دانلود با لینک مستقیم فایل گوشه ای از تاریخ شكل گیری تهران قدیم

گوشه ای از تاریخ شكل گیری تهران قدیم
کلمات کلیدی:تاریخ تهران,نحوه شکل گیری تهران,تهران قدیم,شهرت تهران,گوشه ای ازتاریخ شكل گیری تهران قدیم,تحقیق,مقاله,پروژه,پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پروژه,دانلود پژوهش

مقدمه
گاهی دانش آموزان ودوستان درمورد تهران قدیم سوالاتی می كنند كه یا تحقیق وتامل می توان به سوالات آنها كامل تر پاسخ داد لذا اینكه تهران چگونه ازدیلمی كوچك ومردمانی اندك با خانه های زیرزمینی تبدیل به شهری بی سروبن شده با آسمان خراش ها وبرج های بلند ومیلیون ها نفرمردمی كه ازبام تا شام درتلاش هستند ؟
وقتی به دنبال جواب سوالات به كتاب مراجعه كنیم می بینیم كه برای پاسخ به این سوالات كتاب های فراوانی دررابطه با تهران قدیم ازبنا های تاریخی ونحوه شكل گیری آن تا خصوصیات اقلیمی وسیاسی واقتصادی و.... به دست نویسندگان بزرگ ایرانی وخارجی به رشته تحریر درآمده است . واكنون این تحقیق مختصر وفشرده شاید بتواند درمورد چگونگی شكل گیری تهران ومجموعه ای ازبناها واماكن متبركه وقدیمی این شهر بزرگ پاسخگو باشد . انشا ءا....
معنی تهران
درریشه شناسی عامیانه نام واژه تهران را به دوبخش ته + ران تجزیه كرده اند وآن را به معنی فردی كه حیوانات یا افراد دیگر راپیش می راند ویا دراعماق ( زیرزمین ) خانه داشته اند البته این معنی نیز برپایه نوشته های یاقوت حموی درمعجم البلدان وزكریا قزویشی درآثار البلاد واخیار العباد است كه می گویند :
« تهرانی ها درخانه های زیرزمینی زندگی می كنند »
ازسوی دیگر برخی ازپژوهشگران دو واژه تهران وشمیران را برابر هم گذاشته اند وتهران را مكان مسطح یاد ازمشت وشمیران را مكان كه حد آن بركه یا مخزن آب وجود دارد معنا كرده اند به این ترتیب كه ( شمی ) به معنی مكان آبدار و(به ) به معنی مكان مسطح یا دشت یا (ران ) پیوند مكانی تركیب شده اندو دو واژه شمیران وتهران را ساخته اند برینلو كه شمی یا نه با پسوند ران تركیب می شود .
احمد كسروی نیز تهران را جایگاه گرم وشمیران را جایگاه سرد معنا كرده است یا اینهمه تاكنون این نظرجامعیت وقطعیت نهایی یافته وپاره ای ازصاحب نظران با آن موافق نیستند به سخن دیگرتا امروز معنای علمی ودقیق كلمه تهران كد مورد تایید همه پژوهندگان مشخص نشده است .
سقوط ری ورونق تهران
شهرری پیش ازیورش مغول نیز كما بیش رو به و ایرانی داشت زیرا بنا برشواهد تاریخی جنگ های مداوم میان گروههای مذهبی ری خود درویرانی این شهردخیل بوده است .
زكریا قزونی می گوید : دراهل ری بعضی شافعیه اند وبعضی حنفیه ... وتعصب بین الرفین بسیار است .
تا آنكه اكثر اوقات به كارزار می انجامد وهمه وقت ظفر شافعیه را باشد با وجود قلت انها وغالب عادات براهل ری قتل وسقك است .
پس ازمغولان ری ویرانه با یورش تاتار به سردگردگی تیمورلنگ مواجه شد وآنچه كه برجای مانده بود نابود شد وشهر یكسره تبدیل به ویرانه گردید ازاین رو شاید بتوان چنین گفت كه جمع كثیری ازمردم ری به دیه تهران گریختند ودرآنجا سكونت گزیدند وهمین باعث اعتبار شد واین آبادی را ازصورت دیلمی كوچك درآورد .
شاه تهماسب عامل شهرت تهران
پس ازویرانی كامل ری براعتبار وتوسعه تهران افزوده شد واین آبادی ازصورت دیلمی كوچك بیرون آمد وشمار بسیاری ازمردمان ساكن ری به تهران كوچ كردند ولی شهرت واقعی تهران مربوط به صد سال پس ازتیمور لنگ یعنی دوره شاه تهماسب صفوی پسر شاه اسماعیل دومین پادشاه سلسله صفویه است .


