لینک دانلود فایل تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:بیش تمرینی ,سیستم ایمنی بدن,تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن,دانلود مقاله تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن,دانلود تحقیق تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن

تعیین اثر سه روش بیش تمرینی بر سیستم ایمنی بدن

فعالیتهای ورزشی علاوه براینكه، یك عمل تفریحی ونشاط­آورند، وسیله موثری در حفظ سلامت بدن و نیرومندی جسم محسوب می­گردند.
علوم پزشكی و علوم ورزشی مكمل یكدیگرند و هریك از دیگری سودی بهینه می­برند. در سالهای اخیر پزشكان اهمیت ویژه­ای برای پیش­گیری قائل شده­اند و در تلاش هستند تا با كمك آن از بروز و ابتلاء به بیماریها ممانعت به­عمل آورده و عوامل تهدیدكننده سلامتی افراد را شناسایی و كنترل نمایند. دراین راستا طب ورزشی سعی در ممانعت از بروز وابتلا به بیماری­ها دارد و بر نقش و همكاری علوم پزشكی و علوم ورزشی تاکید دارد.
تحقیقات متعددی درخصوص نقش فعالیت­های بدنی بر بهبود کارآیی سیستم­های بدن و سلامت عمومی انسان ها انجام شده است. این مطالعات بیان می­دارد كه فعالیت های ورزشی باعث رشد و توسـعه سیستم­های تشكیل دهنده بدن می­گردد.
یكی ازسیستم­های مهم و حیاتی بدن، سیستم ایمنی است. سیستمی كه بدون عملكرد صحیح آن، ادامه حیات به مخاطره ­افتاده و چه بسا غیر ممكن گردد.
از آنجایی­كه جنبه­های گوناگون فعالیت­های­بدنی، اثرات متفاوتی بر روی سیستم ایمنی بدن اعمال خواهند كرد، لذا به نظر می­رسد كه شناسایی این تأثیرات می­تواند در تفسیر دقیق­تر مكانیسم­های فیزیولوژیكی و عكس­العمل­های بیولوژیكی بدن راه گشا باشد.
چنین به نظرمی­رسد كه فعالیت­های­بدنی منظم، زیربیشینه و درازمدت اثرات متفاوتی در مقایسه با فعالیت­های بدنی نامنظم، سنگین وكوتاه مدت روی سیستم ایمنی بدن دارد. این احتمال وجود دارد كه تمرین سنگین با شدت بالا وبیش از حد، موجب اختلال عملكرد سیستم ایمنی بدن شده، مقاومت بدن را در برابر انواع باكتری­ها و ویروس­ها كاهش دهد.
پژوهش حاضر به مقایسه اثر سه روش بیش­تمرینی بر سیستم ایمنی بدن می­پردازد، چون سیستم دفاعی بدن وظیفه حفظ سلامتی بدن درمقابل عوامل بیماری­زا را برعهده دارد و این تحقیق سعی در بررسی اثر سه نوع فعالیت _ بیش تمرینی _ را بر این سیستم دارد.
سلامتی و تندرستی افرادی كه به فعالیت­های­ ورزشی می­پردازند، به­خصوص ورزشكارانی كه به صورت مداوم به تمرینات شدید می­پردازند، لازم است مورد توجه قرار گیرد و كلیه عوامل كه باعث تقویت و تضعیف این سیستم می­گردند، شناسایی شوند.

فهرست مطالب:
عنوان ................................................................................................................. صفحه

فصل اول: مقدمه پژوهش......................................................................................... 2
مقدمه................................................................................................................... 3
بیان مسأله............................................................................................................. 4
ضرورت و اهمیت تحقیق.......................................................................................... 6
اهداف تحقیق.......................................................................................................... 7
هدف کلی.............................................................................................................. 7
اهداف اختصاصی................................................................................................... 7
فرضیه های تحقیق.................................................................................................. 7
فرضیه اصلی......................................................................................................... 7
فرضیه های فرعی.................................................................................................. 7
تعاریف واژه ها و اصطلاحات................................................................................... 8

