لینک دانلود فایل جریان حول اجسام جریان بند

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان جریان حول اجسام جریان بند آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:جریان حول اجسام جریان بند,رفتار جریان,جریان,انتقال حرارت,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

بیش ازیكصدسال پیش تا كنون ( مانع) با سطح مقطع دایره ای ومربعی، توجه بسیاری ازمحققین را به خودجلب كرده است. موضوع جریان حول این اجسام وپدیده پخش گردابه ناشی ازآن به خاطر وجودكاربردهای عملی درمهندسی ازاهمیت زیادی برخورداراست ؛ ازجمله كاربردهای عملی این نوع جریان ها، می توان به جریان حول دودكش ها ، ساختمانها وسازه های بلند، سازه های دریایی، پلهای معلق، بال هواپیما، پروانه كشتی ودكل ها وبسیاری ازموارددیگراشاره نموداین نوع جریان اغلب شامل پدیده های پیچیده ای ازقبیل جدایش جریان ، ویك، جریان های برشی ، جریان گردابه ای وپخش گردابه هستند. دراعداد رینولدزبسیاركم ، جریان حول این گونه اجسام كاملا" به آنها چسبیده وجدایش رخ نمی دهد باافزایش عددرینولدز، جریان ازسطح آنها جدا شده ویك جفت گردابه متقارن درپشت آنها تشكیل می شودكه با افزایش عددرینولدز،ابعادگردابه ها نیزبزرگترمی شود. با افزایش بیشترعددرینولدزگردابه ها حالت نوسانی پیدا كرده ودرجریان پخش می شوددراین حالت جریان ازحالت دائم به حالت غیردائم تبدیل می شود. درحالیكه این گونه هندسه ها ازلحاظ مكانیك سیالات به طور وسیعی توسط محققین بررسی شده اند مساله انتقال حرارت دراین هندسه ها به آن گستردگی بررسی نشده ونیازمند مطالعات بیشتری است، لذا سعی شده است دراین تحقیقات بیشتربه جنبه انتقال حرارتی این گونه هندسه ها توجه گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: دیباچه

1-1- مقدمه......................................................................................................... 2

2-1-رفتار جریان روی موانع............................................................................. 3

4-1-تحریك لایه مرزی....................................................................................... 5

5-1-تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام شده..................................................... 7

7-1-هدف پروژه............................................................................................... 11

فصل دوم: معادلات حاكم بر جریان

1-2-معادلات حاكم در جریان آرام.................................................................. 13

2-2-توصیف فرآیندهای سیال و ساده‌سازی آن‌ها.......................................... 15

3-2-مفهوم جریان آرام.................................................................................... 17

4-2-نیروهای برشی و فشاری......................................................................... 18

5-2- رابطه بین اصطكاك سیال و انتقال حرارت.............................................. 19

6-2-مفهوم انفصال........................................................................................... 19

7-2-طرح QUICK............................................................................................. 21

8-2-انفصال معادلات حاكم.............................................................................. 26

1-8-2-انفصال جمله وابسته به زمان.......................................................... 27

2-8-2- انفصال جملات جابه‌جایی............................................................... 28

3-8-2-انفصال جملات پخش....................................................................... 30

4-8-2-ضرایب جبری معادله انفصال......................................................... 30

9-2-شبكه جابه‌جا شده..................................................................................... 33

10-2-الگوریتم سیمپل....................................................................................... 35

فصل سوم: اجرای برنامه توسط نرم‌افزار Fluent

1-3- مقدمه....................................................................................................... 41

2-3-تولیدهندسه مسئله درنرم افزارGambit))................................................ 41

اجرای برنامهFluent) )..........................................................................................

فصل چهارم: بررسی عملكرد برنامه و نتایج

4- مقدمه............................................................................................................ 57

1-4- بررسی نتایج حاصل از هندسه اول ....................................................... 58

1-1-4- بررسی توزیع عدد ناسلت موضعی در سطوح مختلف مانع مربعی.... 58

2-1-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رنولدز روی سطوح مختلف مانع 63

3-1-4- بررسی متوسط عدد ناسلت روی كل سطح مانع مربعی..................... 64

2-4- بررسی نتایج حاصله از هندسه دوم....................................................... 65

1-2-4- بررسی كانتورهای جریان................................................................... 65

2-2-4- تأثیر فاصله مانع از دیواره كانال بر عدد ناسلت................................ 73

