسر می دهد. همچنین ضریب مسیرتحصیلات پدر به میزان 25/0 در مرتبه سوم قرار دارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

عوامل مؤثر بر یادگیری زبان دوم

1-ویژگی های روان شناختی زبان آموز

الف) عوامل شناختی

ب - عوامل عاطفی

ج – عوامل حرکتی

2- عوامل و موقعیت های اجتماعی و فرهنگی

3- ویژگی های زبان اول و دوم

4- عوامل زیست شناختی

5- سبكهای یادگیری

انواع تقسیم بندیهای سبکهای یادگیری

سبکهای یادگیری وابسته به زمینه– نابسته به زمینه

ویژگی‌های افراد وابسته به زمینه و مستقل از زمینه

ارتباط سبكهای یادگیری وابسته / نابسته به زمینه با یادگیری زبان دوم

پیشرفت تحصیلی

روش شناسی پژوهش

یافته های پژوهش

متغیرسبک یادگیری(پیش بین)

متغیر پیشرفت تحصیلی زبان فارسی(ملاک)

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

تحلیل مسیر رگرسیونی

بحث و نتیجه گیری

منابع

جدول (1) مقایسه هر یك از شاخصهای پیشرفت تحصیلی بین دانش آموزان

جدول( 2) مقایسه میانگین پیشرفت تحصیلی بین دو سبك یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه

جدول( 3) مقایسه میانگین زیر آزمونهای پیشرفت تحصیلی زبان فارسی بین دو سبك یادگیری وابسته به زمینه و نابسته به زمینه

جدول شماره (4) متغیر های مستقل تأثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

جدول (5) ضرایب رگرسیونی متغیرهای مستقل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

نمودار(1) تحلیل مسیر رگرسیونی

ادامه مطلب و دریافت فایل

ارائه رویکردی جهت شبیه سازی امنیت دستیابی در شبکه های سیار برمبنای پروتکلAAA:WiFi,WiMAX,امنیت شبکه های بی سیم ,AAA,پهنای باند,استاندارد IEEE 80211,استاندارد IEEE 80216

طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار:پروژه کارافرینی نمایشگاه بین المللی در سبزوار,طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار,کارآفرینی نمایشگاه بین المللی در سبزوار,دانلود پروژه نمایشگاه بین المللی در سبزوار,دانلود کارآفرینی نمایشگاه بین المللی در سبزوار,طرح توجیه نمایشگاه بین المللی در سبزوار,توجیه اقتصادی نمایشگاه بین المللی در سبزوار

پاورپوینت ارگونومی و طراحی محصول:دانلود پاورپوینت ارگونومی و طراحی محصول,ارگونومی و طراحی محصول,طراحی در ارگونومی,ویژگی های طراحی صحیح در ارگونومی,ارگونومیک,پاورپوینت ارگونومی و طراحی محصول,ویژگی های طراحی صحیح در ارگونومی,اصول ارگونومی در صنعت,ارگونومی محصول,ارگونومی

نكات اجرائی ساختمان سازی نازک کاری:نكات اجرائی ساختمان سازی نازک کاری,دانلود نكات اجرائی ساختمان سازی نازک کاری,بررسی نكات اجرائی ساختمان سازی نازک کاری,تحقیق سازی نازک کاری,مقاله نكات اجرائی ساختمان ,پاورپوینت نكات اجرائی ساختمان سازی نازک کاری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگیهای شخصیتی، مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,ویژگیهای شخصیتی، مهارتهای اجتماعی و تعامل رفتاری – عاطفی,مبانی نظری, پیشینه تحقیق ,ویژگیهای شخصیتی, مهارتهای اجتماعی , تعامل رفتاری – عاطفی

بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت:بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت,پایانامه بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت,دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت,دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق,دانلود بررسی اعتبار اعمال حقوقیتبرعی مریض در مرض متصل به موت,مریض,تصرفات مریض,مرض متصل به موت,ارث, و

ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر:ترجمه مقاله تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر,ترجمه مقاله, تحلیل و مدلسازی جریان ترافیکی تحت محدوده های سرعتی متغیر,جریان ترافیک , مدلسازی ترافیکی ,کنترل شاهراه ها, محدوده سرعت متغیر, سرعتتراکم

پاورپوینت پر پرواز (درس 2 دین و زندگی کلاس دهم):پر پرواز,پاورپوینت پر پرواز,دانلود پاورپوینت پر پرواز,دین و زندگی,پاورپوینت دین و زندگی,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,پاورپوینت درس 2 دین و زندگی کلاس دهم پر پرواز,پاورپوینت درس 2 دین و زندگی کلاس دهم,پاورپوینت درس 2 دین و زندگی 1,پاورپوینت پر پرواز ,پاورپوینت درس پر پرواز

پاورپوینت استادیوم آلیانز آرنا و استادیوم ملی پکن:دانلودپاورپوینت استادیوم آلیانز آرنا و استادیوم ملی پکن,استادیوم آلیانز آرنا و استادیوم ملی پکن,پاورپوینت استادیوم آلیانز آرنا ,پاورپوینت استادیوم ملی پکن,تحلیل استادیوم آلیانز آرنا,استادیوم ملی پکن,پاورپوینت استادیوم آلیانز آرنا و استادیوم پکن

پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع:پیشینه ومبانی نظری تحقیق معیارهای عملکرد جامع