لینک دانلود فایل جریان حول اجسام جریان بند

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان جریان حول اجسام جریان بند آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:جریان حول اجسام جریان بند,رفتار جریان,جریان,انتقال حرارت,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

بیش ازیكصدسال پیش تا كنون ( مانع) با سطح مقطع دایره ای ومربعی، توجه بسیاری ازمحققین را به خودجلب كرده است. موضوع جریان حول این اجسام وپدیده پخش گردابه ناشی ازآن به خاطر وجودكاربردهای عملی درمهندسی ازاهمیت زیادی برخورداراست ؛ ازجمله كاربردهای عملی این نوع جریان ها، می توان به جریان حول دودكش ها ، ساختمانها وسازه های بلند، سازه های دریایی، پلهای معلق، بال هواپیما، پروانه كشتی ودكل ها وبسیاری ازموارددیگراشاره نموداین نوع جریان اغلب شامل پدیده های پیچیده ای ازقبیل جدایش جریان ، ویك، جریان های برشی ، جریان گردابه ای وپخش گردابه هستند. دراعداد رینولدزبسیاركم ، جریان حول این گونه اجسام كاملا" به آنها چسبیده وجدایش رخ نمی دهد باافزایش عددرینولدز، جریان ازسطح آنها جدا شده ویك جفت گردابه متقارن درپشت آنها تشكیل می شودكه با افزایش عددرینولدز،ابعادگردابه ها نیزبزرگترمی شود. با افزایش بیشترعددرینولدزگردابه ها حالت نوسانی پیدا كرده ودرجریان پخش می شوددراین حالت جریان ازحالت دائم به حالت غیردائم تبدیل می شود. درحالیكه این گونه هندسه ها ازلحاظ مكانیك سیالات به طور وسیعی توسط محققین بررسی شده اند مساله انتقال حرارت دراین هندسه ها به آن گستردگی بررسی نشده ونیازمند مطالعات بیشتری است، لذا سعی شده است دراین تحقیقات بیشتربه جنبه انتقال حرارتی این گونه هندسه ها توجه گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: دیباچه

1-1- مقدمه......................................................................................................... 2

2-1-رفتار جریان روی موانع............................................................................. 3

4-1-تحریك لایه مرزی....................................................................................... 5

5-1-تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام شده..................................................... 7

7-1-هدف پروژه............................................................................................... 11

فصل دوم: معادلات حاكم بر جریان

1-2-معادلات حاكم در جریان آرام.................................................................. 13

2-2-توصیف فرآیندهای سیال و ساده‌سازی آن‌ها.......................................... 15

3-2-مفهوم جریان آرام.................................................................................... 17

4-2-نیروهای برشی و فشاری......................................................................... 18

5-2- رابطه بین اصطكاك سیال و انتقال حرارت.............................................. 19

6-2-مفهوم انفصال........................................................................................... 19

7-2-طرح QUICK............................................................................................. 21

8-2-انفصال معادلات حاكم.............................................................................. 26

1-8-2-انفصال جمله وابسته به زمان.......................................................... 27

2-8-2- انفصال جملات جابه‌جایی............................................................... 28

3-8-2-انفصال جملات پخش....................................................................... 30

4-8-2-ضرایب جبری معادله انفصال......................................................... 30

9-2-شبكه جابه‌جا شده..................................................................................... 33

10-2-الگوریتم سیمپل....................................................................................... 35

فصل سوم: اجرای برنامه توسط نرم‌افزار Fluent

1-3- مقدمه....................................................................................................... 41

2-3-تولیدهندسه مسئله درنرم افزارGambit))................................................ 41

اجرای برنامهFluent) )..........................................................................................

فصل چهارم: بررسی عملكرد برنامه و نتایج

4- مقدمه............................................................................................................ 57

1-4- بررسی نتایج حاصل از هندسه اول ....................................................... 58

1-1-4- بررسی توزیع عدد ناسلت موضعی در سطوح مختلف مانع مربعی.... 58

2-1-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رنولدز روی سطوح مختلف مانع 63

3-1-4- بررسی متوسط عدد ناسلت روی كل سطح مانع مربعی..................... 64

2-4- بررسی نتایج حاصله از هندسه دوم....................................................... 65

1-2-4- بررسی كانتورهای جریان................................................................... 65

2-2-4- تأثیر فاصله مانع از دیواره كانال بر عدد ناسلت................................ 73

3-2-4- تأثیر افزایش عدد رینولدز بر ناسلت میانگین...................................... 77

4-2-4- تأثیر مانع مربعی بر ضریب اصطكاك................................................ 79

3-4- بررسی نتایج حاصله از هندسه سوم...................................................... 86

1-3-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت بر افزایش عدد رینولدز در نسبت‌های متغیر 87

2-3-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط بر حسب تغییر فاصله بین دو مانع 88

3-3-4- مقایسه ضریب درگ و برا برای موانع مربعی.................................... 89

4-3-4- تأثیر افزایش فاصله موانع بر ضریب درگ......................................... 90

4-4- جمع‌بندی و نتایج...................................................................................... 94

5-4- پیشنهادات و کار های آینده..................................................................... 95

6-4- فهرست مراجع.............................................................................................

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت SEO (بهینه سازی سایت):SEO,بهینه سازی سایت,سئو,سئو بهینه سازی سایت,SEO بهینه سازی سایت,پاورپوینت SEO بهینه سازی سایت,بررسی SEO,پاورپوینت سئو,تحقیق درمورد سئو SEO,دانلود مقاله بهینه سازی سایت,دانلود پاورپوینت بهینه سازی سایت SEO,تعریف SEO,رتبه گذاری و Page Rank,تاثیر SEO بر نتایج جستجو,تکنیک های SEO

پاورپوینت قانون حمایت از خانواده چیست:پاورپوینت قانون حمایت از خانواده چیست,دانلود پاورپوینت قانون حمایت از خانواده چیست,پاورپوینت رایگان قانون حمایت از خانواده چیست,پاورپوینت تعریف قانون حمایت از خانواده,پاورپوینت مفهوم قانون حمایت از خانواده,پاورپوینت آشنایی با قانون حمایت از خانواده,دانلود قانون حمایت از خانواده,قانون حمایت از خانواده,پروژه قانون حمایت از خانواده,تحقیق قانون حمایت از خانواده,دانلود پاورپوینت تعریف قانون حمایت از خانواده,دانلود پاورپوینت مفهوم قانون حمایت از خانواده,,

پاورپوینت مدلهای بر پایه ترسیم جریانات نقدی:پاورپوینت مدلهای بر پایه ترسیم جریانات نقدی,اهداف ترسیم جریان نقدی و ساختار زمانی,تکنیکهای بر پایه بازه های زمانی گسسته,روش خوشه سازی بر پایه نوسان قیمت ,

پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات:پیشینه و مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات,مبانی نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات,پیشینه نظری بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات,پیشینه و مبانی نظری,بازار رقابتی و تاثیر تبلیغات, بازار رقابتی ,تاثیر تبلیغات,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

دانلود مقاله کارشناسی ارشد مخابرات سیستم:پایان نامه,دانشجویی,دانلود,رایگان ارزان,کارشناسی,ارشد,مخابرات

پاورپوینت مهندسی ارزش در احداث پل:پاورپوینت بررسی مهندسی ارزش در احداث پل,مهندسی ارزش در احداث پل,مهندسی ارزش در پروژه های عمرانی,احداث پل,پاورپوینت مهندسی ارزش در پل سازی,درس مهندسی پل,مهندسی ارزش,پاورپوینت آشنایی با مهندسی ارزش در احداث پل,پل

پاورپوینت وکیل معاضدتی و وکیل اتفاقی چیست:پاورپوینت وکیل معاضدتی و وکیل اتفاقی چیست,دانلود پاورپوینت وکیل معاضدتی و وکیل اتفاقی چیست,پاورپوینت رایگان وکیل معاضدتی و وکیل اتفاقی چیست,پاورپوینت وکیل معاضدتی چیست,پاورپوینت تعریف وکیل معاضدتی,پاورپوینت مفهوم وکیل معاضدتی,پاورپوینت آشنایی با وکیل معاضدتی,پاورپوینت وکیل اتفاقی چیست,پاورپوینت تعریف وکیل اتفاقی,پاورپوینت مفهوم وکیل اتفاقی,پاورپوینت آشنایی با وکیل اتفاقی,دانلود وکیل معاضدتی و وکیل اتفاقی چیست,وکیل معاضدتی و وکیل اتفاقی چیست

بورس چیست:مقاله بورس چیست ,پرسشنامه بورس چیست ,تحقیق بورس چیست ,بورس چیست,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلودتحقیق

نمونه سوالات ارشد-زیست فناوری بیوتکنولوژی میکروبی:دانلود نمونه سوالات ارشدزیست فناوری بیوتکنولوژی میکروبی ,نمونه سوالات ارشدزیست فناوری بیوتکنولوژی میکروبی ,دانلود نمونه سوالات پیام نور,دانلود نمونه سوالات,جزوه,مقاله,پایان نامه ,پروژه ,پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله ,دانلود پایان نامه ,دانلود پروژه ,دانلود پژوهش

مدیریت اتفاقات در شبکه توزیع:مدیریت اتفاقات , شبکه توزیع,شبکه,کنترل شبکه,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله,دانلود تحقیق