کاملترین فایل تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89

تاثیر هوش سازمانی در اثر بخشی مدیران شهرستان آمل در سال تحصیلی 90-89
کلمات کلیدی:هوش سازمانی ,اثر بخشی ,مدیران

موضوع اصلی این پژوهش بررسی تاثیر هوش سازمانی بر اثر بخشی مدیران مدارس شهرستان آمل است ؛اگر مدیران ما دارای ویژگی اثر بخشی مدیران باشند می توانند موجب بهبود آموزش و اشتیاق معلمان به كار شوند و در آینده موجبات رشد و توسعه جامعه را فراهم آورند .

در این پژوهش برآنیم تا به تبیین رابطه رابطه چشم‌انداز استراتژیك ،اعتقاد به سرنوشت مشترك ، عملكرد كاركنان در خصوص میل به تغییر ، تاثیر روحیه ، شاخص اتحاد و توافق ،كاربرد دانش و برخورد مدیران در رابطه با عملكرد كاركنان بر اثر بخشی مدیران بپردازیم .

متغیر مستقل مورد مطالعه تحقیقهوش سازمانی و متغیر وابسته در این تحقیق اثر بخشی مدیران می باشد . این تحقیق از نظر شیوه جمع­آوری اطلاعات، توصیفی از نوع زمینه یابی است است.

قلمرو موضوعی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش سازمانی و اثر بخشی مدیران می باشد. .قلمرو زمانی تحقیق سال تحصیلی 90-89 می باشد. و قلمرو مکانی تحقیق، مدارس ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه شهر آمل می باشد.

جامعه آماری این پژوهش مدیران زن و مرد در سال تحصیلی 90-89 در سه پایه ابتدایی،راهنمایی ،دبیرستان دختران و پسران در شهر آمل می باشد. كه تعداد كل آنها 451N=نفر می باشد .

در این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه آماری به استناد جدول گرجسی و مورگان (برآورد حجم نمونه از روی حجم جامعه ) 208N=نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند .

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده که بر اساس اهداف و سئوالات اصلی تحقیق ساخته شده است. برای ساخت ابزار پژوهش، ابتدا محقق بسیاری از منابع مرتبط را بررسی نموده، و سپس نظر و پیشنهادات اساتید راهنما، مشاور و مسئولین و متخصصان در تدوین پرسشنامه به کار بسته شد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل یافته ها تمامی فرضیه ها تایید شدند .

فهرست مطالب

1

چکیده

فصل یکم:کلیات پژوهش

2

1-1-مقدمه

3

1-2-بیان مسئله

4

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق

6

1-4-اهداف تحقیق

7

1-5-فرضیه ها

7

1-6-سوالات ویزه پژوهش

8

1-7-متغیر های پژوهش

9

1-8-تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

13

2-1-مقدمه

14

2-2-مبانی نظری

48

2-3- پیشینه تحقیق

48

2-2-1- تحقیقات داخلی

52

2-2-2- تحقیقات خارجی

فصل سوم :روش شناسی تحقیق

54

3-1-مقدمه

54

3-2-نوع تحقیق

55

3-3-جامعه آماری

55

3-4- نمونه و روش نمونه گیری

56

3-5-ابزار جمع آوری داده ها

57

3-6-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

60

3-7-روش جمع آوری داده ها

60

3-8-روش آماری تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها

63

مقدمه

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد ها

91

5-1-خلاصه

93

5-2-نتیجه گیری

94

5-3-پیشنهاد ها

95

5-4-محدودیتها

96

5-5-منابع

ضمائم

فهرست جداول

عناوین

صفحه

جدول فراوانی 1-4

64

جدول فراوانی 2-4

65

جدول فراوانی 3-4

66

جدول فراوانی 4-4

67

جدول فراوانی 5-4

68

جدول فراوانی 6-4

69

جدول فراوانی 7-4

70

جدول فراوانی 8-4

71

جدول فراوانی 9-4

72

جدول فراوانی 10-4

73

جدول فراوانی 11-4

74

جدول فراوانی 12-4

75

جدول فراوانی 13-4

76

جدول فراوانی 14-4

77

جدول فراوانی 15-4

78

جدول فراوانی 16-4

79

جدول فراوانی 17-4

80

جدول فراوانی 18-4

81

فهرست نمودارها

عناوین

صفحه

نمودار فراوانی 1-4

64

نمودار فراوانی 2-4

65

نمودار فراوانی 3-4

66

نمودار فراوانی 4-4

67

نمودار فراوانی 5-4

68

نمودار فراوانی 6-4

69

نمودار فراوانی 7-4

70

نمودار فراوانی 8-4

71

نمودار فراوانی 9-4

72

ادامه مطلب و دریافت فایل

پیشینه و مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه:پیشینه ومبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه,مبانی نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه,پیشینه نظری تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه,پیشینه ومبانی نظری,تأثیر شرایط محیطی بر مشتری مداری و گرایش کارآفرینانه,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشی

پاورپوینت بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین:بتن سنگین,طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,پاورپوینت بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,دانلود پاورپوینت بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,دانلود مقاله بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کاربرد بتن سنگین,مقاله بتن سنگین – طرح اختلاط، ویژگی ها و کارب

مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری روستایی و جذب گردشگر:مبانی نظری و پیشینه تحقیق گردشگری روستایی و جذب گردشگر ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق, گردشگری روستایی و جذب گردشگر ,مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,گردشگری روستایی, جذب گردشگر , گردشگری, روستایی , جذب ,گردشگر

دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک:عنوان دانلود پاورپوینت روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک,دسته مدیریت (مدیرت بازاریابی مدیریت استراتژیک مدیرت اجرایی),فرمت پاورپوینت,تعداد اسلاید 23 اسلاید,این فایل در زمینه روند توسعه مدل برنامه‌ریزی استراتژیک می باشد که می تواند به عنوان سمینار (ارئه در کلاس) مورد استفاده قرار گیرد بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است,شرایط خاص صنایع

پاورپوینت آشنایی با سازمان آیسسكو:پاورپوینت آشنایی با سازمان آیسسكو,دانلود پاورپوینت آشنایی با سازمان آیسسكو,پاورپوینت رایگان آشنایی با سازمان آیسسكو,پاورپوینت آیسسکو چیست,پاورپوینت معرفی سازمان آیسسكو,پاورپوینت تعریف سازمان آیسسكو,دانلود آشنایی با سازمان آیسسكو,آشنایی با سازمان آیسسكو,تحقیق آشنایی با سازمان آیسسكو,پروژه آشنایی با سازمان آیسسكو,دانلود پاورپوینت آیسسکو چی

پاورپوینت چگونگی کار با گچ نکات و دانستنی ها:چگونگی کار با گچ ,پاورپوینت چگونگی کار با گچ ,دانلود پاورپوینت چگونگی کار با گچ ,زمان گرفتن ملات گچ,پاورپوینت زمان گرفتن ملات گچ,دانلود پاورپوینت زمان گرفتن ملات گچ,مواد افزودنی در گچ,پاورپوینت مواد افزودنی در گچ,دانلود پاورپوینت مواد افزودنی در گچ,گچ و خاک,پاورپوینت گچ و خاک,دانلود پاورپوینت گچ و خاک,معماری,پاورپوینت معماری ,دانلود

روانشناسی شخصیت:روانشناسی شخصیت,روانشناسی,شخصیت,پروژه,پایان نامه,پژوهش,تحقیق,مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله

تاثیر بحران مالی در سطح دنیا:تاثیر بحران مالی در سطح دنیا,مقاله تاثیر بحران مالی در سطح دنیا,تحقیق تاثیر بحران مالی در سطح دنیا,پرسشنامه تاثیر بحران مالی در سطح دنیا,پژوهش تاثیر بحران مالی در سطح دنیا,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

اهمیت قاعده مایضمن:قاعده مایضمن,ضمان در قاعده,قاعده,تحقیق,مقاله,پروژه,پایان نامه,اهمیت قاعده مایضمن,تحقیق اهمیت قاعده مایضمن,مقاله اهمیت قاعده مایضمن,پروژه اهمیت قاعده مایضمن,پایان نامه اهمیت قاعده مایضمن,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

پاورپوینت اصول کاشی کاری ساختمان:اصول کاشی کاری ساختمان ,پاورپوینت اصول کاشی کاری ساختمان ,دانلود پاورپوینت اصول کاشی کاری ساختمان ,کاشی کاری ساختمان,پاورپوینت کاشی کاری ساختمان,دانلود پاورپوینت کاشی کاری ساختمان,مهندسی عمران,ساختمان,سازه,پاورپوینت مهندسی ساختمان,پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت ساختمان,پاورپوینت سازه,دانلود پاورپوینت مهندسی ساختمان,دانلود پاورپوینت