نمایش فایل: پاورپوینت طراحی فضای سبز در شهرسازی

در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان پاورپوینت طراحی فضای سبز در شهرسازیرا مشاهده می نمایید.
کلمات کلیدی:طراحی فضای سبز در شهرسازی

فضای سبز به عنوان جزئی از بافت شهرها و بخشی از خدمات شهری ضرورت یافته و نمی‌توان آن را جدا از نیازهای جامعه شهری دانست، از این رو فضای سبز باید از نظر كمی و كیفی متناسب با حجم فیزیكی شهر، نیازهای جامعه و با توجه به شرایط اكولوژیكی شهر و روند گسترش آتی آن توسعه یابد تا بتواند به عنوان فضای سبز فعال بازدهی زیست محیطی مستمری داشته باشد.

3-1- 2- مفهوم فضای سبز شهری

آن بخش از فضای سبز که در محدوده شهر طراحی و بنا شده، فضای سبز شهری نامیده می‎شود. این فضا در حقیقت بخشی از استخوان بندی یا مورفولوژی شهری را تشکیل می‎دهد و به بیان دیگر فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام و به طور کلی سیمای شهر است.

در تعریفی دیگر فضاهای سبز شهری را می‎توان نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوشش‎های گیاهی انسان ساخت دانست که هم واجد «بازدهی اجتماعی» و هم واجد «بازدهی اکولوژیکی» هستند.در این میان باغ­های میوه در شهر می­توانند هم واجد «بازدهی اکولوژیکی» باشند و هم واجد «بازدهی اقتصادی» اما به علت عدم امکان بهره برداری عمومی، خصوصی تلقی شده و نمی­توانند واجد «بازدهی اجتماعی» باشند.

در این بحث، منظور از «بازدهی اکولوژِیکی» عبارت است از: زیباسازی بخش­های شهری، دمای محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها و از دیدگاه حفاظت محیط زیست، فضای سبز شهری، بخش جاندار ساخت شهر را تشکیل می­دهد. فضای سبز شهری از دیدگاه شهرسازی در برگیرنده بخشی از سیمای شهر است که ازانواع پوشش­های گیاهی تشکیل شده است و به عنوان یک عامل زنده و حیاتی در کالبد بی­جان شهر، تعیین کننده ساخت مرفولوژیک شهر است.

فضاهای باز شهری از یک سو، در برگیرنده فضاهای سبز موجود و از سوی دیگر، به صورت فضاهایی بالقوه جهت توسعه فضاهای سبز شهری مطرح می­شوند.

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری زبان علم، نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره:مبانی نظری زبان علم، نقش فرازبانی و گونۀ زبانی، مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره,مبانی نظری زبان علم، نقش فرازبانی و گونۀ زبانی,مبانی نظری مقایسۀ زبان علم و زبان روزمره,مبانی نظری, زبان علم, نقش فرازبانی و گونۀ زبانی, مقایسۀ زبان علم , زبان روزمره

مقاله تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال:تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد و یادگیری مهارت سرویس سادة والیبال,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پایان نامه,پایان نامه تأثیر سطح مهارت الگو بر عملكرد,یادگیری مهارت,سرویس سادة,والیبال

پاورپوینت معرفی شغل مدیر مالی:پاورپوینت در مورد شغل مدیر مالی,پاورپوینت در رابطه با شغل مدیر مالی,پاورپوینت با عنوان شغل مدیر مالی,پاورپوینت با موضوع شغل مدیر مالی,مدیر مالی کیست و کجا کار می کند,معرفی شغل مدیر مالی,مدیر مالی از گذشته تا حال,نقش مدیر مالی در حوزه های مختلف,مسئولیت ها و وظایف مدیر مالی,شخصیت شناسی مدیر مالی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پرو

طرح امكان سنجی و اقتصادی تولید شیشه سكوریت:طرح امكان سنجی و اقتصادی تولید شیشه سكوریت

پاورپوینت قبه الصخره:دانلود پاورپوینت قبه الصخره,قبه الصخره,معماری قبه الصخره,پاورپوینت قبه الصخره,مسجد الصخره,پاورپوینت مسجد,پاورپوینت مسجد الاقصی ,مسجد الاقصی ,آشنایی با قبه الصخره,پاورپوینت آشنایی با قبه الصخره,پاورپوینت بررسی قبه الصخره

بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی:بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی ,مقاله بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی ,تحقیق بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی ,پرسشنامه بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی,بررسی بررسی نقش بیمه عمر و پس انداز در چرخة اقتصادی

پاورپوینت زندگینامه فرانك گهری و آثارش:دانلود پاورپوینت زندگینامه فرانك گهری و آثارش,زندگینامه فرانك گهری و آثارش,فرانك گهری ,پاورپوینت معرفی فرانك گهری ,کتابخانه ی دانشگاه پرینستون,خانه رقصان پراگ,پاورپوینت زندگینامه فرانك گهری و آثارش,پاورپوینت آشنایی با فرانك گهری,Frank Gehry

مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تاخیر قرارداد پیمانکاری:خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری,مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

پاورپوینت برنامه ریزی مسکن:دانلود پاورپوینت برنامه ریزی مسکن,برنامه ریزی مسکن,پاورپوینت مسکن,مسکن,اصول و مبانی برنامه ریزی شهری و روستایی,ویژگی مسکن,پاورپوینت بررسی برنامه ریزی مسکن,پاورپوینت برنامه ریزی مسکن,پاورپوینت مسکن

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی:حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی,تلقیح مصنوعی,نسب,نسب قانونی,نفقه کودک,حقوق مالی کودک,پژوهش,مقاله,تحقیق,پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق,دانلود پروژه