فصل دوم: پیشنیه پژوهش......................................................................................... 10
الف: زمینه های نظری و موضوع تحقیق...................................................................... 11
ایمنی ذاتی............................................................................................................. 12
ایمنی اکتسابی......................................................................................................... 20
سیستم ایمنی و بیش تمرینی........................................................................................ 20
ب: تحقیقات انجام گرفته درخصوص موضوع تحقیق....................................................... 21
خلاصه................................................................................................................ 26

فصل سوم: روش پژوهش......................................................................................... 27
جامعه آماری......................................................................................................... 28
روش و طرح تحقیق................................................................................................ 28
متغیرهای تحقیق..................................................................................................... 32
وسایل و ابزار تحقیق............................................................................................... 32
روش اندازه گیری................................................................................................... 33
روشهای آماری...................................................................................................... 33

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش......................................................................... 34
الف: توصیف داده ها............................................................................................... 35
ب: آمار استنباطی................................................................................................... 47

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری................................................................................... 58
خلاصه تحقیق ....................................................................................................... 59
بحث و نتیجه گیری ................................................................................................ 60
بحث و نتیجه گیری کلی............................................................................................ 61
محدودیت های تحقیق............................................................................................... 64
پیشنهادات تحقیق..................................................................................................... 64
فهرست منابع......................................................................................................... 66


فهرست جداول:
جدول 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه........................... 35
جدول 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه.......... 36
جدول 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه........ 37
جدول 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه............................. 38
جدول4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه........................ 39
جدول 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی.... 40
جدول 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین 41
جدول 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه .......................... 42
جدول 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ......................... 43
جدول 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44
جدول 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین.................... 45
جدول 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه 46
جدول 4-13: مقایسه میانگین لوکو سایت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست................... 47
جدول 4-14: مقایسه میانگین لکوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه............................... 48
جدول 4-15: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لکوسیت در چهار گروه................................ 48
جدول 4-16: مقایسه زوجی اختلاف میانگین لکوسیت در گروه های مورد مطالعه................... 49
جدول 4-17: مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست....................... 50
جدول 4-18: مقایسه میانگین لنفوسیت در پس آزمون اول در گروههای مورد مطالعه................ 51
جدول 4-19: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین لنفوسیت در چهار گروه ............................... 51
جدول 4-20: مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه برحسب چهار نوع تست..................... 52
جدول 4-21: مقایسه میانگین مونوسیت در پس آزمون اول در چهار گروه............................. 53
جدول 4-22: تحلیل کووالانس مقایسه میانگین مونوسیت در چهار گروه................................ 53
جدول 4-23: مقایسه نوتروفیل در پس آزمون اول در چهار گروه........................................ 54
جدول 4-24: تحلیل کوواریانس مقایسه نوتروفیل در چهار گروه......................................... 54
جدول 4-25: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه برحسب چهار نوع تست.................... 55
جدول 4-26: مقایسه میانگین ائوزینوفیل در چهار گروه در پس آزمون اول............................ 56
جدول 4-27: تحلیل کوواریانس مقایسه میانگین ائوزینوفیل پس آزمون دوم در چهار گروه......... 56
جدول 4-28: مقایسه زوجی اختلاف میانگین ائوزینوفیل برحسب گروه های مورد .................. 57

نمودار:
نمودار 4-1: مقایسه میانگین سن، قد، وزن، و سابقه قهرمانی در چهار گروه.......................... 35
نمودار 4-2: مقایسه مسافت طی شده بر روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه......... 36
نمودار 4-3: مقایسه میانگین زمان فعالیت روی ارگومتر قبل و بعد از تمرین در چهار گروه....... 37
نمودار 4-4: مقایسه میانگین vo2 max قبل و بعد از تمرین در چهار گروه............................ 38
نمودار 4-5: مقایسه میانگین کالری مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ..................... 39
نمودار 4-6: مقایسه میانگین تغییرات vo2 max در طول هفته های تمرین در سه گروه تجربی... 40
نمودار 4-7: مقایسه میانگین مقیاس بورگ جهت تعیین میزان فشار کار در سه گروه تجربی در طول هفته های تمرین 41
نمودار 4-8: مقایسه میانگین مت مصرفی قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ......................... 42
نمودار 4-9: مقایسه میانگین مقیاس بورگ قبل و بعد از تمرین در چهار گروه ........................ 43
نمودار 4-10: مقایسه میانگین ضربان قلب استراحت در چهار گروه در قبل و بعد از دوره تمرینی آزمون 44
نمودار 4-11: مقایسه میانگین وزن صبحگاهی در چهار گروه قبل و بعد از تمرین................... 45
نمودار 4-12: مقایسه میانگین ساعات خوابیدن در طول شبانه روز قبل و بعد از دوره تمرین در چهار گروه 46

