فایل کامل مستند قاعده غرور

مستند قاعده غرور
کلمات کلیدی:مستند قاعده غرور,قاعده غرور,تحقیق,مقاله,پروژه,پایان نامه,مستند قاعده غرور,تحقیق مستند قاعده غرور,مقاله مستند قاعده غرور,پروژه مستند قاعده غرور,پایان نامه مستند قاعده غرور,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به كسی‌كه فریبش داده رجوع می كند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در كتاب مستدرك الوسائل از كتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است كه: «مرد برای‌مهریه به كسی‌رجوع می كند كه او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به كسی‌كه فریبش داده برمی‌گردد».

قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین كلمه « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

می گوییم: به دلالت كتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش كرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هركس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است كه در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است كه در چیزی‌آشكار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و ... گاه آن را به شیطان تفسیر كرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

و غَرَر خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه ... و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است كه به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه كرد.

از ابن سكّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ الغَرورِ.

غَرور آن است كه ظاهری دوست داشتنی و باطنی مكروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است كه با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا كه با آن می فریبند.

از قاموس: أنا غَریرك منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاكت قرار داد. و غَرَر با حركت اسم است و اسم غِرّه مكسور می‌باشد.

در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده كه پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است كه ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است كه بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم كه دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود كه غرر اسمی است از تغریر كه معنای‌آن در معرض هلاكت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌كه با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (كتاب لغوی‌است) تفسیر شده كه غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

اما غُرور در لغت همانطور كه قبلا اشاره كردیم انخداع است پس هركس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این كلمه ظاهر می شود كه غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی به چیزی است كه ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار كسی است كه مغرور را به چیزی‌وادار می كند كه آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریكی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریك كرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم كند)

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری:مبانی نظری مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری,مبانی نظری, مدیریت آموزشی، فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی، پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری

نظریه های گراف:گراف,گراف رنگی,چندجمله ای رنگی

پاورپوینت طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی:اتصالات جوشی,طراحی و اجرای اتصالات جوشی,پاورپوینت طراحی و اجرای اتصالات جوشی,دانلود پاورپوینت طراحی و اجرای اتصالات جوشی,اجرای اتصالات جوشی,طراحی اتصالات جوشی,پاورپوینت اجرای اتصالات جوشی,پاورپوینت طراحی اتصالات جوشی,دانلود پاورپوینت اجرای اتصالات جوشی,دانلود پاورپوینت طراحی اتصالات جوشی,سازه های فولادی,پاورپوینت سازه های فولادی,دانلود

پاورپوینت انسان و حقوق:انسان,حقوق,انسان و حقوق,پاورپوینت انسان و حقوق,پاورپوینت حقوق,مفهوم حقوق,تحقیق درمورد انسان و حقوق,دانلود مقاله انسان و حقوق,انسان و جامعه,نظام سیاسی,قدرت بی منازع سیاسی,نظام حقوقی,ویژگی های نظام حقوقی

نقش ارزشیابی در نظام پرداخت كاركنان دولت:ارزشیابی , نظام پرداخت, كاركنان دولت,پایان نامه,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,دانلود پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش

پاورپوینت توجه معماران سنتی به شرایط زیست محیطی:دانلود پاورپوینت توجه معماران سنتی به شرایط زیست محیطی,شرایط زیست محیطی,پاورپوینت معماری,مدل های ارائه شده جهت آسایش انسان,انتخاب مصالح ساختمانی,پوشش گیاهی,سایه بان,جهت قرارگیری ساختمان,پاورپوینت بررسی شرایط محیطی,عوامل ایجاد آسایش انسان

موقعیت منطقه سد ارواک مشهد از نظر زمین شناسی و اکتشاف:موقعیت ,منطقه, سد ارواک ,مشهد ,زمین شناسی , اکتشاف,پروژه,پژوهش,جزوه ,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود جزوه ,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت اعتیاد به انواع مواد مخدر و عوارض و نحوه درمان آنها:اعتیاد به انواع مواد مخدر و عوارض و نحوه درمان آنها

آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حریم خصوصی:آزادی اطلاعات ,مناسبات آزادی بیان و آزادی اطلاعات ,جایگاه آزادی اطلاعات در اسناد بین المللی ,منشور ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر ,میثاق حقوق مدنی و سیاسی ,کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ,کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ,اعلامیه حقوق بشر اسلامی ,منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981 م ,شناسایی اصل آزادی ارتباطات در یونسکو ,اقدامات سازمان یونسکو ب

تحقیق بررسی انگیزش:انگیزش,تحقیق انگیزش,بررسی انگیزش,انگیزش چیست,انگیزش در كلاس درس,تحقیق انگیزش در كلاس درس,تعریف انگیزش,نگرشهای اولیه به نگرش,تئوریهای انگیزش,مقاله ایجاد انگیزش در كلاس درس,دانلود مقاله بررسی انگیزش,تحقیق درمورد انگیزش,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق