خرید اینترنتی فایل بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان
کلمات کلیدی:بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان,بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری,عملكرد تحصیلی دانش آموزان,هوش هیجانی با پرخاشگری,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

چكیده تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی، با هر یك از متغیرهای پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 200 نفر از دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان اردبیل می باشد كه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی پترایدزوفارنهام و پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز استفاده شده است.

همچنین داده های پژوهش با روشهای تحلیل رگرسیون چند متغیری و همبستگی
پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد كه بین هوش هیجانی و پرخاشگری رابطه منفی
)001/0>P ، 44/0-=r) وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و عملكرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری به دست نیامد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق ............................................................ .....................................

مقدمه ................................................................................. ......................................................7

بیان مسئله ...................................................................... ...........................................................7.

اهداف تحقیق ............................................................................................................... ...9

سوال پژوهشی .............................................................................................................. ...9

فرضیه های تحقیق ......................................................................................................... ...9

اهمیت و ضرورت تحقیق ............................................................................................... ...9

تعاریف متغیرها .............................................................................................................. .10

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق ............................................................................... ....

تاریخچه هوش هیجانی .................................................................................................. 12

هوش اجتماعی ............................................................................................................. 13

كفایت اجتماعی ............................................................................................................ 13

كفایت هیجانی .............................................................................................................. 15

هوش هیجانی و هوش عمومی ........................................................................................ 16

هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی .................................................................................... 17

شرح كلی خرده مقیاسهای EQ-i بار- اون ........................................................................ 18

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران ......................................................... 24

پرخاشگری ................................................................................................................ ....

تعریف پرخاشگری .......................................................................................................... 24

انواع پرخاشگری ........................................................................................................... 25

نظریه های پرخاشگری .................................................................................................... 26

عوامل موثر بر پرخاشگری .............................................................................................. 31

تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری ...................................................................................... 33

ثبات پرخاشگری ............................................................................................................ 34

روشهای كنترل پرخاشگری ............................................................................................. 35

فصل سوم: روش تحقیق ........................................................................................... ..

روش تحقیق.................................................................................................................. 39

جامعه آماری ................................................................................................................ 39

نمونه آماری ................................................................................................................. 39

ابزار تحقیق .................................................................................................................. 39

روش اجرا .................................................................................................................... 40

روش های تجزیه و تحلیل .............................................................................................. 40

فصل چهارم: نتایج تحقیق ......................................................................................... ...

یافته های توصیفی ......................................................................................................... 44

یافته های مربوط به فرضیه ها .......................................................................................... 44

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ................................................................................... ...

بحث و نتیجه گیری ....................................................................................................... 49

محدودیت ها ............................................................................................................... 50

پیشنهادات .................................................................................................................... 50

منابع و مأخذ................................................................................................................. 51

ادامه مطلب و دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره کمال گرایی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی ,کمال گرایی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,پیشینه تحقیق اعتیاد ,مبانی نظری کمال گرایی ,تعریف کمال گرایی ,تاریخچه کمال گرایی

نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی:نقد و تحلیل آرا,آدم ربایی,مقاله,تحقیق,پروژه,پایان نامه,نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,مقاله نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,تحقیق نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,پروژه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و آدم ربایی,پایان نامه نقد و تحلیل آراء با موضوع مشارکت در سرقت و

تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم:مهر ، نکاح ، نامتعارف, تحلیل حقوقی مهریه های نامتعارف در نکاح دائم ,مهریه,دانلود پیان نامه حقوق ,پایان نامه کامل ارشد حقوق,دانلود پیان نامه ارشد ,حقوق خصوصی,مهریه در عربستان,مهریه قبل اسلام

پاورپوینت بام سبز:پاورپوینت بام سبز,پاور پوینت روف گاردن,پاورپوینت معماری اکوتک,دانلود پاورپوینت بام سبز,لوکوربوزیه,انسان ، طبیعت ، معماری,پاورپوینت درس انسان ، طبیعت ، معماری,دانلود پاورپوینت انسان ، طبیعت ، معماری,پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی,دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی

پاورپوینت بررسی Neuropsychologi:دانلود پاورپوینت بررسی Neuropsychologi ,تحقیق بررسی Neuropsychologi ,مقاله بررسی Neuropsychologi ,پاورپوینت بررسی Neuropsychologi ,Neuropsychologi

پاورپوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه:دانلود کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی,فایل پاور پوینت کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه,پاور پوینت در مورد کاربرد تکنیکهای تشخیص الگو در ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت رودخانه

پاورپوینت گنبد سلطانیه:دانلود پاورپوینت گنبد سلطانیه,گنبد سلطانیه,آشنایی با گنبد سلطانیه زنجان,گنبد,بررسی و تحلیل گنبد سلطانیه,گنبد سلطانیه زنجان,پاورپوینت گنبد سلطانیه,تاریخ معماری اسلامی,شاهكار هنر معماری‌ ایران‌

پاورپوینت بسیج مدرسه عشق (درس 4 آمادگی دفاعی کلاس نهم):بسیج مدرسه عشق,پاورپوینت بسیج مدرسه عشق,دانلود پاورپوینت بسیج مدرسه عشق,آمادگی دفاعی,پاورپوینت آمادگی دفاعی,دانلود پاورپوینت آمادگی دفاعی,پاورپوینت درس 4 آمادگی دفاعی نهم بسیج مدرسه عشق,پاورپوینت درس 4 آمادگی دفاعی نهم

سیم برش الماسه و تعیین قطر بیرونی سیم برش و بیان استاندارد ASTM:آشنایی با روشهای مختلف استخراج سنگ,روش استخراج با چال های موازی ,استخراج بلوك به كمك پارس و گوه ,استخراج بلوك به شیوه مكانیكی ,استخراج به كمك مواد ناریه سبك ,استخراج با ماشین های شیارزن ( هاواژ ) ,ماشین شیارزن با باوزی زنجیر دار ,ماشین هاواژ با دیسك برنده ,ماشین شیارزن با صفحه فرز ,روش استخراج هیدرومكانیكی ,روش استخراج به كمك حر

پاورپوینت ژنراتور چیست؟:اجزای اصلی ژنراتور,ژنراتور,ژنراتور چیست؟,دانلود پاورپوینت ژنراتور چیست؟,پاورپوینت ژنراتور چیست؟,دانلود پاورپوینت فنی مهندسی,پاورپوینت فنی مهندسی,فنی مهندسی,دانلود پاورپوینت مهندسی عمران,پاورپوینت مهندسی عمران,مهندسی عمران