مشخصات فایل: مقدمه‌ای بر محاسبات توری

با ما همراه باشید با موضوع مقدمه‌ای بر محاسبات توری
کلمات کلیدی:مقدمه‌ای بر محاسبات توری ,مقاله مقدمه‌ای بر محاسبات توری,جزوه,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

مقدمه‌ای بر محاسبات توری

مقدمه‌ای بر محاسبات توری (Grid computing) 3

1-2 مسأله گرید: 5

2-2 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی: 5

3-2 محاسبات توری چیست؟. 6

4-2 فواید محاسبات توری: 9

1-4-2 بهره برداری از منابع مورد استفاده 9

2-4-2 ظرفیت پردازنده موازی (parallel CPU capacity) 11

3-4-2 منابع مجازی و سازمانهای مجازی برای مشاركت: 12

4-4-2 دستیابی به منابع اضافی: 13

5-4-2 توازن منابع: 15

6-4-2 قابلیت اطمینان. 17

7-4-2 مدیریت: 18

5-2 مدل معماری گرید 20

لایه فابریك.. 21

لایه ارتباط. 21

لایه منابع. 22

لایه جامع. 22

لایه درخواست.. 22

1-5-2 ارزیابی معماری گرید: 22

6-2 ارزیابی معماری محاسبات گرید ومدل‌های گرید - Adoption: 23

7-2 استانداردها برای محیط‌های گرید: 24

1-7-2 استاندارد OGSI: 25

2-7-2 استاندارد گرید FTP: 26

3-7-2 استاندارد WSRF: 26

4-7-2 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب: 27

8-2 معرفی امنیت گرید (گرید Security): 27

1-8-2 نیازهای امنیتی گرید: 28

2-8-2 چالش‌های امنیتی موجود در محیط یك گرید: 28

3-8-2 دامنه‌های امنیتی گرید: 29

4-8-2 اصول امنیت: 31

5-8-2 اصطلاحات مهم در رابطه با امنیت گرید: 32

6-8-2 The Certificate Authority: 36

8-8-2 انواع متفاوت Certificate ها: 38

9-8-2 چگونگی دسترسی به گرید: 39

10-8-2 Authorization & Authentication. 40

11-8-2 SSL Handshake: 41

9-2 طراحی گرید: 43

1-9-2 اهداف راه حل: 44

2-9-2 توپولوژی گرید: 49

1-2-9-2 Intra گرید: 50

2-2-9-2 Extra گرید: 51

3-2-9-2 Inter گرید: 52

10-2 بررسی برخی از پروژه‌های گرید: 53

2-10-2 NAREGL: 54

3-10-2 Floding@Home: 54

4-10-2 Google. 56

5-10-2 BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 57

11-2 گرید Sim چیست؟.

