لینک دانلود فایل جریان حول اجسام جریان بند

نمونه ی دیگری از مجموعه فایل ها با عنوان جریان حول اجسام جریان بند آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.
کلمات کلیدی:جریان حول اجسام جریان بند,رفتار جریان,جریان,انتقال حرارت,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

بیش ازیكصدسال پیش تا كنون ( مانع) با سطح مقطع دایره ای ومربعی، توجه بسیاری ازمحققین را به خودجلب كرده است. موضوع جریان حول این اجسام وپدیده پخش گردابه ناشی ازآن به خاطر وجودكاربردهای عملی درمهندسی ازاهمیت زیادی برخورداراست ؛ ازجمله كاربردهای عملی این نوع جریان ها، می توان به جریان حول دودكش ها ، ساختمانها وسازه های بلند، سازه های دریایی، پلهای معلق، بال هواپیما، پروانه كشتی ودكل ها وبسیاری ازموارددیگراشاره نموداین نوع جریان اغلب شامل پدیده های پیچیده ای ازقبیل جدایش جریان ، ویك، جریان های برشی ، جریان گردابه ای وپخش گردابه هستند. دراعداد رینولدزبسیاركم ، جریان حول این گونه اجسام كاملا" به آنها چسبیده وجدایش رخ نمی دهد باافزایش عددرینولدز، جریان ازسطح آنها جدا شده ویك جفت گردابه متقارن درپشت آنها تشكیل می شودكه با افزایش عددرینولدز،ابعادگردابه ها نیزبزرگترمی شود. با افزایش بیشترعددرینولدزگردابه ها حالت نوسانی پیدا كرده ودرجریان پخش می شوددراین حالت جریان ازحالت دائم به حالت غیردائم تبدیل می شود. درحالیكه این گونه هندسه ها ازلحاظ مكانیك سیالات به طور وسیعی توسط محققین بررسی شده اند مساله انتقال حرارت دراین هندسه ها به آن گستردگی بررسی نشده ونیازمند مطالعات بیشتری است، لذا سعی شده است دراین تحقیقات بیشتربه جنبه انتقال حرارتی این گونه هندسه ها توجه گردد.

فهرست مطالب:

فصل اول: دیباچه

1-1- مقدمه......................................................................................................... 2

2-1-رفتار جریان روی موانع............................................................................. 3

4-1-تحریك لایه مرزی....................................................................................... 5

5-1-تاریخچه مطالعات و تحقیقات انجام شده..................................................... 7

7-1-هدف پروژه............................................................................................... 11

فصل دوم: معادلات حاكم بر جریان

1-2-معادلات حاكم در جریان آرام.................................................................. 13

2-2-توصیف فرآیندهای سیال و ساده‌سازی آن‌ها.......................................... 15

3-2-مفهوم جریان آرام.................................................................................... 17

4-2-نیروهای برشی و فشاری......................................................................... 18

5-2- رابطه بین اصطكاك سیال و انتقال حرارت.............................................. 19

6-2-مفهوم انفصال........................................................................................... 19

7-2-طرح QUICK............................................................................................. 21

8-2-انفصال معادلات حاكم.............................................................................. 26

1-8-2-انفصال جمله وابسته به زمان.......................................................... 27

2-8-2- انفصال جملات جابه‌جایی............................................................... 28

3-8-2-انفصال جملات پخش....................................................................... 30

4-8-2-ضرایب جبری معادله انفصال......................................................... 30

9-2-شبكه جابه‌جا شده..................................................................................... 33

10-2-الگوریتم سیمپل....................................................................................... 35

فصل سوم: اجرای برنامه توسط نرم‌افزار Fluent

1-3- مقدمه....................................................................................................... 41

2-3-تولیدهندسه مسئله درنرم افزارGambit))................................................ 41

اجرای برنامهFluent) )..........................................................................................

فصل چهارم: بررسی عملكرد برنامه و نتایج

4- مقدمه............................................................................................................ 57

1-4- بررسی نتایج حاصل از هندسه اول ....................................................... 58

1-1-4- بررسی توزیع عدد ناسلت موضعی در سطوح مختلف مانع مربعی.... 58

2-1-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط با افزایش عدد رنولدز روی سطوح مختلف مانع 63

3-1-4- بررسی متوسط عدد ناسلت روی كل سطح مانع مربعی..................... 64

2-4- بررسی نتایج حاصله از هندسه دوم....................................................... 65

1-2-4- بررسی كانتورهای جریان................................................................... 65

2-2-4- تأثیر فاصله مانع از دیواره كانال بر عدد ناسلت................................ 73

3-2-4- تأثیر افزایش عدد رینولدز بر ناسلت میانگین...................................... 77