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration):دانلود پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء (Membrane filtration),پاورپوینت جداسازی به وسیله غشاء,Membrane filtration, جداسازی به وسیله غشاء,جداسازی گاز, جداسازی به وسیله غشاء پلیمری, جداسازی به وسیله غشاء فلزی,غشاء پلیمری,غشاء فلزی,غشاء سرامیکی,غشاء مایع,جنس غشا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,

پاورپوینت اسکلت فلزی ساختمان:اسکلت فلزی ساختمان,پاورپوینت اسکلت فلزی ساختمان,دانلود پاورپوینت اسکلت فلزی ساختمان,ستون سازی,پاورپوینت ستون سازی,دانلود پاورپوینت ستون سازی,مزایای ساخت اسکلت پیش ساخته,پاورپوینت مزایای ساخت اسکلت پیش ساخته,دانلود پاورپوینت مزایای ساخت اسکلت پیش ساخته,انواع اتصالات در ساختمانهای اسکلت فلزی,پاورپوینت انواع اتصالات در ساختمانهای اسکلت فلزی

داروهای طبیعی:داروهای طبیعی,اندروید,طب سنتی,برنامه

طراحی كنترل كننده مدرن برای تقویت كننده عملیاتی:طراحی ,كنترل كننده مدرن ,تقویت كننده عملیاتی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت دیاگرام و ریز فضاهای بیمارستان:دانلود پاورپوینت دیاگرام و ریز فضاهای بیمارستان,بررسی فضاهای بیمارستان,پاورپوینت دیاگرام بیمارستان,تاریخچه خدمات بیمارستانی,بیمارستان,پاورپوینت بخش های بیمارستان,روابط فضایی بیمارستان,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق,پاورپوینت ریز فضاهای بیمارستان

پاورپوینت حمل و نقل عمومی:دانلود پاورپوینت حمل و نقل عمومی,حمل و نقل,پاورپوینت حمل و نقل عمومی,Ultram,پاورپوینت بررسی حمل و نقل عمومی,سیستم رک,اتوبوس و مینی بوس,سیستم های حمل و نقل عمومی,حمل و نقل نیمه عمومی,پاورپوینت حمل و نقل,پاورپوینت بررسی سیستم های حمل و نقل

پاورپوینت جوشکاری و تاریخچه جوشکاری:پاورپوینت تاریخچه جوشکاری,پاورپوینت جوشکاری و تاریخچه جوشکاری,جوشکاری و تاریخچه جوشکاری

بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم:امکان وجود, مقاومت القایی , گندم نسبت , شته سبز گندم ,پارامترهای زیستی,میانگین نرخ نسبی رشد,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم,پژوهش بررسی امکان وجود مقاومت القایی در گندم نسبت به شته سبز گندم,تحقیق بررسی امکان وجود مقاومت الق

تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز:خوشخوراکی , ارزش غذایی, علوفه خشک یونجه ,چین های مختلف برداشت, كیسه های نایلونی , تولید گاز,چین های یونجه,,پروژه ,مقاله ,تحقیق,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه ,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

پاورپوینت ستيز صنعتی چیست:پاورپوینت ستيز صنعتی چیست,دانلود پاورپوینت ستيز صنعتی چیست,پاورپوینت رایگان ستيز صنعتی چیست,پاورپوینت نظريه های ستيز صنعتی,پاورپوینت ناسازگاری صنعتی,پاورپوینت تعریف ستيز صنعتی,پاورپوینت مفهوم ستيز صنعتی,پاورپوینت آشنایی با ستيز صنعتی,دانلود ستيز صنعتی چیست,ستيز صنعتی چیست,تحقیق ستيز صنعتی چیست,پروژه ستيز صنعتی چیست,دانلود پاورپوینت مفهوم ستيز صنعتی,دانلود پاورپوینت آشنایی با ستيز صنعتی,