دانلود با لینک مستقیم فایل فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
کلمات کلیدی:فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,مال غیرمنقول,سند رسمی,فروش,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,پژوهش فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,تحقیق فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی,پروژه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟

با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند از بین می رود ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی هموار می سازد.

در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول علاوه بر اهداف مذكور در بالا جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوقی و در نظر داشتن اهداف مذكور در بالا باید حكم را استنباط كرد. در راه این استنباط نه می توان یك طرفه ذهن را در مسیر اهداف مذكور ثابت كرد و نه می توان بی توجه به آن قواعد و اصول حقوقی را بدون اجرای یك تكنیك تفسیری مناسب عرفی منشاء استنباط قرار داد.

بنابر مطالب بالا موضوع این مقاله از حیث دامنه شمول است كه وضعیت و حكم سایر معاملات مربوط به مال غیر منقول نظیر سلح آن از بحث این مقاله نیز روشن شود. اما موضوع این مقاله منحصر به فروش مال غیر منقول با سند عادی نیست بلكه فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند عادی را هم در بر می گیرد.

پس از بیان مقدمه بالا مطالب این مقاله را در دو گفتار می آوریم و در پایان مسایلی را كه با موضوع مقاله ارتباط دارد بررسی می كنیم: گفتار نخست _ وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی. گفتار دوم _ آثار فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی.

فهرست مطالب:

مقدمه: 1

گفتار نخست: 4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 4

گفتار دوم: 21

آثار 21

بحث نخست: 22

آثار نسبت به طرفین 22

بحث دوم: 26

آثار در برابر اشخاص ثالث

ادامه مطلب و دریافت فایل

پاورپوینت عدالت کیفری چیست:پاورپوینت عدالت کیفری چیست,دانلود پاورپوینت عدالت کیفری چیست,پاورپوینت رایگان عدالت کیفری چیست,پاورپوینت تعریف عدالت کیفری,پاورپوینت مفهوم عدالت کیفری,دانلود عدالت کیفری چیست,عدالت کیفری چیست ,تحقیق عدالت کیفری چیست,پروژه عدالت کیفری چیست,دانلود پاورپوینت رایگان عدالت کیفری چیست,دانلود پاورپوینت تعریف عدالت کیفری,دانلود پاورپوینت مفهوم

بررسی تاثیر ارتباط والدین با مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:ارتباط والدین با مدرسه, پیشرفت تحصیلی ,دانش آموزان

قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا:قوه قضاییه ,قانون اساسی, مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه,مقاله قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا,پژوهش قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا,تحقیق قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا,پروژه قوه قضاییه در قانون اساسی آمریکا

خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک (ترجمه فارسی):خطرات زیست محیطی مهندسی ژنتیک

پیشینه و مبانی نظری پایداری محله ای در شهر های ایران:پیشینه ومبانی نظری پایداری محله ای در شهر های ایران,مبانی نظری پایداری محله ای در شهر های ایران,پیشینه نظری پایداری محله ای در شهر های ایران,پیشینه ومبانی نظری,پایداری محله ای در شهر های ایران,پیشینه تحقیق و مبانی نظری,پیشینه تحقیق,مبانی نظری,مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:بررسی تطبیقی, مبانی نظری ,توسعه اقتصادی در غرب ,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف یادگیری:مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری هدف یادگیری, پیشینه تحقیق جهت گیری هدف یادگیری,مبانی نظری جهت گیری هدف یادگیری,مبانی نظری,پیشینه تحقیق ,جهت گیری هدف یادگیری

پاورپوینت شاختل و تجربه های دوران کودکی:پاورپوینت شاختل و تجربه های دوران کودکی,پاورپوینت نظریه شاختل,دانلود پاورپوینت شاختل و تجربه های دوران کودکی,دانلود شاختل و تجربه های دوران کودکی,شاختل و تجربه های دوران کودکی,نظریه شاختل,شاختل,روانشناسی رشد,پاورپوینت روانشناسی رشد,دانلود پاورپوینت روانشناسی رشد,نظریه رشد,دانلود نظریه رشد,دانلود پاورپوینت نظریه رشد,دانلود,روانشناسی

پاورپوینت انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا:انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا,پاورپوینت انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا,دانلود پاورپوینت انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا,آمادگی دفاعی,پاورپوینت آمادگی دفاعی,دانلود پاورپوینت آمادگی دفاعی,پاورپوینت درس 3 آمادگی دفاعی نهم انقلاب اسلامی تداوم نهضت عاشورا,پاورپوینت درس 3 آمادگی دفاعی نهم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های اضطرابی:مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال های اضطرابی,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,اختلال های اضطرابی,مبانی نظری ,پیشینه تحقیق ,اختلال های, اضطرابی