خرید آنلاین فایل پروژه کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی

پروژه کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی
کلمات کلیدی:پروژه کارافرینی دبستان غیر انتفاعی,طرح توجیهی دبستان غیر انتفاعی,کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی,دانلود پروژه دبستان غیر انتفاعی,دانلود کارآفرینی دبستان غیر انتفاعی,طرح توجیه فنی دبستان غیر انتفاعی,توجیه اقتصادی دبستان غیر انتفاعی

مقدمه :

کودک در انتهای این دوره نیز به تدریج با تغییرات جسمانی و روانی مهمی روبه رو می شود. این تغییرات نگرش ها، ارزش ها و رفتار کودک را به نحوی تغییر می دهد که برای او نوعی عدم تعادل و ناسازگاری را به همراه می آورد، البته این تغییرات برای همه کودکان در یک سن واحد اتفاق نمی افتد و ممکن است کودکان از این جهت تفاوت های زیادی با یکدیگر داشته باشند.

دوره دوم کودکی از شش، هفت سالگی شروع می شود و تا قبل از مرحله بلوغ جسمی فرد (۱۲-۱۱ سالگی) ادامه دارد. ابتدا و انتهای این دوره با تحولا ت و شرایط جدیدی همراه است که تا اندازه زیادی بر شخصیت کودک و سازگاری های اجتماعی او اثر می گذارد. ابتدای این دوره برای بیشتر کودکان با ورود به مدرسه آغاز می شود. معمولا این تغییر در ابتدا، اکثر کودکان را دچار نوعی عدم تعادل می کند و سازگاری آنها را با نیازها و انتظارات جدید با دشواری همراه می سازد و آنها را از لحاظ عاطفی با آشفتگی روبه رو می کند. ورود به مدرسه وکلا س، کودک را آماده می سازد تا به سرعت تغییراتی در نگرش ها، ارزش ها و رفتار خود ایجاد کند.

کودک در انتهای این دوره نیز به تدریج با تغییرات جسمانی و روانی مهمی روبه رو می شود. این تغییرات نگرش ها، ارزش ها و رفتار کودک را به نحوی تغییر می دهد که برای او نوعی عدم تعادل و ناسازگاری را به همراه می آورد، البته این تغییرات برای همه کودکان در یک سن واحد اتفاق نمی افتد و ممکن است کودکان از این جهت تفاوت های زیادی با یکدیگر داشته باشند. این دوره از دیدگاه والدین، معلمان، مربیان و روانشناسان از ویژگی های خاص برخوردار است. برای بسیاری از والدین، کودکان در این دوره بسیار پردردسر و پرزحمت جلوه می کنند، زیرا کودکان چندان دقت و مسوولیتی (خصوصا پسران) در حفظ و نگهداری لباس ها یا سایر اشیایی که به آنها تعلق دارد از خود نشان نمی دهند و علا وه بر آن نسبت به ظاهرشان بی قید و بی توجه می شوند. معلمان و مربیان این دوره را دوره آموزش مقدماتی و یادگیری اصول و مبادی علم و دانش نامگذاری می کنند. همچنین از دیدگاه آنان در این دوره کودک باید مهارت های ضروری مشخصی را که هم در متن برنامه های آموزش و پرورش است و هم به صورت فعالیت های فوق برنامه پیش بینی شده است، فرا بگیرد. همچنین از دیدگاه معلمان و مربیان این دوره یک مرحله مهم و حساس برای میل به فعالیت و پیشرفت در فرد است.

یعنی در این دوره عادت به کم کاری ها، پرکاری ها یا کار متناسب با ظرفیت در فرد به وجود می آید و در طول زندگی آینده و بزرگسالی نیز پابرجا می ماند. مطالعات نشان داده است که این عادت می تواند در تمام عمر، نه تنها در فعالیت های تحصیلی، بلکه در کلیه جنبه های زندگی باقی و پایدار بماند. این دوره از نظر روانشناسان سنین گرایش به دسته وگروه است، یعنی دوره ای که کودکان به پذیرفته شدن در گروه و تایید از جانب اعضای دسته وگروه توجه زیادی می کنند و بسیار تلا ش می کنند تا خود را از نظر ظاهر، گفت وگو و رفتار با دسته و گروه همسالا ن خود تطبیق دهند به همین علت روانشناسان این دوره را سن همانندسازی نام گذاری کرده اند. در این دوره تکالیف و وظایف مربوط به کودک فقط به عهده والدین نیست، بلکه معلمان و تا حدودی نیز همسالا ن سهم مهمی در این زمینه برعهده دارند. به عنوان مثال مهارت های اصلی مانند خواندن، نوشتن و حساب کردن و نگرش های مربوط به گروه ها و نهادهای اجتماعی در کودکان تا حدود زیادی به عهده معلمان است که در واقع به جای والدین عمل می کنند. در این دوره رابطه کودک با همسالا ن نیز تغییر عمده ای می کند.