4-2-4- تأثیر مانع مربعی بر ضریب اصطكاك................................................ 79

3-4- بررسی نتایج حاصله از هندسه سوم...................................................... 86

1-3-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت بر افزایش عدد رینولدز در نسبت‌های متغیر 87

2-3-4- بررسی تغییرات عدد ناسلت متوسط بر حسب تغییر فاصله بین دو مانع 88

3-3-4- مقایسه ضریب درگ و برا برای موانع مربعی.................................... 89

4-3-4- تأثیر افزایش فاصله موانع بر ضریب درگ......................................... 90

4-4- جمع‌بندی و نتایج...................................................................................... 94

5-4- پیشنهادات و کار های آینده..................................................................... 95

6-4- فهرست مراجع.............................................................................................

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی و پیشینه نظری مدیریت استعداد:مدیریت استعداد,مبانی و پیشینه نظری مدیریت استعداد,پیشینه نظری مدیریت استعداد

فصل دوم مبانی و پیشینه نظری کیفیت زندگی:فصل دوم مبانی و پیشینه نظری کیفیت زندگی,فصل دوم مبانی نظری کیفیت زندگی,فصل دوم پیشینه نظری کیفیت زندگی

ترجمه مقاله تاثیر عناصر استراتژی بازاریابی بر سهم بازار شرکتها:ترجمه مقاله تاثیر عناصر استراتژی بازاریابی بر سهم بازار شرکتها,ترجمه مقاله ,تاثیر عناصر استراتژی بازاریابی بر سهم بازار شرکتها,سهم بازار, استراتژی بازاریابی,ترکیب بازاریابی ,سازنده ورقه پلیمر

پاورپوینت تحلیل و بررسی كليسای نور:پاورپوینت تحلیل و بررسی معماری كليسای نور ,كليسای نور ,پاورپوینت تحلیل كليسای نور اثر تادائو آندو ,پاورپوینت معرفی تادائو آندو,تحلیل و بررسی معماری كليسای نور ,کلیسا,معماری ژاپن,مدرسه یک شنبه,نقشه های کلیسای نور,پاورپوینت معماری کلیسای نور

پاورپوینت معماری پست مدرن مجتمع تجاری الماس شرق:پاورپوینت معماری پست مدرن مجتمع تجاری الماس شرق,پاورپوینت, معماری پست مدرن مجتمع تجاری الماس شرق,معماری پست مدرن, مجتمع تجاری الماس شرق

پاورپوینت معاینه وضعیت روانی:پاورپوینت معاینه وضعیت روانی,دانلود پاورپوینت معاینه وضعیت روانی,دانلود معاینه وضعیت روانی,معاینه وضعیت روانی,تحقیق معاینه وضعیت روانی,دانلود تحقیق معاینه وضعیت روانی,پروژه معاینه وضعیت روانی,دانلود پروژه معاینه وضعیت روانی,روانشناسی,دانلود پاورپوینت,دانلود روانشناسی,دانلود پاورپوینت روانشناسی

پاورپوینت بررسی و مدلسازی راكتورهای Hollow fiber:پاورپوینت بررسی و مدلسازی راكتورهای Hollow fiber,دانلود پاورپوینت مدلسازی راكتورهای , بررسی مدلسازی ,تحقیق مدلسازی راكتورهای ,مقاله مدلسازی راكتورهای , Hollow fiber, مدلسازی راكتورهای , مدلسازی ,راكتورهای

پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی:پیشینه و مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی, مبانی نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی,پیشینه نظری مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی,پیشینه و مبانی نظری, مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگ های عمومی و طبقاتی,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی

پاورپوینت مقایسه پوشش « هاردملات و اپوكسی »:پاورپوینت مقایسه پوشش « هاردملات و اپوكسی » ,پاورپوینت مقایسه پوشش « هاردملات و اپوكسی » ,دانلود پاورپوینت مقایسه پوشش « هاردملات و اپوكسی » ,هاردملات و اپوكسی,پاورپوینت هاردملات و اپوكسی,دانلود پاورپوینت هاردملات و اپوكسی,هاردملات,پاورپوینت هاردملات,دانلود پاورپوینت هاردملات,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوین

پاورپوینت خانه ی شرودر - گریت ریتولد:دانلود پاورپوینت خانه ی شرودرگریت ریتولد,خانه ی شرودرگریت ریتولد,پاورپوینت خانه ی شرودر,آشنایی با خانه ی شرودر,پاورپوینت تحلیل خانه ی شرودر,پاورپوینت خانه ی شرودرگریت ریتولد,تحلیل خانه ی شرودر,معرفی گریت ریتولد,پاورپوینت بررسی خانه شرودر