خرید آنلاین فایل بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی

بررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی
کلمات کلیدی:مشارکت اجتماعی, امنیت اجتماعی,اعتماد اجتماعی,مشارکت,امنیت,اعتماد,اجتماع,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

هدف این پژوهش شناسایی رابطه بین مشاركت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد.

روش تحقیق در این پژوهش كمی و پیمایشی بوده كه از ابزار پرسشنامة برای گرد اوری اطلاعات استفاده شده است.

نمونه آماری این تحقیق 100 نفر بوده است كه به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.

چارچوب مفهومی(نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی:پیران غفاری و اندیشمندان خارجی:وبر. بیرو. لیپست.بوزان.ویور و مولار بوده است.

در این تحقیق ارتباط میان متغیرهای مشاركت اجتماعی،سن، جنس، و اعتماد اجتماعی، با احساس امنیت اجتماعی سنجیده شده اند و نتایج حاصله نشان می دهد كه بجز رابطه سن و احساس امنیت اجتماعی بین بقیة متغیرها با احساس امنیت اجتماعی رابطه وجود ندارد.

واژه های كلیدی:

امنیت اجتماعی feeling socital security

مشاركت اجتماعی social contentment

اعتماد اجتماعیsocali trust

فهرست مطالب

پیشگفتار. 1

چكیده. 3

فصل اول.. 4

(طرح تحقیق). 4

مقدمه. 5

بیان مسئله. 8

اهمیت و ضرورت تحقیق... 11

اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق... 13

هدف كلی:. 13

اهداف جزئی:. 13

فرضیات:. 13

سؤالات:. 13

متغیر های تحقیق:. 14

تعریف واژه ها و اصطلاحات... 14

مشاركت... 14

امنیت:. 15

عملیاتی نمودن ابعاد امنیت:. 16

فصل دوم.. 18

مبانی نظری... 18

مشاركت:. 19

اندیشمندان داخلی... 19

غفاری:. 19

اندیشمندان خارجی... 20

ماكس وبر:. 20

آلن بیرو:. 21

سی مور مارتین لیپست:. 21

امنیت:. 22

اندیشمندان خارجی... 23

باری بوزان:. 23

آل ویور:. 24

مولار:. 25

پیشینه ی تجربی تحقیق... 27

تحقیقات انجام شده در داخل... 27

تحقیقات انجام شده در خارج.. 30

تحقیقات انجام شده در داخل... 31

تحقیقات انجام شده در خارج.. 33

چار چوب نظری... 34

جدول تقابلی... 36

فصل سوم.. 37

روش تحقیق:. 38

تعریف تحقیق پیمایشی:. 38

تعریف جامعه آماری:. 38

انواع روش های نمونه گیری:. 38

تعریف روش نمونه گیری... 39

روش های آماری(تجزیه-تحلیل). 40

تعریف اعتبار و پا یا بی:. 41

فصل چهارم.. 44

ابزار اندازه گیری.. 44

روش تجزیه و تحلیل آماری... 45

فصل پنجم.. 52

بحث و نتیجه گیری.. 52

مروری بر یافته های اصلی و فرعی... 54

این تحقیق در 5 فصل انجام شده است شامل:54

منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی 57

ادامه مطلب و دریافت فایل

پول ونظام بانكی:پول ونظام بانكی,مقاله پول ونظام بانكی,تحقیق پول ونظام بانكی,پژوهش پول ونظام بانكی,پرسشنامه پول ونظام بانكی,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

تحقیق DSS و CDSS:DSS , CDSS

ترجمه مقاله برقی کردن وسایل نقلیه : وضعیت و موضوعات:ترجمه مقاله برقی کردن وسایل نقلیه وضعیت و موضوعات,ترجمه مقاله, برقی کردن وسایل نقلیه وضعیت و موضوعات

پاورپوینت انسان طبیعت معماری با موضوع بیونیک:پاورپوینت انسان طبیعت معماری با موضوع بیونیک

ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی:طیف خروجی , كاواك , لیزر نیمه هادی,لیزر,کاواک نوری,ارتباط بین طیف خروجی و كاواك در لیزر نیمه هادی,تحقیق,پژوهش,مقاله,پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود پروژه

پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌ها:پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت و سرپرستی سازمان‌

بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان:بررسی رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان, رابطه بین سن و تحول قضاوت اخلاقی دانشجویان

پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار:پروژه مالی, شرکت باربری,پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار,دانلود پروژه مالی شرکت باربری وحیدبار,پروژه,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود پایان نامه

پاورپوینت خاک بستر زندگی (درس 2 کتاب انسان و محیط زیست کلاس یازدهم):پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست یازدهم خاک بستر زندگی,پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست یازدهم,پاورپوینت خاک بستر زندگی,پاورپوینت درس 2 انسان و محیط زیست,پاورپوینت انسان و محیط زیست یازدهم,پاورپوینت انسان و محیط زیست

پاورپوینت بررسی آسیب های سازه های فولادی زلزله بم:دانلود پاورپوینت بررسی آسیب های سازه های فولادی زلزله بم,بررسی آسیب های سازه های فولادی زلزله بم,پاورپوینت تحلیل آسیب های سازه های فولادی زلزله بم,سازه های فولادی ,رفتار سیستم سازه ای مهاربندی,پاورپوینت بررسی آسیب های سازه های فولادی زلزله بم