1-1 مقدمه‌ای بر محاسبات توری (Grid computing) 3

1-2 مسأله گرید: 5

2-2 گرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعی: 5

3-2 محاسبات توری چیست؟. 6

4-2 فواید محاسبات توری: 9

1-4-2 بهره برداری از منابع مورد استفاده 9

2-4-2 ظرفیت پردازنده موازی (parallel CPU capacity) 11

3-4-2 منابع مجازی و سازمانهای مجازی برای مشاركت: 12

4-4-2 دستیابی به منابع اضافی: 13

5-4-2 توازن منابع: 15

6-4-2 قابلیت اطمینان. 17

7-4-2 مدیریت: 18

5-2 مدل معماری گرید 20

لایه فابریك.. 21

لایه ارتباط. 21

لایه منابع. 22

لایه جامع. 22

لایه درخواست.. 22

1-5-2 ارزیابی معماری گرید: 22

6-2 ارزیابی معماری محاسبات گرید ومدل‌های گرید - Adoption: 23

7-2 استانداردها برای محیط‌های گرید: 24

1-7-2 استاندارد OGSI: 25

2-7-2 استاندارد گرید FTP: 26

3-7-2 استاندارد WSRF: 26

4-7-2 استانداردهای مرتبط با سرویس‌های وب: 27

8-2 معرفی امنیت گرید (گرید Security): 27

1-8-2 نیازهای امنیتی گرید: 28

2-8-2 چالش‌های امنیتی موجود در محیط یك گرید: 28

3-8-2 دامنه‌های امنیتی گرید: 29

4-8-2 اصول امنیت: 31

5-8-2 اصطلاحات مهم در رابطه با امنیت گرید: 32

6-8-2 The Certificate Authority: 36

8-8-2 انواع متفاوت Certificate ها: 38

9-8-2 چگونگی دسترسی به گرید: 39

10-8-2 Authorization & Authentication. 40

11-8-2 SSL Handshake: 41

9-2 طراحی گرید: 43

1-9-2 اهداف راه حل: 44

2-9-2 توپولوژی گرید: 49

1-2-9-2 Intra گرید: 50

2-2-9-2 Extra گرید: 51

3-2-9-2 Inter گرید: 52

10-2 بررسی برخی از پروژه‌های گرید: 53

2-10-2 NAREGL: 54

3-10-2 Floding@Home: 54

4-10-2 Google. 56

5-10-2 BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 57

11-2 گرید Sim چیست؟. 58

1-11-2 معماری سیستم: 59

2-11-2 موجودیت‌های گرید Sim: 61

گرید Information service: 63

مقایسه ونتیجه گیری.. 64

فصل سوم 66

همگام سازی

همگام سازی ساعت

ساعتهای فیزیكی

سیستمهای تعیین موقعیت جهانی

الگوریتم‌های همگام سازی ساعت

ساعتهای منطقی

ساعتهای منطقی لامپورت

ساعت‌های برداری

انحصار متقابل

مرور كلی

الگوریتم متمركز

الگوریتم نامتمركز

الگوریتم توزیع شده

الگوریتم حلقه نشانه

مقایسه چهار الگوریتم

تعیین موقعیت جهانی گره ها

الگوریتم انتخاب

الگوریتم‌های انتخاب سنتی

انتخاب‌‌ها در محیط‌های بی سیم

انتخاب‌‌ها در سیستم‌های بزرگ

همگام سازی.. 68

چکیده 144

1 مقدمه. 148

منابع 165

58

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت نظریه روابط انسانی ماری پارکر فالت:پاورپوینت نظریه روابط انسانی ماری پارکر فالت,دانلود پاورپوینت نظریه روابط انسانی ماری پارکر فالت,پاورپوینت رایگان نظریه روابط انسانی ماری پارکر فالت,دانلود پاورپوینت رایگان نظریه روابط انسانی ماری پارکر فالت,پاورپوینت ماری پارکر فالت,دانلود پاورپوینت ماری پارکر فالت,دانلود نظریه روابط انسانی ماری پارکر فالت,نظریه روابط انسانی ماری پارکر فال

پاورپوینت همسر مهم‌تر است یا پدر‌ و‌ مادر:پاورپوینت همسر مهم‌تر است یا پدر‌ و‌ مادر ,دانلود پاورپوینت همسر مهم‌تر است یا پدر‌ و‌ مادر ,همسر مهم‌تر است یا پدر‌ و‌ مادر ,دانلود,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مطالعات خانواده

پاورپوینت شناخت معماری پایدار و تاثیرش در اقلیم شمال:دانلود پاورپوینت شناخت معماری پایدار,دانلود پاورپوینت تاثیر معماری پایدار بر اقلیم شمال,معماری بومی,معماری پایدار,معماری مازندرام,طراحی پایدار,منطقه بومی مازندران,اثر معماری پایدار بر منطقه مازندران,پاورپوینت اقلیم شمال,پاورپوینت بررسی اقلیم مرطوب

پاورپوینت انضباط:انضباط,پاورپوینت انضباط,تحقیق درمورد انضباط,دنلود پاورپوینت انضباط, فرهنگ انضباط و روحیه كار آفرینی

پاورپوینت نقطه تاکید (فرهنگ و هنر هفتم):پاورپوینت نقطه تاکید (فرهنگ و هنر هفتم),پاورپوینت نقطه تاکید,پاورپوینت نقطه تاکید فرهنگ و هنر هفتم,پاورپوینت نقطه تاکید فرهنگ و هنر,پاورپوینت درس نقطه تاکید,دانلود پاورپوینت نقطه تاکید,نقطه تاکید

کاربرد پلیمرهای مزوپور (ترجمه فارسی):کاربرد پلیمرهای مزوپور

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی:فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,مال غیرمنقول,سند رسمی,فروش,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,پژوهش فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,تحقیق فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,پروژه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

نمونه سوالات تخصصی رشته پرستاری مختص استخدام دستگاه های اجرایی (دانشگاه علوم پزشکی) با پاسخنامه:نمونه سوالات,تخصصی,رشته پرستاری,مختص استخدام ,دستگاه های اجرایی,دانشگاه علوم پزشکی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت رده بندی علفهای هرز:پاورپوینت رده بندی علفهای هرز,دانلود پاورپوینت رده بندی علفهای هرز,رده بندی علفهای هرز,علفهای هرز,معرفی علفهای هرز,شناسایی علفهای هرز,دانلود,پاورپوینت,مادر گندم,دم روباهی كشیده,علف پشمكی,پنجه مرغی,سوروف,جو وحشی,چچم,ارزن وحشی,علف خونی ( علف قناری),چمن یكساله,چاودار,چسبك,قیاق,اویار سلام,سوف (سرسپوس),تیره جگنها,سازو,تیره تاج

پاورپوینت تست هیدرواستاتیک خطوط لوله:دانلود پاورپوینت تست هیدرواستاتیک خطوط لوله,تست هیدرواستاتیک خطوط لوله,هیدرواستاتیک,پاورپوینت تست هیدرواستاتیک خطوط لوله,خطوط لوله,Piping Principal Design,طراحی خط لوله بر اساس استاندارد ASME B318 ,پاورپوینت طراحی خط لوله