نمایش فایل: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتیرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:مبانی نظری و پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,پیشینه پژوهش ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,پیشینه تحقیق ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی,مبانی نظری ساختار سرمایه ,مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

در 43 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx.فهرست مطالب:

2-1- مبانی نظری تحقیق

2-1-1- ساختار سرمایه

2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه

2-1-1-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه

2-1-1-2-1-عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه

2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه

2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه

2-1-1-4-معیارهای ساختار سرمایه

2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

2-1-1-5-1- نظریه سود خالص

2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی

2-1-1-5-3- نظریه سنتی

2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر

2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا

2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی

2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-1-7-کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه

2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی

2-1-2-3-مفهوم شکاف قیمتی

2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش

2-1-2-4-1-هزینه پردازش سفارش

2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی

2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست

2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار

2-2-پیشینه تحقیق

2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور

2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها

2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده.

بخشی از متن:
وحید حقگوی اشکیکی (1392) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان " بررسی ارتباط بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی و ویژگی‌های شرکت"نتیجه گیری کرد که بین سود سهام و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت ولی غیرمعنادار وجود دارد. همچنین بین سود سهام با برخی ویژگی‌های شرکت از قبیل سودآوری، وضعیت نقدینگی، فرصت‌های رشد، اندازه شرکت و نسبت اهرمی رابطه مثبت و با ساختار دارایی رابطه منفی وجود دارد.


اوتچینیکوو[1] (2010) به بررسی "تصمیمات ساختار سرمایه در صنایع آزاد (بدون نظارت دولت)" پرداخت و دریافت که عدم نظارت دولت، بر محیط عملیاتی شرکتها و تصمیمات اهرمی اثر می گذارد. این اثر به صورت کاهش در سوددهی دارایی های مشهود و افزایش در فرصت های رشد شرکت ها می باشد.شرکتها به کاهش اهرم واکنش نشان می دهند. همچنین عدم نظارت دولت بر روابط مقطعی بین اهرم و عوامل موثر بر آن اثر می گذارد. اهرم وابستگی منفی کمی با سوددهی و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام دارد و با اندازه شرکت(واریانس سود) رابطه مثبت زیادی دارد، که این نتایج با تئوری توازی ایستای ساختار سرمایه مطابقت دارد. مطابق با تئوری توازی ایستا شرکت هایی که دارای ساختار سرمایه مشابهی می باشند، سهام بیشتری را در سال های اولیه عدم نظارت منتشر می کنند.
[1]Ovtchinnikov

ادامه مطلب و دریافت فایل

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80:آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ایران ترانسفو در سال 80,این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت ایران ترانسفودر سال80 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد

پاورپوینت طراحی پارامتریک (پارامتریک دیزاین):دانلود پاورپوینت طراحی پارامتریک,طراحی پارامتریک ,طراحی پارامتریک,پارامتریک دیزاین,پاورپوینت طراحی پارامتریک ,معماری پارامتریک,پاورپوینت پارامتریک دیزاین,پاورپوینت طراحی پارامتریک,پارامتریک دیزاین

پروژه کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ:پروژه کارافرینی پرواربندی جوجه شترمرغ ,طرح توجیهی پرواربندی جوجه شترمرغ ,کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ ,دانلود پروژه پرواربندی جوجه شترمرغ ,دانلود کارآفرینی پرواربندی جوجه شترمرغ ,طرح توجیه فنی پرواربندی جوجه شترمرغ ,توجیه اقتصادی پرواربندی جوجه شترمرغ

مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی:مبانی نظری سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی,متغییر سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی,مبانی نظری سرمایه انسانی,مبانی نظری سرمایه اجتماعی

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار:پاورپوینت ,بازاریابی و, مدیریت بازار,دانلود پاورپوینت,دانلود مقاله,دانلود تحقیق دانش آمکوزی

غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز:هیپوفیز,غده هیپوفیز,بیماری غده هیپوفیز,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز,پژوهش غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز,تحقیق غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز,پروژه غده هیپوفیز و بیماری های غده هیپوفیز

بررسی سنجش رضایتمندی مشتریان:سنجش رضایتمندی مشتریان,مشتری مداری,بازاریابی,سازمانهای مشتری مدار,رضایت مشتری,کیفیت محصول ,خدمت,FNPS,نظریه فازی,NPS

پاورپوینت محیط های پاسخده:دانلود پاورپوینت محیط های پاسخده,محیط های پاسخده,نفوذپذیری,گوناگونی,تاثیر طراحی محیط بر قدت و نحوه انتخاب مردم,انعطلف پذیری,خوانائی,تناسبات بصری,غنای حسی,پاورپوینت محیط های پاسخده

پاورپوینت استفاده ازگیاهان دارویی درفضای سبز شهری:استفاده ازگیاهان دارویی درفضای سبز شهری,پاورپوینت استفاده ازگیاهان دارویی درفضای سبز شهری,دانلود پاورپوینت استفاده ازگیاهان دارویی درفضای سبز شهری,گیاهان دارویی درفضای سبز شهری,پاورپوینت گیاهان دارویی درفضای سبز شهری,دانلود پاورپوینت گیاهان دارویی درفضای سبز شهری,استاندارد های فضای سبز,پاورپوینت استاندارد های فضای سبز,دانلود پاورپوینت استا

پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر:پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر,دانلود پاورپوینت معماری اهرام ثلاثه مصر,پاورپوینت عمران و ساختمان,دانلود پاورپوینت عمران و ساختمان,پاورپوینت دانشجویی معماری اهرام ثلاثه مصر,دانلود پاورپوینت دانشجویی معماری اهرام ثلاثه مصر,مقاله دانشجویی معماری اهرام ثلاثه مصر,پژوهش دانشجویی معماری اهرام ثلاثه مصر,تحقیق دانشجویی معماری,پروژه دانشجویی معما