لینک دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای

در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,دانلود پاورپوینت طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,بررسی طراحی سیستم های آبیاری قطره ای,تحقیق آبیاری قطره ای,مقاله قطره ای,طراحی سیستم های آبیاری


یکنواختی قطره چکان: توازن بین دبی و نیاز آبی

•EU=100[1.0-(1.27/n)Cv] • •EU : ضریب یکنواختی خروج آب •

: تعداد قطره چکانهایی که برای هر گیاه بکار می رود (در مورد قطره چکانهای نقطه ای و گیاهان دائم). برای قطره چکانهای خطی می بایست از دو مقدار زیر هر کدام بزرگتر بود انتخاب شود: •

•الف: فاصله بین گیاهان تقسیم بر همان طولی از لاترال که توسط کارخانه سازنده بعنوان یک قطره چکان برای محاسبه Cv بکار رفته است.

•ب: یک •

•Cv : ضریب تغییرات دبی (تعیین بوسیله کارخانه)

•qmin : حداقل دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)

•qavg : میانگین دبی در قطره چکانها (لیتر بر ساعت)


•ضریب یکنواختی کارخانه:

–نوع قطره چکان

– کنترل کیفیت ساخت

– •استاندارد انجمن مهندسان امریکا (ASAE)


مثال

•می خواهیم در یک باغ میوه که شیب زمین در آن 2 درصد و فاصله بین درخت ها 4 متر می باشد، طرح آبیاری قطره ای پیاده کنیم. برای این منظور برای هر اصله درخت از 4 قطره چکان نقطه ای از نوع طولانی مسیر استفاده می کنیم. دبی طراحی شده قطره چکان 8 لیتر در ساعت و ضریب تغییرات که در کارخانه سازنده تعیین شده است، 0.08 می باشد. حساب کنید حداقل دبی قطره چکان و حداقل فشار مربوطه برای قطره چکان؟

•از جدول 7-4 برای قطره چکانهای نقطه ای با فاصله بیش از 4 متر در زمین های شیبدار حداقل ضریب یکنواختی 85 درصد است:

•EU=85%

•EU=100[1.0-(1.27/n)Cv]qmin/qavg •

85=100[1.0-(1.27/4)0.08] qmin/8 •

qmin=8*0.85/0.9746 •

qmin=6.977 l/h=7 l/h

•از شکل 7-4 برای قطره چکان طولانی مسیر نوع

C: •Hmin=5 m


ادامه مطلب و دریافت فایل

کنترل لوازم خانگی با تلفن:کنترل لوازم خانگی با تلفن,کنترل,میکروکنترلر,مدار,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت فنگ شویی در معماری:پاورپوینت فنگ شویی در معماری,پاورپوینت, فنگ شویی در معماری,فنگ شویی,معماری

پاورپوینت مسجد جامع نیشابور:مسجد جامع نیشابور,پاورپوینت مسجد جامع نیشابور,دانلود پاورپوینت مسجد جامع نیشابور,تاریخچه ی مسجد جامع نیشابور,پاورپوینت تاریخچه ی مسجد جامع نیشابور,دانلود پاورپوینت تاریخچه ی مسجد جامع نیشابور,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت معماری ,معماری داخلی ,پاورپوینت معماری داخلی,دانلود پاورپوینت معماری داخلی,مهندسی معماری ,پاورپوینت مه

پاورپوینت کف سازی در ساختمان:دانلود پاورپوینت کف سازی در ساختمان,پاورپوینت کف سازی ساختمان,كف سازی طبقه ی زیر زمین,كف سازی طبقات,انواع پوشش های كف,پاورپوینت عمرانی,دانلود بررسی کف سازی در ساختمان,پاورپوینت کفسازی,کف سازی در ساختمان,انواع پوشش های کف,پاورپوینت پوشش کف

پاورپوینت تفسیر و تعبیر رویا:تفسیر و تعبیر رویا,پاورپوینت تفسیر و تعبیر رویا,دانلود پاورپوینت تفسیر و تعبیر رویا,تفسیر رویا,پاورپوینت تفسیر رویا,دانلود پاورپوینت تفسیر رویا,پاورپوینت تعبیر رویا,تعبیر رویا,دانلود پاورپوینت تعبیر رویا,روانشناسی,پاورپوینت روانشناسی ,دانلود پاورپوینت روانشناسی,تحقیق روانشناسی,دانلود تحقیق روانشناسی,رشته روانشناسی ,پروژه روانشناسی

پاورپوینت حمام های قدیمی:حمام,حمامهای قدیمی,معماری حمام

پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی:اصول برنامه ریزی آموزشی,پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی,دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی آموزشی,آموزش در اجتماع در حال تحول ,پیش بایست های برنامه ریزی آموزشی,تشخیص كژیها و كاستیهای نظام آموزشی,استفاده از شاخصها در برنامه ریزی آموزشی,تهیه برنامه آموزشی كشور,اجرای برنامه آموزشی و ارزیابی آن

پاورپوینت طراحی محیط و منظر :پاورپوینت طراحی محیط و منظر,طراحی محیط و منظر,عوامل موثر بر فرم در طراحی محیط و منظر,اصل محیط و منظر به عنوان کلید شناخت فرهنگ,اصل جغرافیایی (بوم شناسی),اصل نظارت محیطی,محیط و منظر به عنوان زیستگاه,محیط و منظر به عنوان یک مسئله,آب شناسی,زمین و شکل آن,فرم زمین در برش یا پروفیل,فرم زمین و آبخیز,

قطار های شهری:قطار,قطار شهری,پروژه قطار شهری,تحقیق قطار شهری,پایان نامه قطار شهری,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله قطار های شهری,پژوهش قطار های شهری,تحقیق قطار های شهری,پروژه قطار های شهری

بررسی رابطه بین میزان کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی و میزان سودآوری شرکتها:میزان کارآفرینی ,هیئت مدیره های شرکت های تعاونی , میزان سودآوری شرکتها ,کارآفرینی فردی,بازده حقوق صاحبان سهام, شرکت تعاونی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه