خرید اینترنتی فایل پاورپوینت بررسی شناسایی عوامل موفقیت

پاورپوینت بررسی شناسایی عوامل موفقیت
کلمات کلیدی:دانلود پاورپوینت بررسی شناسایی عوامل موفقیت,تحقیق بررسی شناسایی عوامل موفقیت,مقاله بررسی شناسایی عوامل موفقیت,پاورپوینت بررسی شناسایی عوامل موفقیت,بررسی شناسایی عوامل موفقیت,شناسایی, عوامل ,موفقیت

در 27 اسلاید قابل ویرایششناسایی عوامل موفقیت

1- عوامل موفقیت کارآفرینی (فردی) چیست ؟
پاسخ :
دسته اول : عوامل شخصی

الف : خود شناسی و خودباوری
ب : نواندیشی و نوگرایی ذهنی
ج : اعتقاد به کسب مهارت و قابلیت بیشتر و برتر
د : شناخت کامل از عوامل محیط اطراف خود
ه : شناخت ضعف ها ی خود و تقویت باوراندیشی
و : مشخص نمودن اهداف شخصی و تمایلات فردی
ف : فراگیری آموزش و تجارب درارتباط با شناخت ریسک ، نحوه پذیرش آن و
چگونگی محاسبه آن
ق : احساس تغیر در چرخه زندگی خود
س : نیاز به کسب موفقیت
ش : برخورداری از علوم مربوط به کسب و کار (Business plan knowledge)
م : قدرت کنترل و آگاهی به قدرت خویشتن

دسته دوم : عوامل محیطی
نقش جامعه در برانگیختن روحیه کارآفرینی و پشتیبانی ازآن
* شرایط اجتماعی نقش جامعه کوچک (قومیت،رسم ورسوم کسب وکار)
نقش خانواده ، نوع تربیت ،گرایشات کسب و کاردرخانواده
* شرایط اقتصادی
* بازار سرمایه – منابع ما لی
* برنامه ها ، سیا ست ها و گرایشات دولت درخصوص ما لکیت کسب و کار
* میزا ن و تداوم سیا ست ها ، برنامه ها ، و طرح های حمایت از فعالیت های
کارآفرینان
* نظام ارزشی اقتصادی حاکم در کشور
* سطح رفاه زندگی و گرا یشات افراد در این خصوص
* وجود وضعیت بازارهای مصرفی
* تنوع مشتریان
* سطح رقابت موجود ، قدرت و نفوذ
* دستا وردهای تکنولوژیکی
* وضعیت نوآوری و میزان ارزش مداری آن
* ارتبا طا ت سرمایه گذاری و گرا یشات آن
* میزان وجود پله های مخفی در کسب امتیازات اقتصادی
* نیروی مهارت دیده
جدول 1 :
عوامل تاثیرگذار محیطی بر روند شکل گیری کارآفرینی :
ردیف عوامل خیلی مهم مهم بدون تاثیر
1- شرایط اقتصادی
2- بازار سرمایه و منابع مالی
3- شرایط اقتصا دی
4- برنامه وسیاست های مهارتی
5- سطح رفا ه زندگی
6- تقاضا و بازار تشنه
7- تنوع مشتریا ن
8- وجود سرمایه گذاران مخاطره پذیر
9- وجود تکنولوژی ناب
10- وجود نیروی کار فراوان
11- وجود نیروی متخصص
12- تلاش برای ثروتمند شدن
13- سرخوردگی از کارهای مزد بگیر
ادامه مطلب و دریافت فایل

دانلود پاورپوینت معماری روم:پاورپوینت معماری روم,پاورپوینت ,معماری روم

صورتهای مالی كارگاه تولید نقل:صورتهای مالی ,دارایی,بدهی,ترازنامه,كارگاه تولید نقل

مبانی و پیشینه نظری فمنیسم ونظریه های ان:مبانی و پیشینه نظری فمنیسم ونظریه های ان,پیشینه نظری فمنیسم ونظریه های ان,مبانی نظری فمنیسم ونظریه های ان,مبانی و پیشینه نظری, فمنیسم ونظریه های ان,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مبانی نظری عملکرد و عملکرد بازار:عملکرد و عملکرد بازار,مبانی نظری عملکرد و عملکرد بازار (فصل دوم تحقیق),مبانی نظری عملکرد و عملکرد بازار

بررسی رابطه نشانه های بدنی و افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر:پایان نامه بررسی رابطه نشانه های بدنی و افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر,افسردگی در بین دانشجویان دختر و پسر,بررسی رابطه نشانه های بدنی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

سیاست عربستان سعودی در قبال بیداری اسلامی:سیاست ,عربستان سعودی , بیداری اسلامی,ایران, بحرین, سوریه,رئالیسم تهاجمی,پروژه,پژوهش,مقاله,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود تحقیق

پاورپوینت حباب قیمت چیست:پاورپوینت حباب قیمت چیست,دانلود پاورپوینت حباب قیمت چیست,پاورپوینت رایگان حباب قیمت چیست,پاورپوینت تعریف حباب قیمت,پاورپوینت مفهوم حباب قیمت ,پاورپوینت انواع حباب قیمت,پاورپوینت حباب اقتصادی چیست,دانلود حباب قیمت چیست,حباب قیمت چیست,تحقیق حباب قیمت چیست,پروژه حباب قیمت چیست

!@# پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری:دانلود, پاورپوینت ,عوامل موثر بر یادگیری

تحقیق درباره شغل مکانیک خودرو:تحقیق در مورد شغل مکانیک خودرو,تحقیق در رابطه با شغل مکانیک خودرو,تحقیق با عنوان شغل مکانیک خودرو,تحقیق با موضوع شغل مکانیک خودرو,معرفی شغل مکانیک خودرو,وظایف مکانیک خودرو,مهارت و دانش مورد نیاز مکانیک خودرو,تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل مکانیکی خودرو,فرصت شغلی و بازارکار مکانیکی خودرو,میزان درآمد مکانیک خودرو,شخصیت های مناسب مکانیک خو

پاورپوینت جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی:جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی,پاورپوينت جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی,دانلود پاورپوينت جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان های بتنی,نازک کاری ساختمان های بتنی,جزئیات اجرایی نازک کاری ساختمان,نازک کاری ساختمان,پاورپوینت عمران,عمران