کودک از این به بعد از تنها بازی کردن یا تماشای بازی دیگران کمتر استقبال می کند و بیشتر دوست دارد که با کودکان دیگر ارتباط برقرار کند و در او تمایل به همکاری آشکار می شود. گروه همسالا ن نیز همچون خانواده می تواند در شکل گیری شخصیت کودک موثر باشد. همیشه مواردی برای تقلید و همانندسازی در گروه وجود دارد، ولی از سن دبستان به بعد، کودک بیشتر از مصاحبت همسالا ن لذت می برد. بیشتر کودکان در این سن از فعالیتی به فعالیت دیگر می پردازند و این کار برای آنها بسیار عادی است. نزاع بین کودکان بسیار کوتاه است وبه سرعت فراموش می شود. کودک مجبور است برای برقراری ارتباط با گروه هم سن، مرتب رفتار خود را مورد ارزیابی قرار دهد و رفتارهای مفید و موثر را در روابط با دیگران انتخاب کند و رفتارهای ناخوشایندی را که باعث طرد او و دوری دیگران می شود تکرار نکند. کودکان از حدود شش سالگی به بعد، در بازی با گروه همسالا ن قوانین و دستورهایی را می پذیرند و به آن احترام می گذارند که اگر در موارد عادی همان دستورها از طرف بزرگسالا ن صادر شود، آن اثر را ندارد و گاه مورد پذیرش قرار نمی گیرد.

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت بررسی مكتب شیكاگو:معماری شیکاگو,شیوه معماری شیکاگو,بررسی سبک شیکاگو,پاورپوینت بررسی مكتب شیكاگو,پاورپوینت شیوه معماری شیکاگو,مكتب شیكاگو,ویژگی ساختمان های مكتب شیكاگو,پاورپوینت بررسی شیوه شیکاگو,ویژه گی های سبک شیکاگو,دانلود پاورپوینت سبک معماری شیکاگو,تحقیق درمورد سبک شیکاگو,پاورپوینت بررسی معماری شیکاگو,شیوه شیکاگو,سبک شیکاگو,دانلود پاورپوینت بررسی

پاورپوینت نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی:پاورپوینت آشنایی با نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی ,نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی ,ملات,اندود,نماکاری ساختمان,پاورپوینت اجرائیات ساختمان,دیوارچینی ,سقف ,نازک کاری و نماسازی,پاورپوینت کلیات اجرائی سازه های بنایی,وال پست,گچ,کفسازی

پاورپوینت تعمیر ترك با نفوذ ثقلی رزین:دانلود پاورپوینت تعمیر ترك با نفوذ ثقلی رزین,پاورپوینت تعمیر ترک,تزریق رزین در ترک,اختلاط HMWM,ترک,تعمیر ترک با تزریق ثقلی رزین,نفوذ ثقلی رزین در ترک,پاورپوینت ترمیم و تقویت,پاورپوینت عمرانی,ترمیم و تقویت ترک با رزین,ترمیم ترک

طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر:دانلود پروژه طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود تحقیق طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود مقاله طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود پژوهش طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود پایان نامه طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,دانلود رساله طراحی سایت آموزشگاه كامپیوتر,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی:گلستان و مقامات ,وجوه اشتراک گلستان با مقامات ,وجوه اشتراک گلستان با مقامات جدال سعدی با مدعی و مقدمه کتاب,وجوه اختلاف گلستان و مقامات,مقایسه گلستان سعدی و مقامات حمیدی ,مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان,ویژگی های سبکی گلستان سعدی,ویژگی های سبکی بهارستان جامی ,مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان ,مقایسه حکایت های گلست

مبانی و پیشینه نظری شکاف دیجیتالی:شکاف دیجیتالی,مبانی و پیشینه نظری شکاف دیجیتالی,پیشینه نظری شکاف دیجیتالی

پاورپوینت بررسی دستگاه گردش خون:دستگاه گردش خون,گردش خون,پاورپوینت دستگاه گردش خون,تحقیق دستگاه گردش خون,بررسی دستگاه گردش خون,مقاله گردش خون,دانلود دستگاه گردش خون,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت روانشناسی کودک:پاورپوینت روانشناسی کودک,دانلودپاورپوینت روانشناسی کودک,روانشناسی کودک,روانشناسی کودک یک ساله,دانلود پاور پوینت روانشناسی کودک یک ساله,پاورپوینت ,دانلود پاور پوینت

كاربرد كامپیوتر در معماری:دانلود مقاله كاربرد كامپیوتر در معماری,خرید مقاله كاربرد كامپیوتر در معماری,خرید و دانلود مقاله كاربرد كامپیوتر در معماری,دانلود و خرید مقاله كاربرد كامپیوتر در معماری,دانلود رایگان مقاله كاربرد كامپیوتر در معماری,دانلود رایگان تحقیق كاربرد كامپیوتر در معماری,دانلود رایگان پروژه كاربرد كامپیوتر در معماری,اهورا فایل,فروشگاه فایل اهورا,پروژ

پاورپوینت اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت:اهمیت و اصول اخلاق حرفه ای در علوم سلامت ,حمایت از حقوق بیمار,Caring,مراقبت ,Cooperation ,همکاری,مفاهیم اخلاقی درپرستاری,ارزش های اساسی اخلاقی در پزشکی,ارزش های اساسی اخلاقی در مامایی,ارزش های اساسی اخلاقی در پرستاری ,اهمیت اخلاق در حرفه پرستاری ,اهمیت اخلاق در مامایی,اخلاق در پرستاری,اصول اساسی اخلاق پزشکی,اخلاق پزشکی