لینک دانلود بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر

در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در دانشجویان پسر و دختر را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:باورهای غیر منطقی , میزان اضطراب ,تفکر,تفکر منطقی,تفکر غیرمنطقی,اضطراب,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه


رویكرد شناختی و روانی شناسی امروزه مورد توجه بسیار قرار گرفته است وبیشتر از هر رویكرد دیگری مورد تجربه واقع می شود.

رویكرد شناختی معتقد است كه ریشه رفتارهای انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقی می گوید:

‌«نخستین اصل شناخت گرایی است كه حال انسان نتیجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوری ABC درمان شناختی- رفتاری پیشرفت بسیار زیادی از دهه 1970 تاكنون داشته است و اكنون یكی از رایجترین اشكال درمان روان شناختی است (الیس، 1991،ص2) عبارت زیر نیز توضیحی از این موضوع توسط الیس است. «در سالهای اخیر روان درمانیهائی كه گرایش شناختی دارند. نه فقط به دلیل پژوهش هایی كه اثر بخشی آن را تأئید كرده اند، بلكه به دلیل شهرت عامی كه یافته اند، موفقیت زیادی داشته اند و سهولت گرایش شناختی در درمان مستقیم باعث شده است كه این شیوه نسبت به سایر شیوه ها مطبوعتر و كمتر تهدید كننده باشد. (الیس، 1989، ص3)

صدها مطالعه در تحقیقی كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقایسه با سایر روش های روان درمانی به طور معنی دارتری به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پریشان باشند.

فهرست مطالب:

فصل اول:

مقدمه

2

بیان مسئله

5

سوال تحقیق

7

ضرورت تحقیق

7

اهداف پژوهش

8

فرضیه

8

تعریف عملیاتی واژه ها

8

واژه ها

فصل دوم

زمینه مسئله

11

تعریف روان درمانی

15

اهداف روان درمانی

17

درجات روانی درمانی

18

روش های روان درمانی

20

بیماری روانی از نظر فروید

21

فرضیه ها و مفاهیم بنیادی روانكاوی

22

تعریف روانكاوی

23

هدف روانكاوی و روان درمانی تحلیل

24

هدف روان درمانی تحلیل گر1

24

انسان از دیدگاه مكتب رفتار گرائی

25

فرضیه های رفتارگرای

25

بیماری روای از دیدگاه مكتب یادگیری

21

رفتاردرمانی

6

تكنیك های رفتاردرمانی

27

رفتار درمانی شناختی

28

انسان ازدیدگاه روان شناسی انسان گرایی

28

اصول و فرضیه های روانشناسی انسان گرایی

29

روان شناسی شناختی

33

فرضیات شناخت درمانی

34

انسان در نظریه شناختی

36

بیماری روانی در نظریه شناختی

36

اهداف روان درمانی شناختی

37

روش و شیوه شناخت درمانی

37

نقش درمانگر درنظریه شناختی

38

فنون و اجزا شناخت درمانی

39

محدودیت های شناخت درمانی

40

نظریه درمانی عقلانی عاطفی (الیس)

40

مفاهیم بنیادی نظریه الیس

42

نظریه شخصیت الیس

43

اضطراب و بیماری روانی در نظریه عقلانی و عاطفی

45

تفكرات غیر منطقی

47

روان درمانی در نظریه عقلانی عاطفی

50

فرایند درمانی

52

نقش درمانگر

53

اضطراب

64

سطوح اضطراب

66

خلاصه

67

مبانی نظری اضطراب

68

نظریه های یادگیری

69

نظریه های اصالت وجودی

71

نظریه های شناختی

72

نظریه های زیست شناختی

74

عوامل اضطراب و تنیدگی

74

پاسخ های سیستم ایمنی

78

پاسخ های شناختی به اضطراب

80

دو مورد از تحقیق انجام شده در زمینه این پژوهش

81

فصل سوم

روش تحقیق

84

جامعه آماری

85

متغیرهای پژوهشی

85

فرضیات مربوط به كنترل متغیرها

86

ابزار تحقیق

87

روش های آماری

90

محدودیت های روش ها و چگونگی تاثیر آن بر تحقیق

91

فصل چهارم و پنجم

تجزیه و تحلیل داده ها

93

فرضیه

93

خلاصه

99

منابع و مأخذ

102

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسین خانی همدان:دانلود پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسین خانی همدان,بررسی کاروانسرا حسین خانی همدان,طرح احیا,مرمت کاروانسرا,پاورپوینت معماری,مرمت ابنیه,بازار همدان,پاورپوینت مرمت ابنیه,شناخت همدان,کاروانسرا حسین خانی,پاورپوینت مرمت کاروانسرای حسین خانی همدان

رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران:سرمایه فکری , ریسک سیستماتیک , بورس اوراق بهادار تهران,سرمایه انسانی,سرمایه سختاری,سرمایه فیزیکی,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,پژوهش رابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهران,تحقیق رابطه بی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانی-اجتماعی کلاس:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی نظری پایان نامه جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی و پیشینه نظری جو روانیاجتماعی کلاس,فصل دوم پایان نامه جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی نظری جو روانیاجتماعی کلاس,مبانی نظری و پیشینه پژوهش جو روانیاجتماعی کلاس,دانلود پیشینه و مبانی نظری پژوهش جو روانیاجتماعی کلاس,جو روانیاجتماعی کلاس

پاورپوینت آموزش درس یازدهم علوم پایه ششم ( شگفتی های برگ):درس یازده علوم ششم ابتدایی,درس 11 علوم ششم ,درس شگفتی های برگ ,پاورپوینت شگفتی های برگ ,آزمایش های درس شگفتی های برگ ,فعالیت درس 11 علوم ششم ,فکر کنید درس شگفتی های برگ ,کاوشگری درس 11 علوم ششم

پاورپوینت كاربرد فناوریهای جدید در آموزش:پاورپوینت كاربرد فناوری‌های جدید در آموزش,پاور پوینت,دانلود پاورپوینت كاربرد فناوری‌های جدید در آموزش,کاربرد فناوری های جدید در اموزش,PPT,PPTX,دانلود

پاورپوینت تاسیسات الکتریکی نور پردازی رستورانها:پاورپوینت تاسیسات الکتریکی نورپردازی رستورانها,پاورپوینت تاسیسات الکتریکی نورپردازی ,پاورپوینت تاسیسات الکتریکی ,پاورپوینت نورپردازی رستورانها,پاورپوینت تاسیسات الکتریکی رستورانها,پاورپوینت تاسیسات الکتریکی نورپردازی رستورانها,پاورپوینت تاسیسات نور پردازی رستورانها,تاسیسات الکتریکی نورپردازی رستورانها,تاسیسات الکتریکی نورپردازی ,تاسیسات ا

پاورپوینت اصول کامپیوتر 1:پاورپوینت اصول کامپیوتر 1,دانلود و خرید پاورپوینت اصول کامپیوتر 1,خرید پاورپوینت اصول کامپیوتر 1,خرید و دانلود پاورپوینت اصول کامپیوتر 1,دانلود پاورپوینت اصول کامپیوتر 1,دانلود و خرید پاورپوینت کامپیوتر,دانلود اصول کامپیوتر 1,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود ج

انحراف اشعه:انحراف اشعه,دانلود انحراف اشعه,پاورپوینت انحراف اشعه,بررسی انحراف اشعه,تحقیق اشعه,مقاله انحراف اشعه,پروژه دانشجویی,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,پاورپوینت!@#,مقاله ,پژوهش ,تحقیق ,پروژه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت الگوى تدریس ماشینى نگرى:پاورپوینت الگوى تدریس ماشینى نگرى,دانلود پاورپوینت الگوى تدریس ماشینى نگرى,پاورپوینت رایگان الگوى تدریس ماشینى نگرى,دانلود پاورپوینت رایگان الگوى تدریس ماشینى نگرى,پاورپوینت الگوى ماشینى نگرى چیست,دانلود پاورپوینت الگوى ماشینى نگرى چیست,پاورپوینت الگو‌هاى تدریس چیست,دانلود پاورپوینت الگو‌هاى تدریس چیست,پاورپوینت انواع الگو‌ى تدریس,دانلود

پاورپوینت نیاز به تحول سازمانی:دانلود پاورپوینت نیاز به تحول سازمانی,دو شكل اجرایی مدیریت تغییر و تحول,موقعیت سازمان و میزان تحول مورد نظردر آنها,ویژگیهای سازمانهای آینده