فهرست مطالب:
1- معنی تهران
2- سقطوری ورونق تهران
3- شاه طهماسب عامل شهرت تهران
4- حدومرز تهران با برج وبارو
5- چهاردروازه تهران
6- تهران پایتخت می شود
7- علل انتخاب تهران به عنوان پایتخت
8- مدارس قدیمی تهران تا پایان دوره محمد علی شاه قاجار
9- مدارسی كه درعهد قاجار وپیش ازناصر الدین شاه ساخته شد .
10- بقاع متبركه وامامزاده ها ده تهران قدیم .
11- بقعه سید اسماعیل (ع)
12- بقه سید امام زاده یحیی (ع)
13- بقعه امام زاده زید (ع)
14- بقعه سید ناصر الدین (سید سفرالدین )
15- بقعه سید ولی
16- بقعه امامزاده سید اسحاق
17- امامزاده ابراهیم
18- بقعه چهل تن
19- زیارتگاه پیر عطار
20- بقعه كوچك هفت دختران
21- بناهای معروف دوره ناصری پس ازتوسعه شهر تهران
22- ساختمان شمسی العماره
23- ساعت شمس العماره
24- باغ ایخلخانی
25- باغ فردوس
26- عشرت آباد
27- ارغونیه یا داودیه
28- الهیه ، خور آذین ، خلازیر
29- حمام های تهران
30- گورستان های تهران
31- نتیجه گیری

ادامه مطلب و دریافت فایل

نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران:پایان نامه نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران, نقش شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات کاربران,شبکه های اجتماعی غیر مجاز,شبکه های اجتماعی غیر مجاز بر اعتقادات,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت معماری هند:پاورپوینت معماری هند,پاورپوینت معماری,دانلود پاورپوینت معماری,سبک معماری هند,معابد هند,معماری معابد هند,معماری هند,معماری هند باستان,معماری هندوستان

پاورپوینت مقرنس در معماری:پاورپوینت مقرنس در معماری,پاورپوینت, مقرنس در معماری, مقرنس ,معماری

پاورپوینت بررسی بتن سبک:پاورپوینت بتن سبک,دانلود پاورپوینت بتن سبک,دانلود بررسی پاورپوینت بتن سبک,پاورپوینت سبک,بررسی پاورپوینت بتن سبک,شیوه درست کردن بتن سبک,بتن سبک,پاورپوینت بتن,پروژه,پژوهش,مقاله,جزوه,تحقیق,دانلود پروژه,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,دانلود جزوه,دانلود تحقیق

پاورپوینت استراتژی های ادغام و تصاحب شرکتها:دانلود پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها,تعریف ادغام,انواع ادغام ,ادغام چند جانبه (مجتمع),شرکتهایهلدینگ,تلفیق , تصاحب ,انواع رفتار تصاحب کنندگان,انواع خریداران تصاحب کنندگان,مالکیت غیر مستقیم,مالکیت متقابل

پاورپوینت بتن و سیمان:بتن,سیمان, بتن و سیمان,دانلود پاورپوینت بتن و سیمان,پاورپوینت بتن و سیمان,پروژه بتن و سیمان,دانلود پروژه بتن و سیمان,جزوه بتن و سیمان,دانلود جزوه بتن و سیمان,پژوهش بتن و سیمان,دانلود پژوهش بتن و سیمان,تحقیق بتن و سیمان,دانلود تحقیق بتن و سیمان

پاورپوینت استدلال و انواع آن:پاورپوینت استدلال و انواع آن,دانلود پاورپوینت استدلال و انواع آن,پاورپوینت رایگان استدلال و انواع آن,دانلود پاورپوینت رایگان استدلال و انواع آن,پاورپوینت استدلال استقرایی چیست,دانلود پاورپوینت استدلال استقرایی چیست,پاورپوینت استدلال استنتاجی چیست,دانلود پاورپوینت استدلال استنتاجی چیست,پاورپوینت استدلال قیاسی چیست,دانلود پاورپوینت استدلال

جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت):دانلود جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت),جزوه اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت),دانلود اقتصاد خرد (مجموعه مدیریت),دانلودجزوه,فروشگاه اینترنتی, کسب درآمد اینترنتی ,همکاری در فروش فایل, سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی ,کسب و کار,پروژه,تحقیق,مقاله,پژوهش,پایان نامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود پایان نامه

مبانی نظری روش یادگیری در حد تسلط:مبانی نظری وپیشینه تحقیق روش یادگیری در حد تسلط, روش یادگیری در حد تسلط,مبانی نظری روش یادگیری در حد تسلط,پیشینه نظری روش یادگیری در حد تسلط, یادگیری در حد تسلط

پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط:پاورپوینت ارتباطات، توسعه مهارت برقراری ارتباط,تعریف ارتباطات ,نقش ارتباطات در سازمان,علل برقراری ارتباط ,اجزایی سیستم ارتباطات,مدل ادراکی ارتباطات ,الگوی فرآیند ارتباط ,چگونگی برقراری ارتباط ,اشکال ارتباطات سازمانی ,انتخاب رسانه ارتباطی ,مسیرهای ارتباطی