مشخصات فایل: بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش

با ما همراه باشید با موضوع بررسی میزان تاثیر روش های صحیح مطالعه دروس،بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی دخترانه آموزش و پرورش
کلمات کلیدی:روش های صحیح مطالعه دروس,پیشرفت تحصیلی ,دانش آموزان

این پژوهش برای آگاهی از تأثیر روشهای مختلف مطالعه درسها بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و همچنین ارائه ی روشهای صحیح مطالعه برای آنان انجام پذیرفته است.

نمونه ها از بین دانش آموزان دختر راهنمایی انتخاب شده است .

در این پژوهش از روش آماری تحلیل واریانس استفاده شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول:

1-1- مقدمه :11

2-1- بیان مسئله و سؤال های تحقیق :12

3-1- اهداف پژوهش :12

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش :13

5-1- فرضیه :14

6-1- تعاریف عملیاتی :14

7-1- تعاریف اصطلاحات و واژه ها :15

فصل دوم:

1-2- ادبیات تحقیق.. 17

2-2- پیشینه ی تحقیق :52

فصل سوم:

روش پژوهش.... 57

1-3- جامعه ی آماری.. 57

2-3- گروه نمونه آماری :57

3-3- روش نمونه گیری :57

4-3- نوع تحقیق :58

5-3- طرح تحقیق :59

6-3- روش جمع آوری داده ها (روش آماری) :59

فصل چهارم:

تجزیه و تحلیل داده ها60

1-4- مقدمه :61

2-4- استخراج داده ها61

3-4- تشکیل جداول اجرای آزمون آماری.. 63

4-4- تفسیر نتیجه آزمون :67

فصل پنجم:

1-5- مقدمه :83

2-5- خلاصه ی تحقیق :83

3-5- خلاصه ی نتایج :84

4-5- محدودیتها :85

5-5- پیشنهادها :86

فهرست منابع و مآخذ. 87

پیوست ها89

پرسشنامه :89

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی و تحلیل برخی مجتمع های مسکونی:پاورپوینت بررسی وتحلیل برخی مجتمع های مسکونی,پاورپوینت, بررسی وتحلیل برخی مجتمع های مسکونی,بررسی وتحلیل ,مجتمع های مسکونی,مجموعه مسکونی زیتون,مجموعه مسکونی پیروزی اهواز

مشاوره شغلی در بازار كار:مشاوره شغلی در بازار كار,مقاله مشاوره شغلی در بازار كار,تحقیق مشاوره شغلی در بازار كار,جزوه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت آشنایی با معماری ایران:دانلود پاورپوینت آشنایی با معماری ایران,آشنایی با معماری ایران,معماری ایران,پاورپوینت معماری ایلام قدیم,زیگورات چغازنبیل,معماری ایلام,پاورپوینت معماری ایران قدیم,معماری ایران,پاورپوینت آشنایی با معماری ایران,تمدن مادها

پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران:فایل کامل پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران,دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران,پاورپوینت راجع به بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

پاورپوینت طرح مسائل اجتماعی در ایران:پاورپوینت طرح مسائل اجتماعی در ایران,دانلود پاورپوینت طرح مسائل اجتماعی در ایران,بررسی طرح مسائل اجتماعی در ایران,تحقیق طرح مسائل اجتماعی در ایران,مقاله طرح مسائل اجتماعی,پاورپوینت طرح مسائل اجتماعی,دانلود مسائل اجتماعی در ایران,طرح مسائل اجتماعی,اجتماعی در ایران,شناسایی مسئله اجتماعی ,مفاهیم مسئله اجتماعی

مبانی و پیشینه نظری انزوای اجتماعی:انزوای اجتماعی,پیشینه نظری انزوای اجتماعی,مبانی و پیشینه نظری انزوای اجتماعی

پروژه کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو (با ظرفیت بسته بندی 1800 تن میگوی فرآوری شده در سال):پروژه کارافرینی فرآوری و بسته بندی میگو,طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی میگو,کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو,دانلود پروژه فرآوری و بسته بندی میگو,دانلود کارآفرینی فرآوری و بسته بندی میگو,طرح توجیه فنی فرآوری و بسته بندی میگو,توجیه اقتصادی فرآوری و بسته بندی میگو

فلزات آمورف:فلزات آمورف,پروژه,پژوهش,جزوه,مقاله ,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه,دانلود مقاله ,دانلود تحقیق

پاورپوینت آینده روشن (درس 4 دین و زندگی کلاس دهم):آینده روشن,پاورپوینت آینده روشن,دانلود پاورپوینت آینده روشن,دین و زندگی,پاورپوینت دین و زندگی,دانلود پاورپوینت دین و زندگی,پاورپوینت درس 4 دین و زندگی کلاس دهم آینده روشن,پاورپوینت درس 4 دین و زندگی کلاس دهم,پاورپوینت درس 4 دین و زندگی 1,پاورپوینت دین و زندگی کلاس دهم آینده روشن,پاورپوینت آینده روشن,پاورپوینت درس آینده روشن,پاورپوینت د

بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی:ناكامی , میزان پرخاشگری, دانش آموزان, دختر ,پسر ,مقطع ابتدایی,بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان,بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی,دانلود مقاله بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان,دانلود تحقیق بررسی تأثیر ناكامی در میزان پرخاشگری بین دانش آموزان,دانلود پروژه بر