3-2-4- تأثیر افزایش عدد رینولدز بر ناسلت میانگین...................................... 77

4-2-4- تأثیر مانع مربعی بر ضریب اصطكاك................................................ 79

3-4- بررسی نتایج حاصله از هندسه سوم...................................................... 86

1-3-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت بر افزایش عدد رینولدز در نسبت‌های متغیر 87

2-3-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط بر حسب تغییر فاصله بین دو مانع 88

3-3-4- مقایسه ضریب درگ و برا برای موانع مربعی.................................... 89

4-3-4- تأثیر افزایش فاصله موانع بر ضریب درگ......................................... 90

4-4- جمع‌بندی و نتایج...................................................................................... 94

5-4- پیشنهادات و کار های آینده..................................................................... 95

6-4- فهرست مراجع.............................................................................................

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت دادگاه ویژه روحانیت:پاورپوینت دادگاه ویژه روحانیت,دانلود پاورپوینت دادگاه ویژه روحانیت,پاورپوینت رایگان دادگاه ویژه روحانیت,پاورپوینت دادسرای ویژه روحانیت,پاورپوینت دادگاه ویژه روحانیت چیست,پاورپوینت دادسرای ویژه روحانیت چیست,پاورپوینت آشنایی با دادگاه ویژه روحانیت,پاورپوینت آشنایی با دادسرای ویژه روحانیت,دانلود دادگاه ویژه روحانیت,دادگاه ویژه روحانیت,پروژه دادگاه ویژه روحانیت,تحقیق دادگاه ویژه روحانیت,دانلود پاورپوینت دادسرای ویژه روحانیت,

بررسی ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری:بررسی ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری, ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری,بررسی ارتباط بین مدیریت ,آموزش و یادگیری

پاورپوینت آشنایی با سازمان عفو بین الملل:پاورپوینت آشنایی با سازمان عفو بین الملل,دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان عفو بین الملل,پاورپوینت رایگان آشنایی با سازمان عفو بین الملل,پاورپوینت سازمان عفو بین الملل چیست,پاورپوینت تعریف سازمان عفو بین الملل,پاورپوینت عفو بین الملل,دانلود آشنایی با سازمان عفو بین الملل,آشنایی با سازمان عفو بین الملل ,تحقیق آشنایی با سازمان عفو بین الملل

پاورپوینت اهمیت ایمنی:دانلود پاورپوینت اهمیت ایمنی,اهمیت ایمنی,بررسی اهمیت ایمنی,ایمنی,پاورپوینت ایمنی,حادثه,پاورپوینت بررسی اهمیت ایمنی,پاورپوینت اهمیت ایمنی

پاورپوینت ساخت بتن با روشهاومصالح نوین:بتن لایتراکان،بتن،بتن سبک،بتن جلا یافته،بتن نیمه شفاف،بتن شیشه ای،بتن عبور دهنده نور،بتن آرمه،مصالح نوین،بتن و سازه،عمران و بتن،بتن هوادار اتوکلاو،

پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه به همراه فایل Word:پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه 50 اسلاید به همراه فایل Word, آموزش و پرورش و توسعه 50 اسلاید به همراه فایل Word,پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه

پاورپوینت عایق های رطوبتی:پاورپوینت عایق های رطوبتی,پاورپوینت ,عایق های رطوبتی

پاورپوینت تفاوت های مرد و زن:پاورپوینت تفاوت های مرد و زن,دانلود پاورپوینت تفاوت های مرد و زن,پاورپوینت رایگان تفاوت های مرد و زن,پاورپوینت تفاوت های بیولوژیکی زن و مرد,پاورپوینت بیولوژی و جنسیت,پاورپوینت تفاوت های جنسی بیولوژیک,دانلود تفاوت های مرد و زن,تفاوت های مرد و زن,تحقیق تفاوت های مرد و زن,پروژه تفاوت های مرد و زن,دانلود پاورپوینت تفاوت های بیولوژیکی زن و مر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران:مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران

پاورپوینت سندرم ترنر:پاورپوینت سندرم ترنر ,دانلود پاورپوینت سندرم ترنر,دانلود سندرم ترنر,پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود پاورپوینت روانشناسی مرضی کودک,دانلود روانشناسی مرضی کودک,دانلود,روانشناسی مرضی کودک,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت روانشناسی